אתר אישי

פרופ' ברזל נעימה

סגל אקדמי

קורות חיים

מומחיות אקדמית

הוראת השואה, היסטוריוגרפיה של העת החדשה, היסטוריוסופיה, חברה אזרחית, ייצוגי זיכרון, מחשבה מדינית, מלחמת העולם השניה, עדויות ועדים, קבוצות אמוניות, שיח השואה, שינויים בקיבוצים, תקופת השואה, תרבות זיכרון


Holocaust instruction, Historiography, Philosophy of History, Citizenship, Images of Memory in Israel Society, Political Thought, The Second World War, Testimonies and Witnesses, Theological social Groups, Holocaust Discourse, Social Changes in the Kibbutz Movement, Holocaust studies, Memory Cultur

הוראה

במכללת אורנים

מלחמת העולם השנייה והשואה
עבר שאינו עובר- דיון רב תחומי בסוגיות היסטוריות וחברתיות
שיח השואה בחברה בישראל כאתוס מלכד ומדיר
מנהיגות ומנהיגים במלחמת העולם השנייה
הוראת השואה לבית הספר העל- יסודי


רשימת פרסומים

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

- דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים
- חברת הנהלת אורנים
- חברת המועצה האקדמית
- חברת ועדת הקבע
- חברה בועדת הוראה

מחוץ למכללה

חברת ההנהלה הציבורית של יוזמות קרן-אברהם
חוקרת במכון לחקר השואה באוניברסיטת חיפה