טופס נייח

תנ"ך – הסיפורים המובילים במקרא בתוכנית הלימודים החדשה

קוד השתלמות: 92708

אופי המפגשים
פנים אל פנים+ מקוון 
מיקום המפגשים: מפגשי שיח ולמידה ברחבי הארץ.
היקף ההשתלמות: 30 שעות – גמול עם ציון, אופק חדש.
מרצה: ישראלה הלזנר  M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
תחום התנ"ך הוא תחום חשוב ומרכזי בתרבות הכללית ובזו הישראלית במיוחד. לאחרונה עודכנה תכנית הלימודים ונוספו לה נושאים חדשים. תפקידנו כמורים לתנ"ך מורכב, עלינו לגלות בקיאות בתחום הדעת, להכיר את האתגרים הנלווים לו, ולהתמחות בהוראת תחום הדעת לתלמידים בכלל ולמתקשים בפרט.

מטרות
  • הכרות עם תכני תכנית הלימודים החדשה ואתגריה.
  • הקניית כלים ומתודות להוראה מגוונת הכוללת שימוש בטכנולוגיה.
  • הכרות עם מגוון פרשנויות מסורתיות ומודרניות העונות לצרכים השונים של אוכלוסיית התלמידים.

נושאים מרכזיים
  • לימוד מגילת רות – חסד ואהבה וזיקות לספר בראשית.
  • הכרות עם סיפור יוסף ואחיו במקרא ובתרבות.
  • הכרות עם תכנים מרכזיים בספר שמות – ממשפחה לעם.

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת מערכי שיעור מותאמים לתלמידי היל"ה.

דרישות מיוחדות
מורים לתנ"ך, נוכחות של 80% לפחות בכל המפגשים, השתתפות פעילה במפגשים, הגשת המשימות המקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏03/11/202015:00-19:005 שעות הכרות עם המשתלמים, לימוד מגילת רות כחלק מתוכנית הלימודים ל-12 שנה"ל. סיפור יוצא דופן, זיקותיו לבראשית. הסבר הרציונל לבחור בו כמתאים לתלמידינו הן מבחינת היקף החומר והן מבחינת הרצון ליצור קוהרנטיות בחומר הלמידה.ישראלה הלזנרפא"פ- מפגש שיח  מחוזי
‏10/11/202019:00-17:30זום 19:00-20:30מטלה4 שעות יוסף ואחיו בתרבות ובפרשנות. דרמת חניכה. הקניית מתודות למידה מושגים והנחיות ליצירת מערכי שיעור. ישראלה הלזנרמקוון זום– סינכרוני 2 שעות + משימה א-סינכרונית 2 שעות.
‏24/11/202019:00-17:30זום 19:00-20:30מטלה4 שעותיוסף ואחיו – הופעותיו במדרש, החשיבות של הסיפור, ההשפעות התרבותיות של הסיפור והדרך להנחלתו לתלמידינו. ישראלה הלזנר ומרצה אורחמקוון זום– סינכרוני 2 שעות + משימה א-סינכרונית 2 שעות.
‏15/12/202019:00-17:30זום 19:00-20:30מטלה4 שעות ספר שמות –הולדת משה. דמותו של מנהיג. כלים להנחיית התלמידים לעבודה עצמית. . שימוש בכלים שונים. ישראלה הלזנרמקוון זום– סינכרוני – 2 שעות + משימה א-סינכרונית 2 שעות.
‏29/12/202019:00-17:30זום 19:00-20:30מטלה4 שעותספר שמות יציאת מצרים. פרשנות, משמעות תרבותית. ערכים. רלוונטיות לימינו. ישראלה הלזנרמקוון זום– סינכרוני – 2 שעות + משימה א-סינכרונית 2 שעות.
‏12/01/202119:00-17:30זום 19:00-20:30מטלה4 שעותספר שמות עשרת הדברות חטא העגל ולוחות שניים.ישראלה הלזנר ומרצה אורחמקוון זום– סינכרוני 2 שעות + משימה א-סינכרונית 2 שעות.
‏26/01/202119:00-17:30זום מטלה19:00-21:305 שעות סיכום והסבר קצר על נושאי הבחירה בתוכנית החדשה. הדרכה בנוגע למשימת הסיום של ההשתלמות. רפלקציה על ההשתלמות, משוב דברי סיכום ופרידה. ישראלה הלזנרמקוון זום– סינכרוני 2 שעות + משימה א-סינכרונית 3 שעות.

Footer Mobile