ולת"ם

סטודנט הנקרא לשירות מילואים ואשר מעוניין להגיש בקשה לולת"ם יעשה זאת על-גבי טופס מתאים אותו ניתן להשיג בכתובת הבאה​

יש לצרף צילום צו המילואים לטופס המוגש. הבקשה חייבת להגיע למזכירות הולת"ם 40 יום לפני מועד תחילת שירות המילואים.
ערעור ניתן להגיש עד 7 ימים מיום הדיון. ​
Footer Mobile