external studies Contact

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

* כל ההשלמות במחזור קיץ תשפ"א יעבור בצורה מקוונת


היקף הקורס

2 ש"ש (שעה וחצי לאורך השנה כולה, למעט חופשת סמסטר וחופשי חגים).

מרצה
ד"ר נורית גור. חוקרת ומרצה בכירה במכללה האקדמית לחינוך אורנים ובאוניברסיטת חיפה.

מטרת הקורס
להקנות מושגים בסיסים בפסיכולוגיה התפתחותית ולספק לתלמידות תמונה מקיפה על הגורמים המולדים והסביבתיים המשפיעים על התנהגות ילדים.

נושאי לימוד
התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, התפתחות קוגנטיבית, התפתחות מוסרית, התפתחות העצמי, התפתחות המוטיבציה, התיאוריה האקולוגית, תיאורית ההתקשרות, אכילה ושינה, רגשות ומזג, זכרון, התפתחות לאורך מעגל החיים.

מועדים
ימי חמישי 14.00-15.30

ניתן ללמוד כשומע חופשי (ללא עמידה במטלות), או לעמוד במטלות השונות. למי שיעמוד במטלות תנתן אקרדיטציה עבור קורס זה במכללת אורנים. אקרדיטציות במקומות אחרים תלויות במוסדות אליהם פונים.


מועד התחלת הקורס
31.10.19

(ההרשמה תסגר  ב 24.10.19).

  • פתיחתו של הקורס מותנית במספר הנרשמים.
  • הקבלה לקורס מותנית בשיחה מקדימה עם נציג/ת סגל החוג לגיל הרך.

 

Footer Mobile