טופס נייח

בגרות באזרחות חומרי גלם וכלי עבודה

קוד השתלמות: 92707

אופי המפגשים
פנים אל פנים+ מקוון 
מיקום המפגשים: תל אביב
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון- אופק חדש
מרצה: אילנית כהן
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
פיתוח מקצועי לאור השינויים בתכנית הלימודים , מקצוע האזרחות הוא מקצוע דינמי העוסק באקטואליה. לצד רכיבים קבועים יחסית דוגמת מבנה וערכי היסוד של המשטר בישראל, רכיבים רבים הקשורים למציאות החברתית הפוליטית התוססת הם דינמיים במידה רבה. הלמידה וההיבחנות במקצוע האזרחות מחייבות היכרות עם נושאים אקטואליים, דיונים בדילמות והצגת מגוון דעות סביב סוגיות שנויות במחלוקת תוך יישום מושגים מתחום האזרחות. לאחרונה עודכנה תכנית הלימודים ונוספו לה נושאים חדשים ולעיתים מעוררי מחלוקת. תפקידנו כמורים לאזרחות מורכב, עלינו לגלות בקיאות בתחום הדעת, באקטואליה ובהוראת תחום הדעת לתלמידים מתקשים.

מטרות
  • הטמעת תכנית הלימודים באזרחות.
  • הרחבת/הקניית  מיומנויות וכלים  להוראת אזרחות לתלמידי היל"ה.
  • יצירת מאגר נושאים ומושגים, ודרכי הוראה להוראת תכנית הלימודים באזרחות.

נושאים מרכזיים
  • נושאים חדשים מתוכנית הלימודים החדשה: המהפכה התחוקתית ,תפיסות דמוקרטיות.
  • פיתוח מערכי שיעור מותאמים לתלמידים היל"ה.
  • העשרת שיעורי אזרחות בהיבטים הפעלתיים ויצירתיים ויצירת מעורבות ורלבנטיות לחיי התלמידים.

דרכי יישום
כתיבת מערכי שיעור מותאמים לתלמידי היל"ה.

דרישות מהמשתלמים

מורים לאזרחות, השתתפות במפגשי פא"פ, ביצוע של לפחות 80% מהמשימות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

12.1015:00-17:153 שעות משימה א- סינכרונית: מפגש פתיחה: היכרות קשיים/אתגרים בהוראת האזרחות, תפיסת התפקיד, דגש על חווית למידה:שיתוף עמיתים בסרטון לימודי כהן אילניתמקוון
15:00-18:455 שעות מפגשי שיח ולמידה                        חשיפת הקשיים/ אתגרים בהוראת האזרחות, הכרת תוכנית הלימודים החדשה, הגדרת מטרות הוראה בהתייחס לדרישת בחינת הבגרות, הבנה וכלים כיצד משיבים על כל חלקי השאלון בבגרות: צורות תשאול שונות, עזרי זיכרון.כהן אילניתפא"פ- מפגשי שיח ולמידה
‏07/12/202015:00-17:153 שעותלמידה משותפת של נושא עקרון שלטון החוק ,דגש עת תכנון יחידת הוראה, הוראת נושאים מופשטים ,שילוב אקטואליה כתיבת שאלת אירוע ומיומנות השוואהכהן אילניתמקוון
‏21/12/202015:00-18:004 שעות למידה משותפת של נושא עמדות/חלומות בנוגע לאופְיָיה הרצוי של מדינת ישראל זהות דתית וזהות לאומית, עקרונות לפיתוח דף עבודה מדורג.כהן אילניתפא"פ
‏11/01/202115:00-18:455 שעותלמידה משותפת של נושא תפיסות דמוקרטיות (זהות אזרחית בנוגע לאופייה הרצוי של מדינת ישראל)דגש על תכנון יחידת הוראה: דרכי הוראה חוויתיות ורלבנטיות לתלמידים, פירוק ההגדרה לעוגנים תוך שימוש במילות ושאלות מפתח הצגת דרכי הערכה מעצבת ומסכמת מותאמות לנושא  (מבחן הצלחה)כהן אילניתפא"פ
‏20/01/202115:00-18:304 שעותלמידה משותפת של נושאי אשכולות הלמידה באמצעות משימה א- סינכרונית: עקרונות לפיתוח שאלת ידע מורכבתכהן אילניתמקוון
‏01/02/202118:00-20:303 שעותלמידה משותפת של נושא המהפכה החוקתית מפגש זוםחגית חלפוןמקוון סנכרוני-זום
‏22/02/202115:00-17:153 שעותמפגש א-סינכרוני- משימת סיכום הכנת מערך שיעור בהתאם למיומנויות שהוצגו במהלך ההשתלמות ומשובכהן אילניתמקוון

Footer Mobile