טופס נייח

מתמטיקה - סוגיות ודרכי הוראה עד רמת 3 יחידות לימוד

קוד השתלמות: 92712

אופי המפגשים: פנים אל פנים + מקוון 
מיקום המפגשים: תל אביב
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון- אופק חדש
מרצה: אידן שחם M.SC
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
תחום המתמטיקה הוא תחום חיוני ונחוץ, החולש על כל תחומי הטכנולוגיה והמדעים. הוא מפתח לתלמידים את היכולות הנדרשות בתחומים אלו ברמה הגבוהה ביותר. לימודי המתמטיקה משלבים בניית יכולות בכל התחומים הקשורים ל- היי-טק, ביחד עם פיתוח חשיבה רציונאלית הנתפסת כמרכזית בעידן שלנו. לצד נחיצותה של המתמטיקה יש הטוענים כי הרמה של מבחני הבגרות עלתה בעשור האחרון. תפקידנו כמורים למתמטיקה הוא ליצור לתלמיד הזדמנויות למידה שיאפשרו לו להתמודד עם החומר הנלמד בצורה פשוטה ואפקטיבית ולהסיר את החסמים הקיימים.

מטרות
  • הרחבת הכלים והמתודות  להוראת מתמטיקה לתלמידי היל"ה.
  • הצגת שיטות בהוראה דיפרנציאלית, לצד לימוד ממוקד ויעיל.
  • פיתוח חומרי למידה מותאמים.

נושאים מרכזיים
  • 1טכניקה וחשיבה אלגברית (החל מרמת 8 שנ"ל עד 3 יח"ל).
  • גאומטריה אנליטית והסביבה (החל מרמת 9 שנ"ל עד 3 יח"ל).
  • בעיות מילוליות וסביבתן (החל מרמת 9 שנ"ל עד 3 יח"ל).

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת מערכי שיעור מותאמים לתלמידי היל"ה, לצד חוברת מלווה שתימסר למורים במפגש הראשון בהשתלמות.

דרישות מיוחדות

מורים למתמטיקה בכל הרמות, נוכחות של 80% לפחות בכל המפגשים, השתתפות פעילה במפגשים, הגשת המשימות המקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

          4היכרות עם חוברת ההשתלמות והכלים בהם נשתמש. דיון בנוגע לציפיות, אתגרים ולבטים.   אידן שחםפא"פ                             *במסגרת מפגשי שיח בכל המחוזות
‏05/11/202015:30-19:305למידה משותפת של הנושא "אלגברה" (חשיבה וטכניקה אלגברית). דגש על משחקים מתמטיים, דרכי הוראה ולמידה דיפרנציאליתאידן שחםפא"פ – במידה ויוחלף לזום  3 התחלה: 17:30 -19:30                         * פ""אפ למורים שלא מהמחוז בו המפגש מתקיים, תינתן אפשרות להיכנס בצורה מקוונת. מקוון א-סנכרוני-                    2 שעות אחרונות   
‏19/11/202017:30-20:003משימה א-סינכרונית: פתרון המשימה בפרק "אלגברה" בחוברת, בניית מערך שיעור רלוונטיאידן שחםמקוון א-סנכרוני
‏26/11/202015:30-19:305למידה משותפת של הנושא "גיאומטריה אנליטית". דגש על משחקים מתמטיים, דרכי הוראה ולמידה דיפרנציאליתאידן שחםפא"פ – במידה ויוחלף לזום  3 התחלה: 17:30 -19:30                         * פ""אפ למורים שלא מהמחוז בו המפגש מתקיים, תינתן אפשרות להיכנס בצורה מקוונת. מקוון א-סנכרוני-                    2 שעות אחרונות   
‏10/12/202017:30-20:003משימה א-סינכרונית: פתרון המשימה בפרק "גיאומטריה אנליטית" בחוברת, בניית מערך שיעור רלוונטיאידן שחםמקוון א-סנכרוני
‏24/12/2020מטלה 17:30- 18:30                 זום – 17:30- 20:304מפגש סנכרוני – מפגש זום - למידה משותפת של הנושא "בעיות מילוליות". דגש על משחקים מתמטיים, דרכי הוראה ולמידה דיפרנציאליתאידן שחם2 שעות ראשונות זום                 מקוון א-סנכרוני - שעה אחרונה              
‏14/01/202117:30-20:003משימה א-סינכרונית: פתרון המשימה בפרק "בעיות מילוליות" בחוברת, בניית מערך שיעור רלוונטיאידן שחםמקוון א-סנכרוני
‏21/01/202117:30-20:003מפגש סנכרוני – מפגש זום – מפגש סיכום הלמידה, הפקת לקחים ומשובאידן שחםמקוון סנכרוני - זום

Footer Mobile