מבחני מיומנויות מחשב לסטודנטים

לימודי מיומנויות מחשב למטרות אקדמיות -דרישת סף ומבחן פטור
סטודנטים הלומדים במכללת אורנים נדרשים לשלוט במיומנויות מחשב בסיסיות ,המהוות דרישת סף ודרישות קדם לחלק מקורסי החובה במכללה.

חובה להשיג פטור ממבחן מיומנויות המחשב עד תחילת שנת הלימודים השנייה,כתנאי להמשך לימודים בשנה זו.
לפיכך, אי עמידה בהצלחה במבחן הפטור עד אז -יחסום אוטומטית את אפשרות ההרשמה לשנת הלימודים השנייה.
  • על הסטודנט להוכיח מיומנות בסיסית במחשב באמצעות עמידה בהצלחה בבחינת הפטור במיומנויות המחשב .
  • על הסטודנט לגשת לבחינת מיומנויות המחשב שתיערך במהלך שנת הלימודים הראשונה מועדי הבחינות יפורסמו בנפרד. בחינה אחת בשנת הלימודים היא ללא כל עלות כספית
על כל בחינה נוספת על הסטודנט לשלם 50 ₪ דמי בחינה. מועדי הבחינות יפורסמו בנפרד.

הערה: מבחן הפטור וקורס מיומנויות המחשב מתקיימים על תוכנות אופיס 2010 או אופיס 2013 אשר מותקנות בכל עמדות המחשב במכללה


מיומנויות נדרשות במחשבים
הדרכות מקוונות

מבחן פטור לדוגמא ניתן להוריד כאן
קובץ נתונים לדוגמא למבחן הפטור ניתן להוריד כאן

Footer Mobile