פינת השיר

"לי היו: ימים של הוראה וכתיבה מיגעת על פת-לחם ולילות של שתית מים ובדידות; ימים של חוסר כל מעשה  ונשפי רעב וחירוק-שינים;  רעיונות חשאיים על עוֹל כבד ועל דמי אחים נשפכים; הרהורי-עלומים זעומים על שועת טבע-הזכר הנדכה שבי; שעות של יאוש כבד ורגיל אשר לפני קיר-הברזל.  היו גם רגעים נעימים משונים, כמו עתה, של רגשים נוּגים, פיוּטיים והזיות קלות.  בלי טעם, בלי סיבה.  היו פגישות, שינויי-מקומות, בֶּרן, בֶּרלין, קראקוי.  עבירות, עבירות, כמו שקורין לזה, עבירות ממש – לא רק מצבים מגוחכים, שאמנם, אולי, הרבה קשיים הם מעבירות – לא, אֵלוּ לא היו; לא, כמדומה...  ביחוד בנוגע לאחרים...  מצוות קטנות ומעשים טובים קטנים, כמו שאני קורא לזה, היו; אֵלו דוקא היו במקצת...  ואם קרני השמש האחרונות המציצות עתה לחלוני אינן רוצות כלל לדעת מהן – לא צריך!
אזכּוֹרה.  זכרונות.  זכרונות-העבר. הנה זה לפני רגעים אחדים כתבתי: אזכּוֹרה.  וזה כבר עבר.  כהרף-עין – וגם הערתי זו כבר עברה.  ראה, ראה, עוד הרף-עין – וגם הרף-עין זה יעבור.  עבר, הוֹוה, עתיד.  שאלת הזמן!  אחת השאלות היותר חמורות, שהפילוסופיה מתחבטת בהן. הוי, הפילוסופיה!
עבר והוֹוה.  בעבר הקרוב – דירה חביבה.  זבוב עוקץ מזמזם אצל מכונת הספירט.  ספירט היה.  לחם היה.  שׂמיכה להתכסות בה היתה.  שינה בזמנה – תענוּג.  לפרקים הפריעוּ.  זה נכנס, זה נכנס. משׂרידי המחנה.  טענות ותרעומות.  שאיפות שנקברו.  דוחק, דוחק.  אין מוצא.  ליברמאן נשתגע, הובילוהו לבירוּת.  כרמלית הרעילה עצמה – ולא הצליחה: הצילוּה.  ללפידות הזקן אין עבודה.  סובל בכלל.  אין חיים.  אין תקוה.  קשה, קשה מכל הצדדים. איך אפשר לנוח?  מה יביא אתו העתיד?  התחמץ הקֶרב.  אבל כשהיו הולכים – היה טוב, טוב!...  העתיד?  אבל הנה כבר היה לי "עתיד", אשר לא פיללתי לו ולא האמנתי בו לפני עשר שנים והנה גם הוֹוה...  והנה שוב הוֹוה: מיטה נומר 3, אשר בעתיד יֵהפך גם הוא לעבר, למה שעבר.  ובאותה השעה החשוּבה, החשוּבה, כשלָמות אין חפץ, אין חפץ, ומלבד זכרונות אין כלוּם – אותו המצב, שבו ראיתי את בן-לפידות אשתקד – באותה השעה – הלא הכל נעשה זכרון חשוּב, זכרון יקר.
מחשיך.  אני שוכב.  עֲלוּ, עֲלוּ אלי, זכרונותי!  מעל קרקע-נפשי, מכל הגלגולים, כולכם עלו, גם המכאיבים, גם המעציבים – כולכם יקרים!
טוב לנפשי."
 
(י.ח. ברנר מתוך מכאן ומכאן)​
Footer Mobile