טופס נייח

כלים לטיפול בחרדת בחינות

קוד השתלמות: 92762

אופי המפגשים: מקוון
היקף ההשתלמות: 16 שעות גמול ללא ציון
מרצה: עופר כהן MA  בפסיכולוגיה קלינית     
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה ועובדי חינוך טיפול

רציונל
חרדת בחינות היא אחת החרדות הנפוצות ביותר, ומטרידה כ 15% מהלומדים. מדובר בחרדה שעשויה להיות מגבילה מאוד ברמת התפקוד, אולם טיפול ממוקד וקצר מועד עשוי להשפיע לטובה באופן משמעותי, לכן חיוני להכשיר עובדים חינוכיים בנושא זה.

מטרות
  • הכרת הסיבות, המאפיינים והתסמינים לחרדת בחינות.
  • לימוד שאלון ככלי עבודה לטיפול בחרדת בחינות.
  • תרגול התערבויות אפקטיביות לטיפול בחרדה.

נושאים מרכזיים
  • יצירת מוטיבציה באמצעות המודל המוטיבציוני.
  • חרדת בחינות - רקע מאפיינים ותסמינים.
  • כלים ומודלים לטיפול בחרדת בחינות.

פירוט דרכי היישום ביחידות
התנסות בכלים הנלמדים על מקרה אמיתי באמצעות נער ביחידה.

תכנית ההשתלמות

תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏01/12/202017:30 -19:00 זום,                  17:30 - 16:00 מטלה       4חרדת בחינות רקע מאפיינים ותסמיניםעופר כהן17:30-19:00-זום, יתר השעות אסינכרוני
‏08/12/202017:30 -19:00 זום,                  17:30 - 16:00 מטלה       4יצירת מוטיבציה לטיפול בחרדת בחינותעופר כהן17:30-19:00 זום, יתר השעות אסינכרוני
‏22/12/202017:30 -19:00 זום,                  17:30 - 16:00 מטלה       4התערבויות התנהגותיות בחרדת בחינותעופר כהן17:30-19:00- זום, יתר השעות אסינכרוני
‏29/12/202017:30 -19:00 זום,                  17:30 - 16:00 מטלה       4אמצעי הרפיה בחרדת בחינותעופר כהן17:30-19:00 זום, יתר השעות א סינכרוני

Footer Mobile