טופס נייח

מטלת ביצוע באזרחות למורים חדשים

קוד השתלמות: 92731

אופי המפגשים: מקוון- זום + משימות א-סינכרוניות    
היקף ההשתלמות: 16 שעות – גמול ללא ציון
מרצה: נגה בר גיל M.A

אוכלוסיית יעד
מורים חדשים לאזרחות

רציונל
לימוד ותרגול של הערכה חלופית באזרחות- מטלת הביצוע ל12 שנ"ל, בדגש על היותה עבודה של האזרח ולא עבודת מחקר.

מטרות
  • הדגשת החשיבות של הלימוד העקרונות הדמוקרטיים ובעיקר, הגבלת השלטון.
  • תרגול עצמי של המורה במטלת ביצוע, על הקשיים והמכשולים שבה.
  • הענקת כלים מתודיים והדגשת תהליך הלמידה.

נושאים מרכזיים
  • מה היא בעיה אזרחית? ולמידה אזרחית.
  • מקורות מידע רלוונטיים לאזרחות
  • איך עושים שינוי?

דרישות מהמשתלמים
נוכחות חובה במפגשי הזום, הגשת 80% מהמשימות הא-סינכרוניות

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

19.11.202020.00-21.302בעיה אזרחית- הגדרה ודוגמאותנגה בר גילזום
19.11.202018.00-19.302בעיה אזרחית נגה בר גילמקוון -  העלאת  יחידה מקוונת
22.11.202020.00-21.302סקירת ספרות ואיסוף נתוניםנגה בר גילזום
22.11.202018.00-19.302סקירת ספרות ואיסוף נתוניםנגה בר גילמקוון -  העלאת  יחידה מקוונת
29.11.202020.00-21.302פתרונות ותוצרנגה בר גילזום
29.11.202020.00-22.303פתרונות ותוצרנגה בר גילמקוון -  העלאת  יחידה מקוונת
10.12.202020.00-22.303הצגת עבודות והערכתןנגה בר גילזום

Footer Mobile