אתר אישי

ד"ר אלניר פז


קורות חיים

השכלה אקדמית

2016- דוקטור מאוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך. תחומים: חינוך יהודי- ציוני, חג ומועד, תרבות הקיבוץ.

2005-  אוניברסיטת חיפה, פיתוח מערכות חינוך, מוקד הדרכה. תואר מוסמך – M.A. תחומים: הדרכת מורים בין אישי ומקצועי, תכנון לימודים. 

1998 – מכללת  אורנים, תואר B.ED ותעודת  הוראה עם התמחות במדעים.                                     

1991 – בית הספר  לשיטת  אלכסנדר – חיפה. מורה  לשיטת  אלכסנדר.

מומחיות אקדמית

אינטגרטיביות, הדרכה פדגוגית, תרבות חגים וטקסים בישראל


Integrative, Classroom and School Teaching Processes., Israeli culture festivals & rituals

הוראה

במכללת אורנים

מיומנויות הוראה ותפקיד המחנך, תכנון לימודים, ניהול כתה, ליווי פדגוגי והדרכה בשדה. מערכת החינוך בישראל, חינוכאי זהות, מגדר ולאום. 
ללמד ילד חושב, מעברים מהגן לכיתה א', ללמד בכיתה ההטרוגנית, חינוך באספקלריה של יחסי מורה תלמיד. 

מחוץ למכללה

מורה לטכניקת אלכסדר

הדרכת מורים במחוז חיפה כולל: ליווי מנהלים, פיתוח מקצועי של מורים, הובלת השתלמויות, גיבוש חזון וקדימויות, בניית תשתית פדגוגית, ליווי תהליכים פדגוגיים, העצמת צוותים מובילים, תכנון לימודים בית ספרי.

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

פועלם של מכוני החגים הקיבוציים ברמת-יוחנן ובבית השיטה ותרומתם לתרבות העברית

בין השנים 2006-1954

 Activities of the Kibbutz Festival Institutes and their contribution to Israeli culture during the years 1954-2006

 


עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

בין אישי ומקצועי בשיח הדרכתי- קבוצתי על תכנון לימודים

 The personal and the professional in group mentoring conversations about curriculum

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

אלניר, פ. (2016, פברואר), 'תו תקן' לחג וחג כ'תו תקן'. ספר הכנס השנתי  השבעה עשר  "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.

 

אלניר, פ. (2015, פברואר), עיצוב הזמן בחינוך הקיבוצי באמצעות החג והמועד. ספר הכנס השנתי  הששה עשר  "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.

 

אלניר, פ. (2013, ינואר), מניהול ידע לפיתוח ידע – תיאור תהליך למידה בצוות ההדרכה-בית ספר יסודי. ספר הכנס השנתי  הששה עשר  "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.

 

אלניר, פ. (2010, יוני), מחנכים ישראלים וגרמנים עוסקים בדילמה משותפת.  ספר הכנס השנתי האחד עשר "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.


פלג, ח' ואלניר, פ'. צמצום צריכת משאבים בבית הספר: הלכה למעשה. בתוך: דרסלר, מ., סלע, ל. (עורכות).
2007 . אאוריקה, 24. משרד החינוך.

 

פלג, ח' ואלניר, פ'. ילדי ניצני-זבולון 'נוגעים' בסביבה- דילמות סביבתיות כמשאב למידה בכתה ההטרוגנית. בתוך: דרסלר, מ., סלע, ל. (עורכות). 2006. אאוריקה, 22, משרד החינוך.

 

 

 


בהליכי כינוס

בהליכי כינוס:

החג בחינוך הקיבוצי.

מאמר בתוך ספר בעריכת אלון גן על חינוך קיבוצי.

 

התגבשות החג הקיבוצי- סיפורו של המכון להווי ומועד מיסודו של מתתיהו שלם

מאמר לכתב עת 'דור לדור'.

 

אלניר, פ. (2016, פברואר), 'תו תקן' לחג וחג כ'תו תקן'. ספר הכנס השנתי  השבעה עשר  "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.

 

אלניר, פ. (2015, פברואר), עיצוב הזמן בחינוך הקיבוצי באמצעות החג והמועד. ספר הכנס השנתי  הששה עשר  "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.

 

אלניר, פ. (2013, ינואר), מניהול ידע לפיתוח ידע – תיאור תהליך למידה בצוות ההדרכה-בית ספר יסודי. ספר הכנס השנתי  הששה עשר "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.

 

אלניר, פ. (2010, יוני), מחנכים ישראלים וגרמנים עוסקים בדילמה משותפת.  ספר הכנס השנתי האחד עשר "מחקר עיון ויצירה באורנים",  היחידה למחקר והערכה, אורנים, ישראל.


פלג, ח' ואלניר, פ'. צמצום צריכת משאבים בבית הספר: הלכה למעשה. בתוך: דרסלר, מ., סלע, ל. (עורכות).
2007. אאוריקה, 24. משרד החינוך.

 

פלג, ח' ואלניר, פ'. ילדי ניצני-זבולון 'נוגעים' בסביבה- דילמות סביבתיות כמשאב למידה בכתה ההטרוגנית. בתוך: דרסלר, מ., סלע, ל. (עורכות). 2006. אאוריקה, 22, משרד החינוך.

 

 

 

הצגה בכנסים מדעיים

§         הצגה בכנסים מדעיים:

יולי 2018

3.7.2018

 

מכללת אורנים. כנס בינלאומי יצירתיות בהוראה. הרצאה: חינוך ביוספרי- ניסיון ראשון בעולם. צירפתי אלי את נשות החינוך ממועצה אזורית מגידו: יפעת שרון, אפרת פרייס וענבל ארזי.

          מאי 2018

15.5.2018

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכון למורשת בן-גוריון לחקר ישראל והציונות- כנס AIS - Association for Israel Studies

ISRAEL: A CASE STUDY. The Jewish State through the Prism of Social Sciences and Humanities. International Conference on the Occasion of Israel’s 70th Anniversary.

הרצאה: Title: Activities of the Kibbutz Festival and their contribution to Israeli culture during the years 1954-1996

 

אפריל 2017

26.4.2017

המכללה האקדמית אחוה. כנס חקר הפולקלור- קולות אחרים בתרבות העממית ובמחקרה. הרצאה: התרבות העממית הקיבוצית – קול 'אחר'?

 

יולי 2016

3-5.7.16

מכללת תל-חי. כנס: 'לא בשמיים היא'. מרצה ברב שיח: האמנם גלתה שכינה מחצרו של קיבוץ?

 

יוני 2016

June 20-22, 2016

כנס AIS - יד יצחק בן-צבי ומרכז בגין, מכון עזריאלי לחקר ישראל באוניברסיטת קונקורדיה, מרכז לחקר ישראל באוניברסיטה האמריקנית, מרכז טאוב לחקר ישראל, אוניברסיטת ניו יורק

שוסטרמן לחקר ישראל באוניברסיטת ברנדייס, המכון למורשת בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון Gildenhorn  לחקר ישראל באוניברסיטת מרילנד.

כנס AIS -   Association for Israel Studies . הרצאה בנושא: East and west in Lea Bergstein`s dances .

Yad Ben-Zvi and Begin Center

Azrieli Institute of Israel Studies at Concordia University

Center for Israel Studies at American University

The Taub Center for Israel Studies, New York University

Schusterman Center for Israel Studies at Brandeis University

The Ben-Gurion Research Institute for the Study of Israel and Zionism at Ben-Gurion University of the Negev .

Gildenhorn Institute for Israel Studies at the University of Maryland .

 

פברואר 2016

1.2.2016

מכללת אורנים-  כנס מחקר עיון ויצירה – הרצאה בנושא: 'תו תקן' לחג וחג כ'תו תקן'.

 

 

יולי 2015

אוניברסיטת חיפה-המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, יד טבנקין- המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית ויד יערי- מרכז תיעוד ומחקר של השומר הצעיר- כנס לימודי הקיבוץ התלת שנתי- דוברת בפאנל- חינוך: לרתום את הנוסטלגיה לטובת העתיד: החינוך הקיבוצי במאה ה 21.- מהו תפקידו וכיצד יבוא לידי ביטוי ?

 

מרץ 2015

יד טבנקין- המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית- כנס: 'תפארת חג'- הרצאה והנחיית שיח – דור לדור יביע "עומר".

 

פברואר 2015

מכללת אורנים-כנס מחקר עיון ויצירה- הרצאה בנושא: עיצוב הזמן בחינוך הקיבוצי באמצעות החג והמועד.

 

ינואר 2013

 

 

 

 

פברואר 2011

מכללת אורנים-כנס מחקר עיון ויצירה- הרצאה בנושא: מניהול ידע לפיתוח ידע – תיאור תהליך למידה בצוות ההדרכה-בית ספר יסודי.

 

מכללת אורנים- שדמות- כנס:  The first international conference and opening meeting of the Global Roundtable on Comprehensive Community Change . נושא: יצירה בקהילה קיבוצית-המקרה של רמת יוחנן.

 

 

יוני 2010

מכללת אורנים-  כנס מחקר עיון ויצירה – הרצאה בנושא: מחנכים ישראלים וגרמנים עוסקים בדילמה משותפת.

 

 

יולי 2009

Berlin - Educators against Racism and Anti-Semitism . הרצאה בנושא: עיסוק בדילמות כמנוף לפיתוח מוסר בקרב תלמידים.

 

 

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

  • 2013 ואילך. ייעוץ והובלה של תהליכי גיבוש והטמעה של חינוך ביוספרי במועצה אזורית מגידו. מועצה אזורית מגידו מוכרזת על ידי אונסקו כמרחב ביוספרי והגתה ניסיון ראשון מסוגו בעולם לכונן בכל מוסדות החינוך של המועצה- 'חינוך ביוספרי'. התהליך כלל שותפות ציבור, הובלת פורום מנהיגות מועצתי, השתלמויות לצוותי בתי הספר ועוד.

 

  • 2009 ואילך. הובלה של אשכול קיימות בתכנית להכשרת מורים ליסודי. התכנית משלבת בין מרצים, תחומי דעת, בתי ספר וסטודנטים.
 2009- פיתוח והוראה (עם ד"ר נעה שהם), של תפיסה חדשה בניהול כיתה.

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

 

· 2013-2017

· ראש תכנית הכשרת המורים לבית הספר היסודי

· 2013-2016

· חברה בפורום ראשי חוגים מכללתי

· 2015-2016

· חברה בוועדת הוראה מכללתית

· 2015-2016

· חברה בוועדת קבע מכללתית

· 2013-2016

· חברה בהנהלת הפקולטה לחינוך

· 2013-2016

· חברה בפורום ראשי חוגים בפקולטה לחינוך

· 2015-2016

· חברה בהנהלת שמ"ש בפקולטה לחינוך

· 2007-2008

· חברה במועצה ירוקה


מחוץ למכללה

 

·2017-2018         מובילת פורום יסודי במכון מופת

·2013-2016        חברהבפורום ראשי תכניות הכשרה ליסודי במופת.

·2007 ואילך        חברהבעמותת המורים נגד גזענות ואנטישמיות.

·2011 ואילך        חברהבפורום חוקרי קיבוץ של יד טבנקין.

·2015 ואילך        חברהבפורום חוקרי חינוך קיבוצי בסמינר הקיבוצים.


 

תפקידים ציבוריים

  • 2000 ואילך. הובלת תהליכי שימור והפצה של תרבות הקיבוץ בהקשרים מקומיים בקהילה

ולאחרונה, בהקשריםעולמיים.

  • 1985 ואילך. מעורבות ציבורית בקיבוץ במשך כל השנים:  חברות במזכירות הקיבוץ

הובלה וחברות בועדותבקיבוץ במשך השנים: חינוך, השכלה, בריאות ועוד.

 

מרחב אישי

אני מאמינה ביכולתו של כל אחת ואחד להתפתח, להתקדם ולמצות את יכולותיו, ומתייחסת ללימודים במכללה כהזדמנות להמשך התפתחות אישית, מקצועית ואקדמית.