אתר אישי

פרופ' טרומפר ריקרדו

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

D.Sc. (דוקטור)

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים

הטכניון

1988

M.Sc. (מוסמך)

הפקולטה לפיזיקה

אוניברסיטת תל אביב

1976

B.Sc.

הפקולטה לפיזיקה

אוניברסיטת תל אביב

1971

תעודת הוראה

 

 

 

מומחיות אקדמית

גישה קונסטרוקטיביסטית בהוראת הפיזיקה, הוראת הפיזיקה, הוראת פיזיקה נתמכת מחשב, עניין ומוטיבציה בלימודי מדעים, שימוש המחשב הוראת הפיזיקה, שינוי תפיסתי, תפיסות מוטעות של תלמידים, תפיסות שגויות של תלמידים בפיזיקה


Constructivistic approach in, Physics Education, Computer based teaching of physics, Interest and motivation in learning science, Use of computers in physics teaching, Conceptual change, Students' misconceptions, Students' misconceptions

הוראה

במכללת אורנים

 • דידקטיקה של הפיזיקה – המחלקה לחינוך - מכללת אורנים 1989-2006.
 • שימוש המחשב בהוראת הפיזיקה - המחלקה לחינוך - מכללת אורנים 1989-2006.
 • מחקרים בהוראת הפיזיקה ויישומם – הפקולטה ללימודים מתקדמים (החל מתשע"א).
 • מחוץ למכללה

  אוניברסיטת חיפה:

  • מעבדה א' – מכניקה – המחלקה להוראת המדעים, הפקולטה למדעים והוראתם – 1990 -2008
  • מעבדה א' - חשמל ומגנטיות - המחלקה להוראת המדעים, הפקולטה למדעים והוראתם – 1990 -2008
  • פיזיקה א' לביולוגים - המחלקה להוראת המדעים, הפקולטה למדעים והוראתם – 2005 - 2008
  • פיזיקה ב' לביולוגים - המחלקה להוראת המדעים, הפקולטה למדעים והוראתם – 2005 - 2008

   

  רשימת פרסומים

  נושאי תיזה

  עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

  תזת דוקטור (D.Sc.):

  אבחונן ותיקונן של מסגרות תפיסה חילופיות של תלמידים בנושא אנרגיה.

   Diagnosis and Modification of Students' Alternative Conceptual Frameworks on Energy

  עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

   תזת מאסטר (M.Sc.):

  תרמומטר משכבות דקות (התנהגות חשמלית של שכבות מגורענות)".

  Thin Film Thermometer (Electrical Behavior of Granular Films).

  מאמרים

  כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

   1. Trumper R. (1995). The need of change in elementary school teachers' training: the case of the energy concept as an example. In C. Bernardini et al. (Eds): Thinking Physics for Teaching. (Plenum Press, New York).

  2. Trumper, R. (1999). A longitudinal study of physics students' conceptions of force in pre-service training for high school teachers. In M. Komorek, H. Behrendt, H. Dahncke, R. Duit, W. Graeber, A. Kross, (Eds.), Research in Science Education - Past, Present, and Future. Vol.1 (pp. 253-255). Kiel: IPN Kiel.

  3. Trumper, R. (2005). The Physics Laboratory – Past, Present and Future. In: M. Michelini and S. Pugliese Jona (Eds.): Physics Teaching and Learning. (pp. 79-92). (Editrice Universitaria Udinese srl., Udine).

  4. Trumper, R. (2006). Israeli Students' Interest in Physics and its Relation to their Attitudes towards Science and Technology and to their own Science Classes. In, Janiuk, R. & Samoneck (Eds.): Science and Technology Education for a Diverse World: Dilemmas, Needs and Partnership. (pp. 513-522). (Lublin, Maria Curie-Sklodowska University Press).

  בהליכי כינוס

  1. Learning kinematics with a V-Scope: A case study. Proceedings of the 1996 GIREP-ICPE Conference: "New ways of teaching Physics". Faculty of Education, Ljubljana, Slovenia, 280-285.

  2. University students’ conceptions of basic astronomy concepts. Proceedings of the International Conference Physics Teacher Education Beyond 2000”. R. Pinto & S. Suriñach (eds.), Barcelona 2001, 217-220.

  הצגה בכנסים מדעיים

   1. Being constructive: A new approach to the teaching of energy - part one. Abstracts of the 2nd International Jerusalem Convention on Education, Jerusalem, June 1989, p. A-45.

  2. Computer assisted teaching of physics (using Mosaic System). Abstracts of the 8th. Annual Convention on computers in teaching, Ramat Gan, July 1991, p. 66. (HEBREW)

  3. Teaching energy and primary school children's alternative frameworks. Book of Summaries of the European Conference on Educational Research, University of Twente, June 1992, pp. 225-227.

  4. Learning about energy: Influence of alternative frameworks and cognitive levels. Abstracts of the International Conference - Science Education in developing countries: From theory to practice, Jerusalem, January 1993, p. 195.

  5. What are students' conceptions about energy: A cross-age study. University of Haifa, February 1993, p. 79. (HEBREW)

  6. Cognitive factors influencing on learning the energy concept. Abstracts of the 5th European Conference for Research on Learning and Instruction. Universite de Provence, September 1993, p. 91.

  7. Students' motivational traits in science: a cross-age study. Hebrew University, Jerusalem, February 1995, p. 116. (HEBREW)

  8. Students' interest in physics: A cross-age study in high schools in Israel. Bath University,, England, September 1995, p.135.

  9. The need for change in elementary school teacher training: The case of the energy concept. Wingate Institute, Israel, July 1996, p. 353.

  10. Learning kinematics with a V-Scope. GIREP-ICPE Conference. Ljubljana University, Slovenia, August 1996, p. 33.

  11. Differences in motivation towards science subjects among kibbutz and urban high school students. Abstracts of the 7th European Conference for Research on Learning and Instruction. Hilton Hotel, Athens, August 1997, p. 363.

  12. A simple demonstration of the thermal linear expansion of a solid and measurement of its thermal expansion coefficient. GIREP-ICPE Conference. Gerhard Merkator University of Duisburg, Germany, August 1998, p. 44.

  13. A survey of conceptions of energy of pre-service high school biology teachers. Symposium: Education of Science Teachers. Maria Curie Sklodowska University, Naleczow, Poland, October 1998, p. 37.

  14. A longitudinal study of physics students’ conceptions of energy in pre-service training for high-school teachers. Abstracts of the 8th European Conference for Research on Learning and Instruction. Congress Center, Goteborg, August 1999, p. 527.

  15. A longitudinal study of physics students’ conceptions of force in pre-service training for high-school teachers. Proceedings of the Second International Conference of the European Science Education Research Association, Faculty of Education of the University of Kiel, Germany, September 1999, p. 253.

  16. Assessing students’ basic astronomy conceptions from junior high school through university. Proceedings of the Third International Conference of the European Science Education Research Association, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, August 2001, p. 668.

  17. Informal science education in Israel: Teaching elementary school children qualitative physics concepts through inquiry based activities. Abstracts of the GIREP 2002 International Conference, Lund University, Sweden, August 2002, p. 16.

  18. Assessing students’ basic astronomy conceptions from junior high school through university. Proceedings of the 2002 Conference of the Israeli Society of Research in Education, Bar Ilan University, Ramat Gan, October 2002, p. 54.

  19. Academic advisor of the book: Simple Physics Demonstrations (2002). Editors: P. Gorsky and R. Nitzani-Hendel. Funded by the Amos de Shalit Israeli Center for Science Teaching (HEBREW).

  20. Informal science education in Israel: Reasons for participation and impact on attitudes. Abstracts of the Fourth International Conference of the European Science Education Research Association, Nordwijkerhout, The Netherlands, August 2003, p. 194.

  21. University students’ study strategies for a distance education physics course. Abstracts of the GIREP 2004 International Conference, Technical University of Ostrava, Czech Republic, July 2004, p. 61.

  22. Israeli students’ interest in physics and its relation to their attitudes towards science and technology and to their own science classes. Proceedings of the XIth IOSTE Symposium, Marie Curie Sklodowska University, Lublin, Poland, July 2004, p. 225.

  23. Learning physics and chemistry: Distance and campus-based university students' dialogic behavior. Abstracts of the Fifth International Conference of the European Science Education Research Association, Barcelona, Spain, August 2005, p. 87.

  24. Teaching future teachers basic astronomy concepts: Seasonal changes. Abstracts of the Fifth International Conference of the European Science Education Research Association, Barcelona, Spain, August 2005, p. 1012.

  25. Teaching future teachers basic astronomy concepts. Abstracts of the GIREP 2006 International Conference, University of Amsterdam, The Netherlands, August 2006, p. 72.

  26. Factors affecting junior high school students' interest in biology. Abstracts of the 2007 World Conference on Science & Technology Education, Perth, Australia, July 2007 (in CD).

  27. Factors affecting junior high school students' interest in biology. Abstracts of the Sixth International Conference of the European Science Education Research Association, University of Malmö, Sweden, August 2007, p. 194

  תפקידים ציבוריים

  הנחייה של עבודת הדוקטורט של עירית ארגמן בהוראת הפיזיקה, אוניברסיטת חיפה, החל מדצמבר 2001. עברה לשלב שני בדוקטוראט במאי 2003. קבלת התואר בספטמבר 2005.