טופס פנייה - דסקטופ

אודות והרשמה

התוכנית מלאה  - ההרשמה הסתיימה​
התוכנית מוכרת על ידי: מ.ר.ח.ב - האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים
​ראשות התכנית
בראל ענבר  barinbar@gmail.com
גל חכים -    hakimgal@gmail.com   נייד: 052-8776999

קוד התכנית: 23200   
תכנית תלת-שנתית   
1100 שעות לימוד אקדמיות ו- 400 שעות פרקטיקום

מטרת התכנית
הכשרת אנשי מקצוע לעבודה טיפולית-רגשית בדגש על רווחת בעלי חיים, תרומתם של בעלי החיים לתהליך הפסיכותרפיה, ובהתבסס על הגישה הדינמית.

קהל היעד
אנשים בעלי אישיות טיפולית, הרוצים לחבר בין אהבה לבעלי חיים, אהבה לאנשים והיכולת והרצון לעזור ולהקל על אחרים בעת מצוקה נפשית.

תנאי קבלה
תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג (יתרון לבעלי תואר בתחום הטיפולי).
ראיון אישי ו/או קבוצתי לבדיקת התאמה לעבודה טיפולית רגשית.
מילוי שאלון אישי ​
עמידה בדרישות הקדם ו/או השלמות בקורסי הבסיס בפסיכולוגיה.

סטודנטים אשר לא למדו במהלך התואר הראשון את הקורסים הנ"ל מחויבים להשלימם:
  • מבוא לפסיכולוגיה (2 נ"ז)
  • פסיכופתולוגיה (2 נ"ז)
  • תיאוריות אישיות (2 נ"ז)
  • פסיכולוגיה התפתחותית (2 נ"ז)

ימי הלימוד
ימי ד', בשעות 9:30-18:45
בנוסף, יתקיימו מספר סדנאות מרוכזות בימי שישי, בכל אחת משנות הלימוד.
הלימודים יתקיימו בקמפוס "הדסה נעורים", בבית ינאי.

כחלק מתהליך ההכשרה הסטודנטים נדרשים להתנסות מעשית אחת לשבוע לכל אורך תכנית הלימודים ומקבלים הדרכה פרטנית שבועית. יום ההתנסות המעשית וההדרכה האישית נקבעים באופן אישי עבור כל סטודנט על פי מקום ההתנסות שלו.
 
נושאי הלימוד
הקניית ידע תיאורטי ומעשי בשלושה תחומי ליבה עיקריים:
  • פסיכולוגיה ופסיכותרפיה
  • בעלי חיים
  • קשר אדם-חיה בהיבט הטיפולי ובחברה בכלל
 
שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה 3678*
או 04-9539669 שלוחה 1
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה
שכר הלימוד לא כולל עלויות הדרכה אישית

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה של מטפל רגשי הנעזר בבעלי חיים במודל של טיפול הדדי, מטעם מכללת אורנים והמרכז הישראלי לפיתוח יחסי אדם-חיה. תעודה ראשונה מסוגה בארץ ובעולם!

גמול לעובדי הוראה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

*המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל דרישות התכנית, לרבות התפתחות אישית ומקצועית, ממוצע ציונים 75 ומעלה וחוות דעת מקצועית של סגל ההוראה.

** אורנים שומרת לעצמה את הזכות לקיים חלק מהתוכנית במכללת אורנים.
*** תדרש תעודת יושר ממשטרת ישראל
*** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים

ההשתתפות בתכנית בהתאם לתנאי התכנית ולהוראות תקנון לימודי החוץ של מכללת אורנים. מיקום ומועדי התכנית עשויים להשתנות מעת לעת.

ט.ל.ח
Footer Mobile