אתר אישי

ד"ר ארנון יעל

סגל אקדמי

  • שעות קבלה:

    יום ד' 10:15-11:15

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D. / D.Sc. (דוקטור)

Archaeology

University of Haifa

2003

M.A. / M.Ed. / M.Sc. (מוסמך)

Archaeology

University of Haifa

1996

B.A. / B.Ed. / B.Sc.

Archaeology and E'retz Israel Studies

University of Haifa

1992

תעודת הוראה

 

Bet Berel Collage

1979

מומחיות אקדמית

, ארכיאולוגיה של התקופה האסלאמית, קרמיקה אסלאמית


Islamic Art, Islamic Period Archeology, Islamic Pottery

הוראה

במכללת אורנים

The Art of Islam, The Early Islamic Artistic remains in Caesarea (2008-9)_The Artistic Origins of the Early Islamic Art (2007), Introductory to Islamic Art.

מחוץ למכללה

The Material Culture of the Early Islamic period (2006) University of Haifa, Trade as a reflection of the ceramic data (2006) University of Haifa, Abbasid period Archaeology (2005) University of Haifa, Introduction to the Early Islamic Period (2004) University of Haifa, Ceramic Evidences for international trade (2004) University of Haifa,

 

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

תיזת דוקטור ( Ph.D):
המשכיות ושינויים בטיפוסי כלי החרס של התקופה האסלאמית הקדומה, מהמאה ה-7 ועד למאה ה-12 לספירה, נתוני הממצא מקיסריה, כאתר מייצג.

 Development and Continuity in the Early Islamic Pottery Types from the 7th Century to the 12th Century
.C.E. The Caesarea Data as a study Case.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

 תיזת מאסטר (M.A):
קשרי המסחר הבין לאומיים של קיסריה בתקופה האסלאמית הקדומה II (749-969 לספירה) לאור הממצא הקרמי.

 The International Commercial Activity of Caesarea During the Early Islamic Period II (749-
.969C.E.) According the Ceramic Evidence.

ספרים - כתיבה או עריכה

2008 Caesarea Maritima the Late Periods (700-1291). BAR International Series 1771

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

 
2008 
Ceramic Assemblages from the Byzantine/Early Islamic Bath in: K.G.Holum, J.A.
(eds.) Mikhmani Kesaria (forthcoming)
Stabler and E.G. Reinhardt (eds.).Caesarea Reports and Studies.
BAR International Series 1784:85-103

2008 
The Fatimid Hoard of Metalwork, glass and Ceramic from TPS: Preliminary report
In: K.G.Holum, J.A. Stabler and E.G. Reinhardt (eds.).Caesarea Reports and
Studies. BAR International Series 1784:105-114

2008.
The Ceramic Oil Lamps of the Transitional and Medieval Period from Caesarea
Maritima (640-1300 CE): A Chronological and Typological Study. In:
K.G.Holum, J.A. Stabler and E.G. Reinhardt (eds.).Caesarea Reports and Studies.
BAR International Series 1784:213-264

2007 
  Pottery, Oil Lamps and Carved Stone Vessels. In: Contract Archaeology
Reports II: Excavations in Marcus Street, Ramla. Reports and Studies of the
Recanati Institute for Maritime Studies Excavations. Haifa

2006
The Small Fins: The Oil Lamps. In: R.R, Stieglitz (ed). Tel Tanninim, Excavations
at Krokodeilon Polis 1996-1999. Winona lake IN: 193-201

2006
 "There is not on the Roman Sea a City More Beautiful": Caesarea and its Water
Installations during the Early Muslim Period. Cathedra 122:177-202 (Hebrew)

2004
 The Early Islamic Period in Caesarea mid-6th century to early 12th century CE.
Qadmoniot, (37), 127:23-33 [Hebrew].

1999
 Land Excavations in the Inner Harbour (area I), In: Caesarea Papers II, ed. K.
Holum A. Raban, and J. Patrich, JRA Supplemental Series no. 35, p. 199-224.

1999
 The Islamic and Crusader Pottery of Area I 1993-1994. A Stratigraphical and
Typological Study, In: Caesarea Papers II, ed. K. Holum A. Raban, and J. Patrich,
JRA Supplemental Series no. 35, p. 225-251.

1996
 The Caesarea Hoard- Why was it hidden? In: Islamic Metal Work, ed. I. Ziffer, Tel
Aviv, p. 53-56.

1995
 The Commercial Activity of Caesarea During the Early Islamic and Crusader
Period (640-1265 CE), According to the Ceramic Evidence, In: Caesarea-A 

בהליכי כינוס

1999
The Early Islamic Period in Caesarea as a Reflection of the Ceramic Data-Pottery
and Oil Lamps. In: The Richness of Islamic Caesarea, ed. R. Schori, Hecht
Museum, Haifa, p. 14-23

1999. 
The Fatimid Hoard from Caesarea. A Preliminary Report. In: L’Egypte Fatimide
art et son Histoire, ed. M. Barrucand, Paris, p. 233-248

1996.
1996 The Caesarea Hoard- Why was it hidden? In: Islamic Metal Work, ed. I. Ziffer, Tel
Aviv, p. 53-56.

? 1995 The Commercial Activity of Caesarea During the Early Islamic and Crusader
Period (640-1265 CE), According to the Ceramic Evidence, In: Caesarea-A
Mercantile City by the Sea, ed. O. Rimon, Hecht Museum, Haifa, p. 26-29.

הצגה בכנסים מדעיים

2005. IAA Workshop. Jerusalem. The Transition Period between the Byzantine and Early Islamic Period as reflected in the ceramic evidence

2003. IAA. Haifa, Israel. “Development and Continuity in the Early Islamic Period Pottery Types, 17th to 12th century CE: Caesarea as a Study Case.

2002. Ceramic Issues: Bar Ilan University, Tel Aviv, Israel. “Development and Continuity: A Chronological Approach to Pottery Analysis”.

2002. IAA. Haifa, Israel. “The Beginning of Glazing in the Early Islamic Period: The Contribution of the Caesarea Ceramic Data”.

2001. IAA. Jerusalem, Israel. “Byzantine or Islamic? This is the question.”.

2000. ASOR. Nashville, USA. “Ceramic Dating of the Monumental Phase in area TP Caesarea”.

2000. Near Eastern Archaeology. Copenhagen, Denmark. “Caesarea Maritima and the Seaborne Trade during the Early Islamic Period”.

1999. IAA. Haifa, Israel. “Islamic Caesarea Facing the Sea”.

1999. ASOR. Boston, USA. “The Early Islamic Period: A New Archaeological Division based on the Ceramic Data”.

1998. ASOR. Orlando, USA. “The Transitional Period in Caesarea Maritima as it is reflected in the Oil Lamp Data”.

1997. ASOR. New Orleans, USA. “The Early Islamic Age at Caesarea: A New Periodization Based on Ceramic Evidence".

1996. IAA. Jerusalem, Israel. “Was there a Harbour at Caesarea during the Early Islamic Period?”.

1996. ASOR. Philadelphia, USA. “The Trade Relation between Caesarea and Egypt during the Early Islamic Period”.

1995. ASOR. Chicago, USA. “The International Commercial Activity during the Early Islamic Period, According to the Ceramic Data”.