חברים מביאים חברים למתקבלי תש"פ

הגיע הזמן לפרגן לחברים שלך!

תואר ראשון בחינוך - תואר שני בחינוך
כיצד משתתפים?
מתקבלים ללימודי תואר ראשון או תואר שני בשנת תש"ף באורנים
ממליצים לחברים שיבואו ללמוד כאן גם (עד 29.10.19)
מסיימים ללמוד את סמסטר א' תש"ף לפחות (גם הממליצים וגם החברים)
ומקבלים הטבה בשכר הלימוד:
הממליץ יקבל – 500 ₪ הנחה
המומלץ יקבל – 500 ₪ הנחה

פרטי המבצע
  • משך המבצע - מ - 4.7.19 עד ה- 29.10.19
  • משתתפים: מתקבלים לשנת הלימודים תש"ף לתואר ראשון או תואר שני באורנים
  • זכאים למענק: מי שהחברים, עליהם הם המליצו, ילמדו עד סוף סמסטר א' תש"ף לפחות
  • המענק ניתן עבור כל חבר בנפרד. ככל שיותר חברים יצטרפו, כך יהיה המענק גבוה יותר.

Footer Mobile