טופס נייח

הכשרה להוראה לאורך החיים מגיל 20 ועד גיל 120

הרשמה מקוונת תשפ"א
תוכנית בשיתוף ההתאגדות לחינוך מבוגרים
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/content/kidum/docs/110.jpg
רכזת התוכנית: ד"ר נורית גור יעיש
nurit_g@oranim.ac.il
סמל התוכנית: 24510
תוכנית שנתית: 112 שעות אקדמיות

אודות התוכנית
בשנים האחרונות מתרבות המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות, שבהן לומדות קבוצות חוצות דורות וגילאים: צעירים, מבוגרים וקשישים. בתוכנית זו נלמד להכיר ולמפות את מאפייני הלומדים מגיל 20 ועד גיל 120, נתוודע למסגרות למידה קיימות ונבין את ההקשרים התרבותיים של הלומדים. התוכנית תכלול קורסים אשר יתמקדו בהיבטים הפסיכולוגים, הסוציולוגיים והפיזיולוגיים של למידה לאורך מעגל החיים, ובמיומנויות הנדרשות כדי ללמד מבוגרים.  

מטרת התוכנית
הכשרה להוראה לאורך החיים - הוראת מבוגרים

קהל היעד
אנשים בעלי התמחות בתחום דעת כלשהו, המעוניינים ללמד מבוגרים במסגרות שונות
אנשים מכל המגזרים: הציבורי, העסקי, הפרטי והמגזר השלישי

יתרונות התוכנית
 • תוכנית חלוצית וייחודית, בשיתוף ההתאגדות לחינוך מבוגרים
 • הקניית ארגז כלים עיוני ויישומי להוראת מבוגרים
 • פיתוח יכולות הוראת בסביבות משתנות
 • הקניית יכולות טכנולוגיות מגוונות ומתקדמות והתאמתן להוראה למבוגרים
 • יחס אישי
 • למידה בקבוצה קטנה
 •  התנסות בהוראת עמיתים
 •  מסיימי התוכנית יוכלו להשתלב במסגרות להוראת מבוגרים

תנאי הקבלה
 • מומחיות בתחום דעת
 • ראיון אישי
 • העדפה לבעלי ניסיון בהוראה/הדרכה

תחומי הלימוד
 • מאפייני הלומד המבוגר
 • גמישות המוח ודרכים לשמר אותה
 • עיצוב סביבות למידה עבור הלומד המבוגר
 • כלים טכנולוגיים ודיגיטליים להוראה למבוגרים

היקף ומועד הלימודים
28 מפגשים
בימי ה', בשעות 21:15-17:00
תחילת הלימודים: 22.10.2020

שכר הלימוד
לקבלת מידע לגבי שכר הלימוד יש לפנות למרכז המידע : 1-800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה

גמול לעובדי הוראה
מסלול אישי באחריות הסטודנט.
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש, למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו, ולצרף סילבוס מפורט שכולל נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבל תעודה המעידה על סיום הלימודים בתוכנית 'הכשרה להוראה לאורך החיים'

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים   
  של משרד החינוך
*פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים
Footer Mobile