אתר אישי

איילון סנאית

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

 

 

 

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

 

אוניברסיטת חיפה

1998

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

 

האוניברסיטה העברית, ירושלים

1986

תעודת הוראה

 

 

 

מומחיות אקדמית

, מחקר כמותי, עיבודים סטטיסטיים


SPSS, Quantitive research, Statistical Analysis

הוראה

במכללת אורנים

  • 1999-2008 – סטטיסטיקה למדעי החברה
  • 1999-2009 – סטטיסטיקה ממוחשבת
  • 2004-2009 – תוכנת SPSS וחשיבה מחקרית כתרגול לקורס מחקר כמותי בתואר שני

מחוץ למכללה

בעברית: הבדלי מגדר בהשגת סמכות במקום העבודה בישראל.

 Gender Differences in Workplace Authority Attainment in Israel

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

בעברית: הבדלי מגדר בהשגת סמכות במקום העבודה בישראל.

 

תפקידים ציבוריים

  • 2004 – מורה ומחנכת בתיכון "עמקים" בקיבוץ מזרע.
  • 1993-1995 – סגנית מנהלת בתיכון "עמקים".