אתר אישי

ד"ר קליימן שרה

מנהלת מרכז "מעיין", מרצה

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

חינוך – הכשרת מורים

University of London  Institute of Education

1999

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

חינוך – תכנון לימודים והכשרת מורים

אוניברסיטת חיפה

1990

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

חינוך

מחשבת ישראל

אוניברסיטת חיפה

1988

תעודת הוראה

הוראה לביה"ס היסודי

מכללת אורנים

1977

מומחיות אקדמית

הלומד המבוגר, התפתחות פרופסיונאלית של מורים, התפתחות פרופסיונאלית של מורים ומורי מורים, כתיבה אקדמית, למידת מבוגרים, מורי מורים, מחקר איכותני, מיומנויות הדרכה והנחיה, מיומנויות הוראה, שיטות הוראה, תכנון לימודים, תכנון לימודים


The Adult Learner, Teachers’ professional development, Professional Development of Teachers and Teacher Educators, Academic Writing, Adult learning, Teacher educators, Qualitative Research, , Teaching Skills, Teaching methods, Curriculum planning, Curriculum Planning

הוראה

במכללת אורנים

תפקידים במכללה:

א.      הדרכה פדגוגית במסלול ביה"ס היסודי – 1982 – 1999.

ב.      ריכוז והוראה בקורס לאלטרנטיבות בהוראה – עד 1992.

ג.       ריכוז והוראה בקורסים לכישורי הדרכה והנחייה – 1996 – 2000.

ד.      ריכוז מסלול מורים א'-ו' במכללת אורנים 1999 - 2006.

ה.     חברה בועדת ההוראה המצומצמת 1999 - 2006.

ו.        חברה בוועדת המחקר של היחידה למחקר והערכה.

ז.       הקמה וניהול של מרכז "מעיין" – המרכז למשאבים,   ייעוץ והנחייה, החל מספטמבר 2006.

 

 הוראה

בחמש השנים האחרונות

 

א.      ליווי כותבים בראשית הדרך – מכון מופ"ת, במסגרת ההתמחות "יוצרים כתיבה".

ב.      מרכיבי תפקידיו של מכשיר המורים - מכון מופ"ת, במסגרת ההשתלמות למדריכים פדגוגים בתכנית "אקדמיה כיתה".

ג.        רב תחומיות בהוראה – בתכנית הההוראה הרב תחומית – M.Ed , מכללת אורנים.

ד.      תכנון לימודי תחומי ורב תחומי - בתכנית הההוראה הרב תחומית – M.Ed , מכללת אורנים.

ה.      מושגים בתכנון לימודים – בתכנית מוסמך להוראה לביה"ס העל יסודי – M.Teach – מכללת אורנים.

ו.        סדנת מחקר שדה -  בתכנית מוסמך להוראה לביה"ס העל יסודי – M.Teach – מכללת אורנים.

ז.       טיפוח לומד עצמאי – בתכנית לתואר שני בהוראת המדעים בביה"ס העל יסודי – M.Ed – מכללת אורנים.

 

מחוץ למכללה

א.      חברה בפורום רכזי הקורסים לכישורי הדרכה – לשכת ההדרכה במשרד החינוך – החל מ 1996.

ב. חברה בפורום רכזי מסלולים במופ"ת – 1999 – 2006.

ג. מרכזת הפורום  - 2001-2006.

ד. חברה במזכירות המורחבת של האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך 1999 - 2006.

ה. חברה בצוות הקוראים של היוזמות החינוכיות המוגשות לקרן לעידוד יוזמות

           חינוכיות בשיתוף עם משרד החינוך.

ו. מרכזת ההתמחות בהדרכה פדגוגית בבי"ס למורי-מורים, מכון מופ"ת 2003 – 2011.

ז. חברה בצוות הערוץ הבינלאומי במכון מופ"ת ומפתחת תכניות השתלמות למורי מורים

           מחו"ל החל מ2006.

א.      חברה בצוות כתיבה בהנחיית פרופ' מרים בן פרץ – מכון מופ"ת, החל מ2008.

ב.      מלווה אקדמית של ניסוי בביה"ס עודד בידפת החל מ2012.

ג.       מנחה את פורום הסטודנטים המצטיינים במכון מופ"ת, בערוץ "מחנכים לשם שינוי".

ד.      מרכזת ההתמחות "יוצרים כתיבה" במכון מופ"ת, החל מ 2016.

 

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

מידת האפקטיביות של השתלמויות מורים.

 The impact of providing INSET for Israeli schools

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

אוטונומיה של מורים בבי"ס קיבוצי – שינויים במידת האוטונומיה להמורים בבית החינוך המשותף בעמק הירדן.

  Teacher Autonomy in a Kibbutz-School – Changes in the degree of autonomy of the school and its teachers.

ספרים - כתיבה או עריכה

Ben-Peretz, M., Kleeman, S., Reichenberg, R., & Shimoni, S.(Eds.),(2013). Teacher educators as members of an evolving profession. New York: Rowman & Littlefeld; Tel Aviv: The Mofet Institute.

 

Ben-Peretz, M., Kleeman, S., Reichenberg, R., & Shimoni, S.(Eds.), (2013). Embracing the Social and the Creative: New Scenarios for Teacher Education. New York: Rowman & Littlefeld; Tel Aviv: The Mofet Institute.

 

קלימן, ש' (2016), (עורכת).  עברית בקוונה תחילה, קובץ מאמרים מתוך הכינוס הבין-לאומי המקוון להוראת העברית כשפה שנייה  לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם. תל-אביב: מופ"ת .

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

Ben-Peretz, M, Kleeman, S. Richenberg, R. & Shimoni, S. (2009). Educators of Educators: their goals, perceptions and practices. Special Issue of the Association Journal,  Professional Development in Education (formerly Journal of In-service Education

 

Ben-Peretz, M., Kleeman, S., Reichenberg, R., & Shimoni, S. (2010). Educators of educators: their goals, perceptions and practices. Professional Development in Education, 36 (1-2), 111-129.

 

Golan, M. & Kleeman, S.(2006). Multi-Dimensional Support for Students’ Teachers and Teacher Educators. In -

 http://www.atee2006.si/Files/File/ATEE_presentationsFINAL.xls

 

Kleeman, S. (2004).Linking an instructor to a teacher: A factor motivating towards change or causing a feeling of incapability? In S. vosniadou et al. (Eds).Abstracts. 4th European Symposium Conceptual Change. Delphi, Greece.

 

Reichenberg, R., Kleeman, S., &  Sagee, R. (2013). The professional development of teacher educators in the context of the school of professional development at the MOFET institute. In M. Ben-Peretz,  S. Kleeman, R. Reichenberg, & S. Shimoni, S.(Eds.), Teacher educators as members of an evolving profession (PP. 105-133). New York: Rowman & Littlefeld; Tel Aviv: The Mofet Institute.

בהליכי כינוס

א. מידת האפקטיביות של השתלמויות מורים בשיטות הוראה – ספר הכינוס הבינלאומי
    השלישי להכשרת מורים, ישראל, תשנ"ט.
ב. תפיסת תפקיד המדריך הפדגוגי ע"י גורמים שונים במכללת "אורנים" – ספר הכנס: המחקר
    בחינוך ויישומו בעולם משתנה, כנס איל"ה 2000.
ג. מצגת באתר כנס מיט"ל עם דר' א. מדזיני – "הכיתה המתוקשבת" –
    htt://www.biu.ac.il/bar-e-learn/kenes_meytal.htm
ד. ערכים של פרחי הוראה ומורי מורים במכללת אורנים – דו"ח מחקר, בשיתוף עם יעקב ליברמן ובתמיכת ועדת המחקר  
    הבין מכללתית במכון מופ"ת, 2004.
ה. מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין" – דו"ח מחקר, בשיתוף יעקב ליברמן ןבתמיכת ועדת
    המחקר הבין מכללתית במכון מופ"ת, 2008.
ו. מאמר בשיתוף ד"ר מיכל גולן -

 Golan, M. & Kleeman, S.(2006). Multi-Dimensional Support for Students’ Teachers and Teacher Educators. In -
http://www.atee2006.si/Files/File/ATEE_presentationsFINAL.xls

דוחות מחקר

דוחות מחקר

קליימן, ש', וליברמן, י', (2008). מחקר פעולה במרכז הלמידה "מעיין". דו"ח מחקר, בשיתוף יעקב ליברמן ןבתמיכת ועדת המחקר הבין מכללתית במכון מופ"ת. 

קליימן, ש', וליברמן, י', (2004). ערכים של פרחי הוראה ומורי מורים במכללת אורנים. דו"ח מחקר, בתמיכת ועדת המחקר הבין מכללתית במכון מופ"ת. 

קליימן, ש', ובשן, ע', (2010). תהליך הטמעתו של מודל "למידה מהצלחות" בקרב צוות המדריכות הפדגוגיות של מסלול ההכשרה לביה"ס היסודי. דו"ח מחקר שהוגש לרשות למחקר והערכה במכללת אורנים.

שגיא, ר', רייכנברג, ר' וקליימן, ש', (2009). התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי-המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס להתמחות מקצועית במכון  מופ"ת – שלב א'. דו"ח מחקר. וועדת המחקר הבין מכללתית במכון מופ"ת. 

שגיא, ר', רייכנברג, ר' וקליימן, ש', (2011). התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי-המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס להתמחות מקצועית במכון  מופ"ת – שלב ב'. דו"ח מחקר. וועדת המחקר הבין מכללתית במכון מופ"ת. 

 

Kleeman, S. , Ziv, S. & Salom, T. (2011). A feasibility analysis and survey to review conditions and options for  establishing a centre for the professional development of teachers and teacher educators in the Sub-Saharan Africa: Tanzania, Kenya, Rwanda and Ethiopia. A report submitted to UNESCO and summarizes the findings of a survey performed in four Eastern African nations. The MOFET Institute, Israel.

 

 

פרסומים נוספים

 

מידת האפקטיביות של השתלמויות מורים בשיטות הוראה – ספר הכינוס הבינלאומי

         השלישי להכשרת מורים, ישראל, תשנ"ט.

 

תפיסת תפקיד המדריך הפדגוגי ע"י גורמים שונים במכללת "אורנים" – ספר הכנס: המחקר

         בחינוך ויישומו בעולם משתנה, כנס איל"ה 2000.

 

מצגת באתר כנס מיט"ל עם דר' א. מדזיני – "הכיתה המתוקשבת" – htt://www.biu.ac.il/bar-e-learn/kenes_meytal.htm         

 

קליימן, ש', (תשנ"ט). מידת האפקטיביות של השתלמויות מורים בשיטות הוראה. ספר הכינוס הבינלאומי השלישי להכשרת מורים, ישראל.

 

 קליימן, ש', (2000). תפיסת תפקיד המדריך הפדגוגי ע"י גורמים שונים במכללת "אורנים". ספר הכנס: המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה. כנס איל"ה.

הצגה בכנסים מדעיים

1.       השתתפות בכנסים מדעיים.

שם הכינוס

מקום חודש ושנה

כותרת ההרצאה

כמעט 2000: משבר וסיכוי בהכשרה ובהשתלמות של מורים

מכללת בית-ברל ומכון מופ"ת

27ביוני – 1 ביולי 1999

מידת האפקטיביות של השתלמות מורים בשיטות הוראה: חקר מקרה של השתלמות באלטרנטיבות בהוראה.

הכנס המדעי ה-12 – המחקר בחינוך ויישומו בעולם משתנה

אוניברסיטת ת"א והאגודה הישראלית לחקר החינוך (איל"ה)

תפיסת תפקיד המדריך הפדגוגי ע"י גורמים שונים במכללה

תקשוב בהוראה אקדמית

מיט"ל – מרכז ידע בין אונברסיטאי לטכנולוגיות למידה, אוניברסיטת בר-אילן, הכנס הארצי השני ,

4 בפברואר 2003

 

פותחים שערים בהכשרת מורים

מכון מופ"ת ינואר 2011

ככל שאתה הולך בדרך אתה מגלה שאתה יודע פחות

 

Title of Presentation

Place and Date

Conference

Alternative in teaching – Course at the Oranim School of Education

University of London

 28-30.3.1994

Contemporary Crises in Teacher Education

Developing a learning community

University of Hull U.K

ELSIN

Developing a learning community as part of the teaching training process

Padova, Italy

30.8.2003

EARLI

 

 

 

 

Delphi, Greece

19-23,2004

European Symposium Conceptual Change: Philosophical, Historical, Psychological and Educational Approaches

The Professional Development of Teacher Education as They Perceive it.

Honolulu, Hawaii

4-7.1.2011

Hawaii International Conference on Education

Teachers as learners - Are they self-directed?

Teaching teachers the meaning of self-directed learning through self-experience

Athens, 13 October 2015

 

 

18th Annual International Conference on Education,

"Traditional" Teachers: Current Teaching Methods and Nurturing Independent Learners

Florence, 30 June– 1 July 2016

International Conference “The Future of Education”, that will take place in

 

המפגש של מורים-סטודנטים עם דרישות הכתיבה האקדמית -

 

Student/teacher encounters with academic writing requirements

The MOFET Institute

June 27-28, 2016

 

Building Bridges through

Academic Writing:

Research, Policy & Practice - Third International Conference

on Academic Writing

  

2.       הרצאות קוריקולום והרצאות אורח בהזמנה

9 – 10 ביולי 2001

        הכנס הארצי של מדריכי מורים – ירושלים.

הנחיית סדנה בנושא – "הדרכה בתנאים של אי-ודאות".

 

9 – 11 ביולי 2002

הכנס הארצי של מדריכי מורים – ירושלים.

הנחיית סדנה בנושא "פיתוח קהילות לומדות".

 

6 לאפריל, 2003, מכללת אורנים

מנחת דיון – החינוך מחממת הקיבוץ לשדה הרחב: הרצאה בנושא: ביטויים של החינוך הקיבוצי בהכשרת המורים במכללת אורנים.

 

22 לפברואר, 2005, מכללת קיי, באר-שבע

יום עיון למדריכים פדגוגיים: הרצאה בנושא: סתירות וניגודים במטרות ההדרכה ובתפקידי המדריך.

 

23 – 30 ביולי 2007

שליחות ל  MIE - Mauritius Institute of Education .

בניית תכנית סמסטריאלית לליווי מרצים ומדריכים חדשים, במוסד להכשרת מורים (בלמידת נושא הכשרת המורים, בתמיכה, בליווי טיטוריאלי  ובהערכה) והנחיית שלושה ימי סדנה לפתיחת התכנית.

 

2 – 6 במרץ 2008

הנחיית משלחת מאוניברסיטת Nkumba באנטבה, אוגנדה, במכון מופ"ת. המשלחת למדה במשך שבוע את העקרונות לבניית מודל מופ"ת לפיתוח פרופסיונאלי של מורי מורים.

 

5 ביוני 2008

כנס בנושא יוזמות לקידום הלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, אורט בראודה, כרמיאל , הצגת "מעיין" – המרכז למשאבים, עיון והנחייה במכללת אורנים.

 

26 במרץ 2009

הנחיית פנל בנושא – "חקר מקרה ותרומתו ללמידה ולהתפתחות מקצועית", במסגרת יום עיון לזכרו של פרופ' משה זילברשטיין, במכון מופ"ת.

 

13 בינואר 2010

הרצאה ביום עיון – "קשר מכללה שדה – מפגש עמיתים: מדריכות פדגוגיות ומפקחות בגיל הרך",  "שילוב כוחות בהכשרת דור העתיד של מחנכים".

 

21 – 27 בנובמבר 2010

אוניברסיטת Nkumba , אנטבה אוגנדה - מתן השתלמות בנושא מרכיבי התפקיד של מורי המורים לסגל האוניברסיטה, לנציגים ממכללות להכשרת מורים ולמפקחים ממשרד החינוך האוגנדי.

 

5 – 17 בספטמבר 2011

שליחות מטעם UNESCO לארבע מדינות באפריקה – אתיופיה, קניה, טנזניה ורואנדה. ביצוע סקר היתכנות ומתן השתלמויות לראשי מערכות החינוך והכשרת המורים בכל מדינה.

 

6 באוקטובר 2016

הרצאה במכללת אפרתה, ירושלים, בפני מרצים בתכנית התואר השני – "מאפיינים של סטודנטים מבוגרים והתמודדותם בחזרתם ללימודים אקדמיים".

 

22 בדצמבר 2016

הרצאה בכנס ההשקה של אסופת המאמרים "עברית בקוונה תחילה" – "סיפורו של תהליך העריכה – לבטים, שלבים ומה שביניהם".

 

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

שם שם תכנית שם העבודה סוג העבודה ת.הגשה
אשטו שלמה הוראה רב תחומית של מדעי הרוח עבודת גמר יישומית: "יחידת לימוד בנושא חג הסיגד בגישה אינטגרטיבית רב תחומית" עבודה רגילה 8/28/2011
כהן סיגל הוראה רב תחומית של מדעי הרוח יצירתיות בחינוך  מקרה בוחן: ניסוי 'כלים שלובים' בבית ספר יובלים עבודת גמר סמינריונית 6/8/2015
אוחיון הילה סיגלית הוראת שפות שינויים שחלו בספרי לימוד להוראת ערבית בבית הספר העבריים בין השנים 1989-2012 עבודת גמר מורחבת 11/23/2015
גלעד אורלי חינוך והוראה לתלמידים בהדרה עבודת גמר יישומית: "שמים את מרכז הלמידה במרכז: מחקר איכותני הבוחן את התחושות ודרכי ההתמודדות של מורי מרכז הלמידה ,בתיכון "גליל מערבי". עבודת גמר סמינריונית 5/3/2011
מחאמיד פיירוז הוראה רב תחומית של מדעי הרוח עבודת גמר יישומית: "הגברת תחושת השייכות באמצעות תוכנית לאכפתיות סביבתית  בבי"ס יסודי במגזר הערבי." עבודה רגילה 11/11/2008
פורת כרמית הוראת המדעים בביה"ס העל יסודי מדד טיפוח בית ספרי , עקרונות מכוונות עצמית בתהליכי הוראה-למידה והישגיי בחינות הבגרות בביולוגיה עבודת גמר מורחבת 2/22/2015
מגד עדי הוראת המדעים בביה"ס העל יסודי עבודת גמר: "הכנסת יומני למידה לשיעורי מדעים ככלי מעקב אחר מעורבות הלומד" עבודת גמר סמינריונית 2/27/2013
לוביש אנה חינוך והוראה לתלמידים בהדרה עבודת גמר: "עמדותיהם ותחושותיהם של תלמידים בסיכון בשלב קליטתם ובתקופה שלאחר קליטתם בבית הספר ברנקו וייס" עבודת גמר סמינריונית 4/29/2013
עתאמנה תנאא הוראת שפות English Teachers' Attitude Towards the Cultural Content Presented in EFl Texbooks עבודת גמר מורחבת 10/14/2009
שטרית אפרת חינוך והוראה לתלמידים בהדרה עבודת גמר: איתור תחושות של מורים מחנכים בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל כבסיס לבניית תכנית תמיכה עבודת גמר סמינריונית 5/6/2013
כץ דפנה הוראה רב תחומית של מדעי הרוח עבודת גמר: תוצאות לפני אנשים או אנשים לפני תוצאות- תכנית התערבות להכשרת מורות לעבודה עם יומן האימון ומחקר פעולה לבדיקת יתרונותיה ותרומתה לתפקוד המורות עבודת גמר מורחבת 11/14/2013
כהן אורית הוראה רב תחומית של מדעי הרוח עבודת גמר יישומית: "מחקר תוכנית לימודים בית ספרית "בעקבות התנאים" במסגרת הוראת שפה בבית ספר יסודי תורני-סביבתי" עבודה רגילה 6/30/2010
לוי דנין מיכל חינוך והוראה לתלמידים בהדרה כיצד תופס עצמו ואת מקומו צוות מורי החינוך המיוחד בתוך צוות המורים הכללי בבית הספר ובחדר המורים עבודת גמר סמינריונית 11/2/2016
מסרי כיאל מושירא חינוך והוראה לתלמידים בהדרה בין ברווז לנסיכה- מה ניתן ללמוד ממטאפורות של מורות על הגורמים לשחיקתן. עבודת גמר סמינריונית 10/19/2015
יוסף שרה הוראה רב תחומית של מדעי הרוח עבודת גמר יישומית: "השקפת עולם אישית, האם יש לה מקום בהוראת המקרא בביה"ס היסודי - חקר מקרה של מורים מחינוך מ"מ וממ"ד" עבודה רגילה 10/11/2009
גרבר אירנה חינוך והוראה לתלמידים בהדרה הפעלות חברתיות ככלי טיפולי בעבודה  עם נוער בסיכון עבודת גמר סמינריונית 10/20/2014

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

      תפקידים במכללה:

א.      הדרכה פדגוגית במסלול ביה"ס היסודי – 1982 – 1999.

ב.      ריכוז והוראה בקורס לאלטרנטיבות בהוראה – עד 1992.

ג.       ריכוז והוראה בקורסים לכישורי הדרכה והנחייה – 1996 – 2000.

ד.      ריכוז מסלול מורים א'-ו' במכללת אורנים 1999 - 2006.

ה.     חברה בועדת ההוראה המצומצמת 1999 - 2006.

ו.        חברה בוועדת המחקר של היחידה למחקר והערכה.

ז.       הקמה וניהול של מרכז "מעיין" – המרכז למשאבים,   ייעוץ והנחייה, החל מספטמבר 2006.

מחוץ למכללה

 תפקידים ופעילויות אחרות מחוץ למכללה.

               

א.      חברה בפורום רכזי הקורסים לכישורי הדרכה – לשכת ההדרכה במשרד החינוך – החל מ 1996.

ב. חברה בפורום רכזי מסלולים במופ"ת – 1999 – 2006.

ג. מרכזת הפורום  - 2001-2006.

ד. חברה במזכירות המורחבת של האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך 1999 - 2006.

ה. חברה בצוות הקוראים של היוזמות החינוכיות המוגשות לקרן לעידוד יוזמות

           חינוכיות בשיתוף עם משרד החינוך.

ו. מרכזת ההתמחות בהדרכה פדגוגית בבי"ס למורי-מורים, מכון מופ"ת 2003 – 2011.

ז. חברה בצוות הערוץ הבינלאומי במכון מופ"ת ומפתחת תכניות השתלמות למורי מורים

           מחו"ל החל מ2006.

ח.  חברה בצוות כתיבה בהנחיית פרופ' מרים בן פרץ – מכון מופ"ת, החל מ2008.

ט. מלווה אקדמית של ניסוי בביה"ס עודד בידפת החל מ2012.

י. מנחה את פורום הסטודנטים המצטיינים במכון מופ"ת, בערוץ "מחנכים לשם שינוי".

יא. 

מרכזת ההתמחות "יוצרים כתיבה" במכון מופ"ת, החל מ 2016.

 

תפקידים ציבוריים

1977 - 1979 ביה"ס היסודי בקבוצת כנרת מחנכת כיתה
1979 - 1982 ביה"ס היסודי בגוש זבולון מחנכת כיתה
1992 - 1995 ביה"ס הישראלי, שע"י השגרירות, בלונדון מנהלת ביה"ס
1992 - 1995 Spiro Institute for Study of Jewish History and Culture הוראת עברית למבוגרים
1992 - 1995 Zionist Federation Educational Trust הנחיית המורות לעברית בבתיה"ס של הארגון
1994 – 1993 Institute of Jewish Education – Teachers’ resource center הוראת דידקטיקה של הוראת העברית