external studies Contact

אודות התכנית

הרשמה מקוונת תשפ"א
​התכנית מוכרת מטעם עמותת אדם צומח, לקידום הגינון הטיפולי בישראל

רכזת התכנית: מעיין בורשטיין
סמל התכנית: 23800
תכנית דו-שנתית
סה"כ 578 שעות אקדמאיות
(100 שעות סטאז' וסיורים)

אודות התכנית
בחיק הטבע ובשהייה בגינה ניתן למצוא מענה למגוון צרכים פיזיולוגיים, חברתיים ורגשיים של האדם.
כך היה מאז ומעולם ובמיוחד כיום, לאור השימוש הממושך בטכנולוגיה ומסכים דיגיטליים, לאור ריבוי סביבות
עבודה רווייות מתחים ואורח חיים המרוחק מן האדמה.
ועדיין אין מי שאינו יכול ליהנות מן הרווחה הרגשית המושגת ביציאה אל חיק הטבע.
אוכלוסיות שונות של אנשים הזקוקים ומבקשים טיפול נפשי- בעלי צרכים מיוחדים, בעלי נכויות או מגבלות פיזיות ומנטאליות, נוער בסיכון, תלמידי חינוך מיוחד, נכויות התפתחותיות וכרוניות, פגועי נפש ואחרים, אשר מסיבות שונות אינם יכולים פשוט לצאת ולעבוד בגינה.
התכנית להכשרת מטפלים בגינון מאפשרת שילוב בין טיפול נפשי ובין השפעותיה המיטיבות של העבודה בנרחב בחוץ והגינה..
למטפל באמצעות גינון יש את הכלים המתאימים בעזרתם הוא יכול להנגיש את הגינה והעבודה בה לאותן
האוכלוסיות אשר נבצרת מהם הגישה לטבע. קשר טיפולי המתקיים במרחב גנני מותאם ומגן תורם לשיפור
באיכות החיים באופן משמעותי ומאפשר את מציאת המסלול האישי לצמיחה וגדילה למרות ועם הקושי.
 
מטרת התכנית
הקניית הכלים הדרושים להקמת מרחב טיפולי בגינה ופיתוח יכולות טיפוליות בקרב הסטודנט ברוח הגינון
הטיפולי. סטודנט בוגר התכנית יידע להקים גינה טיפולית ולהתאים את התכנון לצרכי האוכלוסיה המתמודדת,
למטרות הטיפוליות ולתכנית עבודה תקופתית.
המתמחה בגינון טיפולי ירכוש כלים תרפוייטים המתאימים לסביבת עבודתו ויעבור תהליכים בעיצוב זהותו המקצועית כמטפל. הסטודנט יידע לבנות תקציב להקמה והפעלה של גינה ולזהות
את מגוון הצרכים הטכניים והטיפולים הדרושים להצלחתה.

יתרונות התכנית
התכנית מוכרת ע"י עמותת אדם צומח לקידום הגינון הטיפולי בישראל
שיעורי הגינון מתבצעים תוך התנסות מעשית בחלקות ובגינות העשירות והמגוונות של הגן הבוטני באורנים.
הסטודנטים בתכנית לומדים בכיתת הגן, הנמצאת במרחב הגן הבוטני המרשים והמחבק בתוך המכללה.
במסגרת התכנית מתקיימת הכרות בלתי אמצעית עם מגוון מטפלים בגינון במקום עבודתם ובמסגרת
  שעורים בכיתה.
סגל התכנית מהווה שילוב של שלושה מרחבי ידע המשיקים באמצעות התכנית- גינון, טיפול וגינון טיפולי.
איתור מקום הסטאז' מתבצע בסיוע רכזת הסטאז' בתכנית.
תכנית יחידה מסוגה הנותנת מענה למבקשים ללמוד את התחום בצפון הארץ. אנו מאמינים כי קיומה של התכנית והתבססות התחום בגן הבוטני תהווה מנוף להקמת גינות טיפוליות בצפון והטמעתן במסגרות טיפוליות קיימות.

קהל יעד
מטפלים המבקשים להעשיר את ארגז הכלים שלהם, אנשי חינוך, עובדים סוציאלים, מדריכים חברתיים,
מדריכי תעסוקה, חובבי גינון עם נכונות לתרום לקהילה ולסייע

תנאי קבלה
תואר אקדמי ראשון
מתעניינים שאינם עונים לקריטריונים המפורטים לעיל יוכלו להגיש בקשה מיוחדת
ריאיון אישי או קבוצתי
מועמדים אשר לא למדו קורסים רלוונטיים בפסיכולוגיה יידרשו להשלימם , בנוסף לתכנית הלימודים בגינון טיפולי

היקף ומועד הלימודים
היקף השעות האקדמאיות הוא 578 לעומדים בתנאי הסף בחלוקה הבאה:
שנה א'- 254 שעות ; שנה ב'- 224 שעות ; + 100 שעות סאטז
מועמדים אשר יזדקקו להשלמות מחוייבים להוסיף עוד 112 שעות בפסיכולוגיה.
יום הלימודים יתקיים ביום שני בטווח השעות: 08:15– 15:30 (8 ש"ש)

נושאי הלימוד
 • גינון ככלי טיפולי
 • בוטניקה
 • קיימות
 • כישורי מטפל וזהותו
ארגז כלים טיפולי
 • אימון ורכישת מיומנויות טיפוליות
 • טבע-תראפיה
 • פסיכולוגיה
 • עבודה קבוצתית
 
חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה
 • השתתפות בסיורים
 • הגשת תרגילים ועבודה מסכמת
 • סטאז'

גמול השתלמות
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
גינון טיפולי מטעם מכללת אורנים.

התכנית מוכרת מטעם עמותת אדם צומח, לקידום הגינון הטיפולי בישראל.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

 *פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.
 
שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה
Footer Mobile