אתר אישי

פרופ' אלון אופיר אפרים

ראש החוג למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב

קורות חיים

מומחיות אקדמית

גזים קוונטים, מערכות מרובות חלקיקים, עיבוי בוזה-איינשטיין, פיסיקה של תופעות התלויות בזמן, שיטות חישוביות, שריגים אופטיים


Quantum Gases, Many-Body Systems, Bose-Einstein Condensates, Non-Equilibrium Physics, Computational Methods, Optical Lattices