אתר אישי

ד"ר אורין שלומית

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

 

תואר

ההתמחות

המוסד אקדמי

שנת קבלת

התואר

הארץ בה

 נרכש התואר

דוקטור

אנתרופולוגיה וסוציולוגיה

האוניברסיטה העברית

2006

ישראל (+ארה"ב)

מ.א.

חינוך (מסלול אישי סוציולנגוויסטיקה)

חיפה

1995

ישראל

ב.א.

גאוגרפיה, ספרות ולשון עברית

האוניברסיטה העברית

1990

ישראל

תעודת הוראה

לשון עברית

האוניברסיטה העברית

1990

ישראלמומחיות אקדמית

אנתרופולוגיה חינוכית, הדרכת הורים, הורות, חינוך לדמוקרטיה, חינוך רב-תרבותי, יחסי הורים-ילדים-בית ספר, כתיבה אקדמית, תיאוריה אדלריאנית


educational anthropology, parent education, parenting, democratic education, multicultural Education, parents-children and school relations, academic writing, adlerian theory

הוראה

במכללת אורנים

כלים אדלריאנים לעבודה עם נוער בסיכון
תקשורת הורים-מורים
חינוך לרב-תרבותיות
תורות אישיות
כתיבה אקדמית
סדנת סטאז' למורים מתחילים

מחוץ למכללה


2005-2019 מכון אדלר, המדרשה להכשרת מנחי קבוצות:

 • יסודות התיאוריה האדלריאנית
 • מעגל חיי משפחה - מעברים ומשברים
 • תיאוריות התפתחות הילד 
 • תיאוריות גיל ההתבגרות 
 • צפייה מודרכת בקבוצת הורים


2006-2010 מכללת תל-חי :

 • לשון, תקשורת ותרבות
 • שכנוע והידברות
 • תקשורת בין-תרבותית
 • כתיבה אקדמית


2005-2010  פו"ם – (המכללה הצבאית האקדמית של צה"ל, בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן):

 • קורס אוריינות וכתיבה אקדמית
 • ליווי והדרכה אישית בכתיבת עבודות סמינריוניות (למפקדים הלומדים לתואר ראשון) 


1993-2000   אוניברסיטת חיפה, החוגים לחינוך ולתקשורת :

 • כתיבה מדעית
 • לשון תקשורת ותרבות (עוזרת הוראה ומתרגלת)
 • תקשורת בין-תרבותית (עוזרת הוראה ומתרגלת)


1994-2000  אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך, המחלקה להשתלמויות מורים:

 • כתיבת עבודה מדעית (קורס למורים שתלמידיהם ממירים בחינת בגרות בכתיבת עבודה מדעית)


הוראה לתלמידי תיכון:

2015-2016  מכללת אורנים:

 • קורס כתיבה אקדמית לתלמידי תיכון ערביים – הכנה להשתלבות בלימודים אקדמיים

2008-2010  הפנימייה הצבאית, ביה"ס הריאלי העברי:

 • קורס בכתיבת עבודה מדעית, לתלמידים שכותבים עבודת-גמר הממירה מבחן בגרות

1991-1996 בית הספר ויצ"ו חיפה, ומרכז  למידה בבית ספר שיפמן, טירת הכרמל:

 • הוראת ספרות ולשון לבגרות (לתלמידים ילידי הארץ ולעולים חדשים)


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

אורין, שלומית. 2005: "הורות דמוקרטית"- חינוך להורות בישראל ובארה"ב בעידן הפוסט מודרני, האוניברסיטה העברית. בהנחיית פרופ' אווה אילוז, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, ופרופ' ג'ון גסטיל, החוג לתקשורת, אוניברסיטת וושינגטון, סיאטל, ארה"ב ) 235 עמ' A4 ).


שמה של העבודה באנגלית (העבודה הוגשה באנגלית):

Democratic Parenting - Education for Parenting in Israel and the U.S.A in the Late Modern Era

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

הרשקו-אורין, שלומית (1995). "אין לך יפה מן הצניעות"- דפוסי תקשורת וסוציאליזציה של בנות חרדיות ברשת בית יעקב. עבודה גמר לקבלת תואר מוסמך, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.


מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

אורין, שלומית ורביד, רחל (בהדפסה). "אני שוקלת כעת את המילים שלי לפני שאני מתייגת אנשים" – חווית ההתנסות של סטודנטים לחינוך בהעברת שיעור בנושא "רב-תרבותיות, גזענות ודעות קדומות",  רב-גוונים בחינוך.


 אורין, שלומית ובן-אשר, סמדר (בהדפסה).  הנחיית הורים בקבוצות הדרכה – יישום עקרונות השיח הדמוקרטי-דליברטיבי, מקבץ  


אורין, שלומית (2018). חינוך דליברטיבי. לקסיקיי, 9, 14-13.


אורין, שלומית (2017). תחושת השייכות בקרב נוער בסיכון לנשירה – דרכים לביסוסה על פי הגישה האדלריאנית, מניתוק לשילוב, 20, 36-19.


אורין, שלומית (2012). הגלובליזציה והשפעתה עלקבוצות הדרכה להורים בישראל ובארה"ב, אסופת מאמרים בתחום הורים ומשפחהלמנחי קבוצות הורים ולאנשי מקצוע. דליה, הופשטטר ורינה, כהן (עורכות). הוצאת משרד החינוך והמועצה הציבורית להוריםבישראל, ירושלים, (עמ' 198-211).


אורין, שלומית. (1997): "צניעות יפה לכל - דפוסי תקשורת וסוציאליזציה של בנות חרדיות", בלשנות עברית,42, עמודים 1-19. 


Oryan, Shlomit & Ravid, Rachel (2019). The experiences of Israeli pre-service teachers delivering a study unit on multi-culturalism, racism and prejudice . Teaching and teacher education

Oryan, Shlomit & Ben-Asher, Smadar (2019). Deliberative Democratic Discourse in Adlerian Parenting Classes in Israel: Ideology and Implementation, The journal of Individual Psychology. 75 (1

  Oryan, Shlomit (2014). Democratic parenting: Parental interpretation of parent education messages in the USA and  .Israel International Journal about Parents in Education, 8(1), 34-47.

Oryan, Shlomit (2014). The family council: Different styles of family deliberation in two cultures, The journal of Individual Psychology, 70(2), pp.128-147.

Oryan, Shlomit & Gastil, John (2013). Democratic parenting: Paradoxical messages in democratic parent education theories, International Review of Education, 59, 113-129.


דוחות מחקר

קפלן תורן נורית ואורין שלומית (2014). מיזם פיתוח כישורי הורות: מחקר מלווה תכנית הדרכת הורים על פי הגישה האדלריאנית בעיר נשר. הרשות למחקר ולהערכה מכללת אורנים במימון עיריית נשר.

הצגה בכנסים מדעיים


תאריך  שם הכינוס  מקום   נושא ההרצאה 

September 8-11, 2019

The 8th Annual Conference on Israeli Studies: Democracy in challenging times: Israel, Europe and the World  Prague, Czech republic Coping methods used by Israeli-Jewish women in mixed Israeli families, in dealing with Muslim modesty rules
 June 24
2019
 The 7th international conference on teacher education
 The Mofet institute 
Tel Aviv
 The experiences of pre-service teachers delivering lessons on multiculturalism, racism and prejudice
מאי 27
2019
 הכנס ה-47 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית
 פארק קרסו למדע, 
באר שבע
 "תגידי לאבא שבכפר שלו לא תלבשי את זה, אבל כאן בעיר-כן": דפוסי התמודדות של נשים יהודיות במשפחות מעורבות יהודיות-ערביות בישראל עם חוקי הצניעות המוסלמים
 ינואר
2019
 הכנס ה- 50 של האגודה הסוציולוגית הישראלית  אוניברסיטת חיפה  דפוסי התמודדות של נשים יהודיות במשפחות מעורבות ישראליות עם חוקי הצניעות המוסלמים

ינואר, 2018

כנס עיון ויצירה ה- 18 באורנים

המכללה האקדמית אורנים, טבעון

"אני שוקלת כעת את המילים שלי לפני שאני מתייגת אנשים" – חווית ההתנסות של סטודנטים לחינוך בהעברת שיעור בנושא "רב-תרבותיות, גזענות ודעות קדומות"

July, 2017

The 42nd International conference: Improving University teaching

The MOFET Institute, Tel-Aviv

I Weigh in my words before I tag: Self-evaluation in a course entitled multi-cultural education

פברואר, 2017

כנס עיון ויצירה ה- 18 באורנים

המכללה האקדמית אורנים, טבעון

מיזם משותף לביה"ס התיכון עמל דבוריה ומכללת אורנים - לימוד העברית כגשר ראשון להשתלבות באקדמיה

June, 2016

Building Bridges through Academic Writing Research, Policy & practice. The third International Conference on Academic writing  

 

The MOFET Institute, Tel-Aviv

 

 

Daburiyya-Oranim Partnership: A Bridge to Academia

פברואר, 2016

כנס עיון ויצירה ה-17 באורנים

המכללה האקדמית אורנים, טבעון

השיח בחוגי הדרכה להורים בישראל ובארה"ב- שיח דמוקרטי-דליברטיבי?

June, 30 - July, 2, 2015

The International Conference  on Educationfor the 21st century:Multiculturalism, children's rights and global citizenship.

Gordon Academic College of Education, Haifa, in partership with the International European CommissionTempus Project DOIT 

 Educating the child for democratic citizenship in the family: Contradicting messages in parent education books

פברואר 2015

כנס עיון ויצירה ה- 16  באורנים

המכללה האקדמית אורנים, טבעון

מיזם "פיתוח כישורי הורות": מחקר מלווה תכנית הדרכה להורים ולמורים על פי הגישה האדלריאנית בעיר נשר

January , 2015

The International conference Not in my back yard (NIMBI) Inclusion in Educational systems and in Society

Oranim College of Education

Cultural differences in parening styles among Israeli and American parents

פברואר 2014

כנס עיון ויצירה באורנים – הכנס המדעי השנתי ה- 15

המכללה האקדמית אורנים, טבעון

השוואה בין-תרבותית- פרשנות הורים בישראל ובארה"ב למסרים של מחנכי הורים

פברואר 2014

הכנס הישראלי הבין-תחומי השישי למחקר איכותני

אוניברסיטת הנגב, באר-שבע

חינוך הורים בישראל ובארה"ב ותהליך הגלובליזציה

2013 July

The 6th Intrenationl Conference on Teacher Education: Changing Reality through Education

The Mofet Institute & The David Yellin Academic College of Education, Jerusalem

Parent Education - A Case Study of Glocalization

January 2013

The first International Conference of Family, Education and Communication in Multicultural Society

The Hebrew University, Jerusalem

Parental Interpretation of Parent Educator Messages in the U.S.A and Israel

ינואר 2013

כנס עיון ויצירה באורנים- הכנס המדעי השנתי ה- 14

המכללה האקדמית אורנים, טבעון

"הורות דמוקרטית" - מסרים סותרים בספרי הדרכה להורים

June 2006

Globalization and Education Constructing New Frames of Research and Thinking, International Workshop

School of Education, The Hebrew University, Jerusalem

Democratic Parenting - Eduction for Parenting in Israel and the U.S.A in the Late Modern Era

פברואר 1997

כנס בלשנות עברית

אוניברסיטת בר-אילן

"לשון צנועה נפש צנועה"- דפוסי תקשורת מילוליים בקרב בנות ונשים חרדיות

ינואר  1997

כנס חינוך

אוניברסיטת חיפה

"צניעות יפה לכל" - תוכנית לימודים בבית הספר החרדי לבנות

 


פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

הנחיית צוותי חינוך וטיפול:

 • 2019 הנחיית צוות טיפולי (לפי שיטת אדלר) מרכז מטי"א מגידו

 • 2018-2019 הנחיית צוות גננות וסייעות (לפי שיטת אדלר) בית הספר נזירות, חיפה.


הרצאות להורים והנחיית קבוצות הורים:

 • 2018 הרצאות התפתחות מינית של ילדים ומתבגרים, מתנ"ס קריית ביאליק.
 • 2000-2005 הנחיית קבוצות הורים לפי גישת Breakthrough parenting סיאטל, ארה"ב.

הכשרת מנחי קבוצות הורים:

2005-2018  הוראת קורסים במכון אדלר, המדרשה להכשרת מנחי קבוצות:

 • יסודות התיאוריה האדלריאנית
 • מעגל חיי משפחה - מעברים ומשברים
 • תיאוריות התפתחות הילד 
 • תיאוריות גיל ההתבגרות 
 • צפייה מודרכת בקבוצת הורים

הנחיית מנחי קבוצות הורים מוסמכים: 
 • 2006 הנחיית מנחי קבוצות הורים מוסמכים העובדים בבתי-ספר, מכללת גורדון בשיתוף משרד החינוך.


תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2014-2018 חברה בפורום נגד גזענות.

2010-2011  חברה בצוות פורום מרחב פתוח באורנים.

תפקידים ציבוריים

2005-2002 - סגנית נשיאת האגודה האדלריאנית (אגודה חינוכית שמפיצה את התיאוריה הפסיכולוגית של  אדלר), סיאטל, וושינגטון.

2003-2005 - חברת הנהלת אגודת Breakthrough Institute (אגודה חינוכית שעוסקת בחינוך להורות), סיאטל, וושינגטון.