אתר אישי

ד"ר פלג מולי

מנהל ביה"ס הבינלאומי

קורות חיים

השכלה אקדמית

תואר ראשון: מדע המדינה ויחסים בינלאומיים. האוניברסיטה העברית בירושלים, בהצטיינות יתרה.

דוקטורט: מדע המדינה ויחסים בינלאומיים. אוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון.

מומחיות אקדמית

דיאלוג


Dialog

הוראה

במכללת אורנים

מנהל בית הספר הבין לאומי של אורנים

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

להפיץ את זעם האל: מסלול ההקצנה והאלימות של תנועות פוליטיות דתיות-- השוואה בין תנועת אמאל לתנועת גוש אמונים.

Spreading the Wrath of God: the Path of Political-Religious Groups to Extremism and Violence-- Comparing Amal and the Block of the Faithful.

ספרים - כתיבה או עריכה

2019 Intercultural and Interfaith Dialogue for GlobalPeace. IGI Press.

         www.igi-global.com/book/intercultural-interfaith-dialogues-global-peacebuilding/208188 

2006 Fighting Terrorism in the Liberal State: AMulti-variant Approach (Wilhelm Kempf, co

         ed.) Amsterdam, NL: IOS Press.

2003 If Words Could Kill: the Failure of theIsraeli Political Discourse. Jerusalem: Academon

          Books.

2002 Zealotry and Vengeance: Quest of aReligious Identity Group. Lanham MD: Lexington

          Books.

1997 Spreading the Wrath of God: From GushEmunim to Rabin Square. Hakkibutz Hameuhad,

          Tel Aviv.

 

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

2020   Conflict and Resolution:  The Mirror Image. In Conflict Resolution Quarterly,  

          forthcoming, July 2020.

2015  Right of Center - Rearranging the Israeli Political Map: A Review Article. Israel Studies

          Review 29(3):130-143.

2015 Quintessential Intractability: Attractors and Barriers in the Israeli-Palestinian Conflict,

          Cardozo Journal of Conflict Resolution 15(4):543-583.

2014 Communities and Communication: the Inexorable Affiliation between People and how they

         Converse, Constructing Communication, Vol1(1), April.

2014 Despair on the Sand’s Boundaries: Politics and Poetry in Prevert and Sivan’s Works,

         Israel Affairs, Vol.20(2): 195-213.

2013 The Journalistic Discourse around the Palestinian Independent State (with Eitan Alimi), in

         W. Kempf and D. Shinar (eds.) Peace Journalism and the Israeli-Palestinian conflict.

          Berlin, GE: Regener Press.

2012 The Consuming Fire: the Uneasy Nexus between Religion and Violence- a Review Article

          Politics and Religion (May) vol. 3, no.3, pp. 16-22.

2011 In Search of Substantial Community: Israeli Society and the Merit of Normative Dialogue,

         Studies in Language and Society: special issue (Dalia Gavriely editor), July, pp. 5-14.

2010 The barriers approach to the Palestinian-Israeli peace process Journal of Law and Conflict

          Resolution.  Vol. 2, no.7 (August), pp. 108-115.

2010 Normative dialogue in a multi-cultural community: an analytical and practical model,

         Peace Studies Journal, vol. 3, no. 2 (July), pp. 33-48.

2009 A Normative Dialogue in a Multi-Cultural Setting: Challenges and Implications.

         Organizational Analysis, vol. 13 July.

2008 War Journalism as Media Manipulation: Seesawing between the Second Lebanon War and

          The Iranian Nuclear Threat. Peace and Policy, vol. 13, spring, pp. 62-72 (with Lea

          Mandelzis).

2008 Political Violence in Israel-- Preparing for the Worse: Critique of Internal War. Israeli

          Sociology, vol.23, no. 2, June 2008 (Hebrew).

2007 “In Defense of Peace Journalism: a Rejoinder” Conflict and Communication, vol. 6, no. 1.

2006 Peace Journalism through the Lenses of Conflict Theory: Analysis and Practice. Conflict &

         Communication online: 5(2); April.           

2005 A Palestinian state -yes or no?: Constructing Political Discourse in The Israeli Print News

         Media – An Experimental Design. Conflict and Communication, vol. 3, no. 4, October.

2003 One’s Terrorist is Another’s Blockbuster: Political Terrorism in American Versus

         European Films. New England Journal of Politics, vol. 1, no. 1, September, pp. 18-29.


CHAPTERS IN BOOKS

2020 Normative Dialogue: The Key to Sustainable Communities. In Mali Nevo (ed.)-

         Sustainable Communities- Theory and Practice. London: Polity, forthcoming, June 2020.

2020 Armageddon Now: Messianism and the Pursuit of Redemption through Violence and 

         Terrorism.  in Search for Meaning in  the Israeli Scene Ofra Mayseless and Pninit Russo-

         Netzer (eds.), Oxford University Press, forthcoming August 2020.

2018 Media as Conflict Environment: Peace Journalism and the De-Escalation of Strifein

         Inceo?lu Y. & T. Filibeli (editors) Peace Journalism as ‘A Peace keeping agent’ at the

         Time of Conflict.  Amsterdam, the Netherlands: Brill Publishers.

2015 Acculturation and Joint Identity: Cultivating Leadership and Cross-Cultural

         Communication in a Divided Community in Nancy D. Erbe and Anthony H. Normore

         (eds.) Cross-Cultural Collaboration and Leadership in Modern Organizations. Hershey,

         Pennsylvania: IGI Global.

2011 Judaism, Zionism and Israel Entries in Juergensmeyer Mark (ed.) Encyclopedia of Global

         Religion, London: Sage.

2009 Israeli Protest: Mothers, Reservists and Framing Processes in H. Zubida and D. Mekleberg

         (eds.), Israeli Democracy at 60: Reality and Vision. Tel Aviv: Academon, pp. 215-242.

2008 It Seems that we are Captured in the Heat of Combat, in W. Kempf (ed.), The Peace

        Journalism Controversy. Berlin, Regener, pp. 104-116.

2007 Peace Journalism and Conflict Theory, in D. Shinar (ed.), Peace Journalism: the State of

         the Art. Berlin: Regener, pp. 26-52.


דוחות מחקר

INVITED PRESENTATIONS AND SEMINARS

 

Conflict Resolution Training Sessions and Negotiation Role-Playing Simulations:

            JSA Special course and training workshop, July 2016, Georgetown University.

            Columbia University, School of Continuing Education, May 2012.

            The IDC School of Government, April 2010.

            Rutgers University, Department of Political Science, March, 2009.

            Stanford University, the Stanford Center for International Conflict Resolution and      Negotiation (SCICN), April, 2007.

            The Madrid Club, A delegate to the World Assembly on extremism and Counter-

            Terrorism, October 2005.

            Cyprus Committee on Foreign Relations, Nicosia, Cyprus, October 2005.

            The NATO Committee on Extremism and Violence. An expert participants, Prague,

            January 2003.

           

 

Invited Guest Speaker, Faculty Research Seminars:

            The Intangibilities of Conflict Resolution. The Monthly Colloquium, John Jay College,

            New York. January 2017.

            Comparative Political Systems in Theory and Practice. Guest Speaker, the Leadership

            Program, Ohio University, Athens, Ohio. November 2016.

            The Middle East Conflict. Rutgers University’s Alumni Association. February 2013.

            Conflict Resolution in the Israeli-Palestinian Conflict. AC4 Annual Meeting, Teachers’                                College, Columbia University, June 2011.

            The Social Protest in Israel. The Israeli economic Forum, September 2011.

            Middle-East Politics Week, William Paterson University, New Jersey, April 2010.

            The Israeli-Palestinian Conflict: Diagnosis and Prognosis. The Orfalea Center for Global                               Studies, University of California at Santa Barbara, June 2008.

            Nonviolence as Strategy for Conflict Resolution. The Peres center for Peace, Tel Aviv,                           June 2008.

            Peace Activism: Theoretical and Practical Approaches. One Voice Annual Board                                      Meeting. Jerusalem, Israel, May 2008.

            Barriers to Palestinian-Israeli Peace Accord. Al-Kuds University, East Jerusalem, The                                    Palestinian Authority. April, 2007.

            The Israeli-Palestinian Conflict: First Hand witness. Political Science Department,                            University of California, Davis. Davis, CA, April, 2006.

            The One Voice Global Annual Conference, London, UK, May 2004 (presentation at the                             House of Lords).

            Political Activism: Ideology and Practice. Hampshire and Smith Colleges Faculty Annual                       Meeting, June 2003.

            Conflict Resolution: Strategic, Judicial and Moral Aspects. Tulsa University College of                               Law, Tulsa, OK, April 2001.

            The Israeli-Palestinian conflict: Past, present, Possible Future. Department of                                                 Government, Tulsa University, Tulsa, OK, April 2001.

הצגה בכנסים מדעיים

REFEREED PRESENTATIONS

 

2019  Globalization and World Order, The UnitedNations, New York, Committee on

          International conflict resolution.

2019  New Visions of world Peace. FordhamUniversity, Cyber-conference of International

          conflict.

2018  International politics in the Age of Trump,Fordham University, Foreign Relations

          Conference.

2017  Extremism and Counter-Extremism, ColumbiaUniversity, AC4 Conference.

2016  Leadership and Peace-Making. The Givat HavivaAnnual Conference. Haifa University,

          Israel. May 2016.

2015  Peace-Building and Development: Moving towardDialogue in Multicultural Societies.

          The Cardozo School of Law ConflictResolution Conference, New York, New York.

          December, 2015.

2015  Youth and the Allure of Terrorism. KeynotePresentation at the UN and Global Studies

          Program Annual Conference, RutgersUniversity, October 20-15.

2015  Comparative Analysis of Peace Movements. TheRitsumeikan Peace Forum. Ritsumeikan

          University, Kyoto, Japan, July 2015.

2014  The Arab Spring Has Gone Sour: Destructiveand Constructive Stages in Popular

          Uprising. Presented at the AC4Conference, Columbia University, New York, April 2104.

2013 Conflict Resolutionin Shifting Circumstances. Presented at the AC4 Conference.

         Columbia University, New York, April2103.

2012 PracticalImplementation of CMM (Coordinated Management of Meaning): The Ramla

         Case. Presented at the CMM AnnualConference. Phoenix, Arizona, November, 2012.

2012 QuintessentialIntractability: Barriers and Attractors In the Palestinian-Israeli Conflict.

          Presented at the Cardozo Law School'sConflict Resolution Annual Symposium 2012.

2012 Seeking a NormativeDialogue for a Substantial Community: From Basics to Practice.

         Presented at the Research Conferenceon Decision-making, Framing and Negotiations,

         The IDC, Israel, April 2012.

2011 The Arab Spring andIsrael: Possible Implications. Presented at the AIS (Association of

         Israel studies) Annual meeting,Brandeis University, Mass, May 2011.

2010 Normative Dialogue:Theory and Practice. Presented at the ADR (Alternative Dispute

         Resolution) Association AnnualMeeting, Boston, 2010.

2008 Israeli Society andCulture at 60. Presented at the AIS (Association for Israel Studies)

        Annual Conference, 2008, New York.

2008 60 years ofIndependence through the Lenses of Israeli Cinema. Presented at the Israel

         Studies Association Annual Meeting,2008,New York.

2007 Bridging the Divide:A Model to Resolve Culturally-Based Conflicts. Presented at the

         Istanbul Conference on Democracy andGlobal Security (Best Paper Award).

2007 Social Movements inIsrael: Rise and Demise. Presented at the ASA Annual Meeting,

         2007, Chicago, USA.

2006 War Journalism asMedia Manipulation: Seesawing between the Second Lebanon War and

         the Iranian Nuclear Threat.. Presentedat the TODA Peace Research Annual Meeting,

         Vancouver, Canada.

2006 The PoliticalProtest in Israel: the Case of the Four Mothers Movement. Presented at the

         International SociologicalAssociation, RC 48, 2006, Pizza, Italy.

2005 The Roots andDynamics of Religiously Motivated Terrorism. Presented at the Madrid

         Club Congress on Democracy andTerrorism, 2005, Madrid.

2005 Fighting Terrorismin the Liberal State: Analysis and Prospects. Presented at the NATO

         Advance Research Workshop, 2005,Konstanz, Germany.

2005 Peace Journalism:Three Cases of Conflict Coverage.Presented at the TODA Peace

         Research Annual Meeting, 2005, Madrid,Spain.

2005 The Hardships of theSociopolitical Discourse in Israel. Presented at the APSA Annual

         Meeting, 2005, Washington DC.

2004 Culture, Communicationand Political Extremism in a New Era. Presented at the

         International SociologicalAssociation, RC 48, 2004, Helsinki, Finland.

2004 Conflict Resolutionand Peace Journalism: Converging Perspectives. Presented at the

         TODA Peace Research Annual meeting,Budapest, Hungary.

2004 If Words Could Kill:Why is the Political Discourse in Israel Waning. Presented at the

         Language and Society Association,2004, Haifa University.

2003 Religious Violenceand Terrorism. Presented at the NATO Advanced Research Workshop,

         January 2003, Prague, Czech Republic.

2003 Political Violencein the Eye of News Media: Comparative Assessment between Three

         Cases. Presented at the ISA AnnualMeeting, 2003, Chicago, IL.

2002 One’s Terrorist isAnother’s Blockbuster: Political Terrorism in American Versus

         European Films. Presented at the APSAAnnual Meeting, 2002, Boston MA.

2001 New PoliticalTerrorism: Lessons of 9/11. Presented at the IDC conference on Terrorism.

 

 


הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

At Columbia and Fordham Universities, New York.

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

פיתוח המרכז הבין לאומי לדיאלוג בין תרבותי ובין דתי באורנים.

פיתוח תוכנית ה-MA לדיפלומטיה וליחסים בינלאומיים באוניברסיטת Rutgers, New Jersey

פיתוח תוכנית ללימודי צדק ושלום, אוניברסיטת Fordham, New York

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

מנהל בית הספר הבין לאומי, אורנים

חבר ועדת המחקר, אורנים.

תפקידים ציבוריים

מנטור,  Start Ups 50-50
מנטור Tech to Peace
חבר ועד ארגון שורשים
חבר ועד ארגון סיפור-היקאייה
חבר ועד- הילל ישראל

מרחב אישי

מאמין בתקשורת בין אנשים וקבוצות, מזוגיות ועד ציביליזציות.
מאמין בסובלנות וסבלנות. 
מאמין בשירה.
מאמין בחוש הומור.
מאמין באמפתיה אנושית.
מאמין באהבה.