טופס נייח

אמנות לתלמידי היל"ה

קוד השתלמות: ​92705

אופי המפגשים: פנים אל פנים ומקוון
מיקום המפגשים: תל אביב
היקף ההשתלמות: 16 שעות
מרצה: יורם בלומנקרנץ, M.A

אוכלוסיית יע
ד: מורי היל"ה
רציונל: מקצוע האמנות מספק לתלמיד מיומנויות רבות ופותח עבורו צוהר לעולם התרבות. שיעור האמנות מאפשר לתלמיד כר ביטוי אישי רב ממדי היות והוא משלב חקר ודיון ספונטניים בסוגיות של זהות עצמית בכל רבדיה ומרכיביה:  תרבותית/ מגדרית/ קהילתית/  אמונית ועוד. בד בבד עם עידודו של התלמיד לביטוי אישי וציודו במיומנויות טכניות ותפיסות אסתטיות משמש המורה לאמנות מתווך בין עולמו האישי של התלמיד לעולם האמנות והתרבות ומנחה את התלמיד להרחבת ידיעותיו על פי נטיותיו האישיות. תכנית הלימוד באמנות שנלמדת בהיל"ה זו השנה השלישית מתפתחת ומתגבשת לאור האינטראקציה בין המורים והמשובים שנשמעו בימי האוריינטציה לתכנית הלימוד.
ההשתלמות באמנות עונה על הצורך בקיום מפגשים נוספים מעין אלה ומכסה נושאים חדשים ועדכניים המסייעים למורה הוותיק והחדש בהתמודדויות השונות בכיתת הלימוד.

מטרות
  • העמקת ההיכרות עם תוכנית הלימודים החדשה באמנות לתלמידי היל"ה.
  • הרחבת הכלים והמתודות  להוראת אמנות לתלמידי היל"ה
  • יצירת מאגר נושאים, כלים ודרכי הוראה  להוראת תכנית הלימודים באמנות

נושאים מרכזיים
  • שני צירי התכנית: א. סדרת עבודות כאסטרטגיה רב משמעית. ב. זהות עצמית/ תרבותית כתימה מרכזית.
  • פיתוח מערכי שיעור מותאמים לתלמידים היל"ה.
  • שימוש בכלים טכנו פדגוגיים להוראת האמנות.

דרכי יישום
כתיבת מערכי שיעור מותאמים לתלמידי היל"ה

דרישות מהמשתלמים
מורים לאומנות, נוכחות של 80% לפחות בכל המפגשים, השתתפות פעילה במפגשים, הגשת המשימות המקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגש:

סוג המפגש

(פא"פ או מקוון):

לפי המחוז18:45-15:005 שעות עדכונים בתכנית הלימוד באמנות "תחנות רוח" – למידה מרחוק, תיק עבודה ומחוון פאפ- מפגשי שיח ולמידה  תאריכים יקבעו  לפי המחוז
‏25/11/202015:00- 17:153 שעות ללמד אמנות עם דאדא – טקסט, דימוי וקולאז' ללמידה משמעותית באמנות. משימה ומשוב.     מקוון
‏23/12/202015:00- 17:153 שעותללמד אמנות ולעורר דיון – אקטואליה, סביבה וחברה באמצעים זמינים – רדי מייד ומחזור. משימה ומשוב.  

מקוון

 

 

 

 

             

‏24/05/202118:45-15:005 שעות הנחלת תימה קהילתית בשיעור אמנות – אמנות מזווית אתיופית: הכרה ויצירהפאפ - "בית ללדת" מנורת המאור 2 תל אביב

Footer Mobile