אתר אישי

ד"ר גור טליה


קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D . (דוקטור)

חינוך

אוניברסיטת חיפה

2006

M.A  (מוסמך)

חינוך

אוניברסיטת חיפה

1996

B.A.    .

חינוך ואנגלית

אוניברסיטת חיפה

1988

תעודת הוראה

הסבת אקדמאים

מכללת אורנים

2001

מומחיות אקדמית


רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

גור, ט' (2005). הבדלים אינדיבידואליים בעיבוד מערכת הניקוד ובמעבר לקריאת דפוס לא מנוקד. בהנחיית פרופ' דוד שר, אוניברסיטת חיפה.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 

     Share, D.L.  & Gur, T.  (1999). How reading begins: A study of preschoolers’ print

identification strategies. Cognition and Instruction,  17(2), 177-213. 

 

 Gur, T. & Share, D.L.,  Hebrew case study. In: P. Anderson  & R. Meier-Hedde

(Eds).  International Casebook of Dyslexia

 Gur, T. (2012). The contribution of special educations
student's clinical work to their sense of self efficacy: A preliminary
research. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 997-1003

הצגה בכנסים מדעיים

הכנס

מקום ומועד

נושא העבודה/הרצאה

Script

מעלה החמישה , 1999

ראשית הקריאה: אסטרטגיות זיהוי מלים בקרב ילדי גן

Script

זכרון יעקב, 2003

עיבוד מערכת הניקוד בכיתה א

  מחקר, עיון ויצירה באורנים 

מכללת אורנים, יוני 2008

הבדלים אינדיבידואליים בעיבוד מערכת הניקוד ובמעבר לקריאת דפוס לא מנוקד

Script

אוניברסיטת חיפה , 2008

תהליך הלקסיקליזציה – עדויות מהאורתוגרפיה העברית

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

2010 -   רכזת אקדמית של הסדנה להוראה מתקנת בחוג לחינוך מיוחד.

מחוץ למכללה

שנה

הוראה/הדרכה

בי"ס/מוסד

2004- 2008

 מרכזת תחום לקויות הלמידה בכפר נוער בו לומדים תלמידי החטיבה העליונה  שנפלטו ממסגרות חינוכיות קודמות. במסגרת תפקיד זה עסקתי ב: ריכוז נושא ההתאמות במבחני הבגרות, הדרכת צוות המורים ועבודה פרטנית  עם תלמידים לקויי  למידה.

כפר הנוער "נירים"

1999-1998

מאבחנת ליקויי למידה במכון פרטי.

מכון פרטי

1998-1991

מורה לליקויי למידה  במרכז למידה "נעמי" קריית ים. במסגרת העבודה עסקתי בתחומים הבאים:   הקניית  קריאה, אסטרטגיות ומיומנויות למידה, אסטרטגיות להפקת משמעות, העשרה לשונית וטיפול בליקויי כתיבה,  וכן  בהנחיית מחנכים  ומורי סל שילוב  בתחומים אלו. כמו כן עסקתי במסגרת זו באבחון דידקטי   תוך התמקדות בתחום האורייני.

מרכז למידה "נעמי".

1997-1995

הנחיית מורות   בפרויקט שמטרתו איתור וטיפול מוקדם בילדים הנמצאים בקבוצת סיכון לקושי בלמידה.

 

מרכז למידה "נעמי".