external studies Contact

חיים על הקצה חינוך-טיפול באמצעות טבע, שטח ואתגר

קוד 272
קוד תכנית: 92400

אודות הקורס

עבודה בטבע נמצאה יעילה ובעלת משמעות רבה בתהליכים חינוכיים וטיפוליים בקרב בני נוער בכלל ובני נוער במצבי סיכון בפרט. הרחבת השימוש בטבע ככלי חינוכי-טיפולי, תסייע בתהליכי העבודה עם בני הנוער ותוביל לתוצאות טובות יותר.

מטרות
 • הכשרה להנחיה ועבודה חינוכית-טיפולית באמצעות כלים של טבע, שטח ואתגר.
 • הקניית כלים פרקטיים לעבודה פרטנית וקבוצתית עם נוער בסיכון באמצעות טבע, שטח ואתגר.
 • הטמעת טבע שטח ואתגר ככלי חינוכי-טיפולי מרכזי אצל העובד, בתהליך ההתערבות עם הנערים שבטיפולו.
 • התמקצעות וצמיחה אישית מתוך תהליך עוצמתי אישי וקבוצתי.
 • למידה עם דגש על מודלינג, מתוך חוויה והתבוננות על תהליכים מקבילים בין המשתלמים בקבוצה לבין הנערים בתוכנית ההתערבות בקידום נוער.

תכנים עיקריים
 • כוחו המרפא של הטבע
 • התמודדות עם אתגרים: גובה, ים ועוד
 • אתגרי משימה קבוצתיים * אופניים ככלי טיפולי 
 • יציאה ממרחב הנוחות וחיזוק תחושת המסוגלות
 • הטבע כשותף אקטיבי בטיפול
 • טיפול פרטני בטבע
 • טקסים מרפאים וסימבולים * מלאכות קדומות *
 
קהל היעד
עובדי חינוך טיפול ומנהלי יחידות לקידום נוער

משך ההכשרה
128 שעות, 8 מפגשים חד-יומיים במקומות שונים בארץ וסדנה בת 3 ימים במדבר.

​מועדי המפגשים, שעות ומיקום מפורטים בטבלה הבאה

מפגשתאריךשעותנושאשם המרצה
128.10.201909:00-18:00כוחו המרפא של הטבעאסי שורק
211.11.201909:00-18:00גלישת גלים'הגל שלי'
32-4.12.2019שלושה ימים מלאיםקמפוס מדברדנה וארנון
416.12.201909:00-18:00ללכת כדי לחזורליה נאור
56.1.202009:00-18:00רכיבת אופניים טיפוליתדנה מאיר
627.1.202009:00-18:00בחזרה לטבע- אש וליקוטיפתח מטוס
717.2.202009:00-18:00חלון לטיפול פרטני בטבעעמית בן דויד
816.3.202009:00-18:00חיזוק תחושת המסוגלות – עבודה בגובהפארק חבלים אריאל
95-6.4.202016:00-10:00 (לילה)מפגש לילה – סיכוםדנה וארנון

​דרישות ההכשרה והרשמה
תנאי קבלה
 • מינימום וותק של שנתיים בעבודה חינוכית- טיפולית.
 • בוגר קורס אוריינטציה בקידום נוער.
 • אישור בכתב מהממונה מחוזי.
 • מכתב המלצה מהמנהל הישיר ברשות המקומית.
 • עמידה בראיון קבלה אישי.

דרישות
 • נוכחות מלאה בכל המפגשים ולאורך כל שעות ההשתלמות.
 • ביצוע משימות לאחר כל מפגש הכוללות למידה ואינטגרציה של החומר התיאורטי וההתנסות, תוך התבוננות רפלקטיבית על התהליכים האישיים והקבוצתיים. משימות אלה יצורפו לתיק הלמידה האישי של המשתלם (פרוטפוליו).
 • כל משתלם יבצע פרקטיקום בפעילות שטח ביחידה או במחוז באופן פרטני או קבוצתי אשר יכלול לפחות 3 מפגשים.
 • ציון עובר בעבודה מסכמת על הפרקטיקום.

אופי הפעילות
נעשה זאת דרך התנסות אישית וקבוצתית בכלים שונים באוויר, בים וביבשה, ולמידה עם טובי המומחים הפועלים בתחום.

תעודה
*למסיימי התוכנית העומדים בכל דרישות התכנית, תוענק תעודת סיום בתוכנית : "עבודה חינוכית-טיפולית בשילוב טבע, שטח ואתגר." מטעם מכללת אורנים , החברה למתנסים ומשרד החינוך.

לרישום להשתלמות
לתשומת ליבך - חובה  להירשם לשני הרישומים הבאים :
1    רישום לאורנים- עלייך  בין אן תתקבל/י להכשרה או לא –
2.    רישום טרום ראיון אישי יש למלא את הטופס הבא

* לקביעת ראיון אישי

ימי הראיונות יתקיימו ב 18.9 במשרד החינוך בתל אביב וב 23.9 במשרדי החברה למתנ"סים בנשר

מובילים  ומנחים   את ההשתלמות 
דנה זהרי
רכזת ארצית בתחום חינוך-טיפול באמצעות טבע, שטח ואתגר. עו"ס ומנחת קבוצות בהתמחות בעבודה בטבע.
ארנון גביש
מנחה ארצי בתחום חינוך-טיפול, עו"ס, טבע-תרפיסט.
Footer Mobile