טופס נייח

הוראה מותאמת לתלמידי קד"נ - הילה

קוד השתלמות: 92820

אופי המפגשים: פנים אל פנים
מיקום המפגשים:  סמינר שיין - פתח תקווה
היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול עם ציון - אופק חדש
מרצים: ד"ר אופיר אחימאיר
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
תחום ההוראה בקידום נוער הוא תחום חשוב וקריטי בקידום הנערים ובשילובם מחדש בחברה. כלי ההוראה של המורים והמיומנות שלהם בתהליך ההוראה הוא התשתית להצלחת הנערים בתהליך הלמידה. תפקיד המורים מורכב, ועליהם לגלות בקיאות בתחום הדעת, באקטואליה ובאסטרטגיות מגוונות בהוראת תחום הדעת לתלמידים מתקשים.

מטרות

  • להתנסות בפועל בתהליכי למידה משמעותית מקדמי תפקודי לומד, לשם טיוב ההוראה.
  • להכיר עקרונות בתכנון לימודים בתכנית הילה ולהתמקצע בהכנת מערכי שיעור תואמים.
  • להתמקצע בבניית תכניות לימודים ומערכי שיעור תוך גיוון אסטרטגיות הוראה.

נושאים מרכזיים

  • עקרונות לתכנון לימודים ולשימוש מושכל בתכניות לימודים במקצועות השונים.
  • 2עקרונות וכלים להערכת התקדמות התלמידים – כלי מדף, כלים להערכה חלופית וכלים מותאמים.

פירוט דרכי היישום ביחידות
המורה יבנה את תכניות הלימודים, בזיקה לעקרונות ההוראה המשמעותית, ותוך הכוונה לפיתוח  תפקודי הלומד. המורה יבנה את תכניות הלימודים במישורים השונים בהתאמה לעקרונות כלליים לצד מאפיינים ייחודיים למגוון אוכלוסיות ותוך גמישות פדגוגית. המורה יפעל לקידום תכנון והערכה בשירות ההוראה והלמידה וכחלק ממנה.

דרישות
נוכחות ב80% מהמפגשים והגשת מטלה מסכמת.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגש:

סוג המפגש

‏22/10/202014:00-16:303עקרונות ההשתלמות - סגנונות למידה כנקודת מוצא להכרת השונות בכיתהמקוון
‏5/11/202014:00-16:303מבנה מערך שיעור דיפרנציאלי בכתה מקוון
‏19/11/202014:00-16:303עקרונות בבניית דפי עבודה דיפרנציאלייםמקוון
‏3/12/202014:00-16:303עבודה בקבוצה קטנה: ביחד ולחודמקוון
‏24/12/202014:00-16:303בניית סדר הוראת אסטרטגיות כחלק מתכנית לימודים שלמהמקוון
‏7/01/202114:00-16:303מהלכים בהבנת הנקראמקוון
‏21/01/202114:00-16:303מיזוג מידע ברמות שונות ממספר מקורות/טקסטים.מקוון
‏4/02/202114:00-16:303שלבי עבודה בתהליך כתיבה/הפקת תוצר מקוון
‏18/02/202114:00-16:303מיזוג מידע בכתיבה וסיום ההשתלמותמקוון
‏4/03/202114:00-16:303לימוד והכנת התלמידים  לקראת מבחן: הערכה חלופית/אסטרטגיות לשיפור זכרון מקוון

Footer Mobile