Contact Form

תרבות ודעת

קורסי תרבות ודעת מהווים חשיפה לתחומי ידע אחרים ובעיקר שיטות חשיבה אליהם לא תחשפו במסגרת חוגי ההתמחות שלכם.
הקורסים המוצעים עוסקים בנושאים: נפש, סדנאות, עיוני/תאורטי, גוף.

על כל סטודנט בתואר ראשון באורנים ללמוד במקביל לקורסי החוגים וההכשרה גם קורסי תרבות ודעת שמטרתם:
  • העשרת הידע התרבותי-הכללי
  • הרחבת אופקים – חשיפה לתחומי ידע אחרים ובעיקר שיטות חשיבה אליהם לא תחשפו במסגרת חוגי ההתמחות שלכם
התנסות בלמידה אינטגרטיבית
  • התנסות בסביבת למידה אוניברסיטאית

קורסי תרבות ודעת הנם קורסי בחירה במגוון תחומים כאשר כל קורס מזכה ב – 2 נ"ז
  • סה"כ תלמדו 12 נ"ז תרבות ודעת במהלך התואר.
  • אחד מהקורסים שתלמדו במסגרת מסלול ההכרה הוא קורס מו"ק (מקוון)

למידע ותמיכה בקורסי תרבות ודעת יש לפנות למרכז שרות לסטודנט:
מרכז שירות לסטודנט
א’-ה’ 8:00-15:30 | 04-9838777
טופס פנייה
Footer Mobile