טופס נייח

קשר ותקשורת מורה – הורים כגורם מסייע לתהליכי הלמידה

קוד השתלמות: 92727

אופי המפגשים: מפגשים מקוונים בזום
היקף ההשתלמות: 16 שעות - גמול ללא ציון
מרצים: צאלה מיינרט M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה.

רציונל
מורי הילה פוגשים תלמידים שנשרו מכל המערכות או שאינם יכולים ללמוד במערכות והילה היא עבורם ההזדמנות האחרונה ללימודים  בכיתות קטנות ובמפגש ותמיכה אישיים וכן, האפשרות לסיום הלימודים וקבלת תעודה. קשר ותקשורת עם הורים נמצא מרכיב חשוב ביותר בעידוד התלמידים ובחיזוקם ביכולותיהם ובדרכם. בהשתלמות יבררו הלומדים את תפיסות עולמם בתקשורת עם ההורים ,יכירו מיומנויות לתקשורת מיטיבה, יבנו מודל למפגש מיטיב ויבחנו אירועים ותיאורי מקרה בקשר ותקשורת עם הורים.

מטרות
  • המורים יזהו ויגבשו עמדות בנושא עבודה עם הורים.
  • המורים ינסחו ציפיות הדדיות בקשר עם הורים.
  • המורים יבחנו  דרכים מגוונות לקשר מיטיב עם הורים.

נושאים מרכזיים
  • עמדות ,תפיסות, הנחות יסוד בקשר עם הורים.
  • מיומנויות הנחיה ותקשורת בקשר עם הורים.
  • סגנונות תקשורת וקשר עם הורים.

דרכי יישום ביחידות
המשתתפים יגדירו את תפיסת עולם ואת ה"אני מאמין שלהם בקשר עם הורים. המשתתפים יבחרו 2-3 מושגים בקשר עם ההורים, יגדירו את המושגים ואת תפקידם בקשר. המשתתפים יתארו דוגמא לקשר מיטיב עם הורים וינתחו את הדוגמא ע"פ מטרות הקשר, מיומנויות תקשורת שבאו לידי ביטוי בקשר ואת אופן בניית הקשר. המשתתפים יכתבו את חווית הקורס עבורם.

תכנית ההשתלמות

תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

13/1/202117:00-19:303הכרות, תפיסות הנחות יסוד וגיבוש עמדות בנושא קשר ותקשורת עם הורים-מודל גחל"תצאלה מיינרטמקוון בזום
20/1/202117:00-19:303ציפיות הדדיות בקשר עם הורים-ניתוח אירועצאלה מיינרטמקוון בזום
27/1/202117:00-19:303הקשבה פעילה +ניהול דיאלוג(שיקוף רגש, תוכן, תהליך, שאילת שאלות) מודל אפר"תצאלה מיינרטמקוון בזום
3/2/202117:00-19:303שיחה מיטיבה-בניית מפגש עם הורים-מיקוד תוכן, שיתוף, בניית תוכנית משותפתצאלה מיינרטמקוון בזום
17/2/2117:00-20:004סיכום,  משוב, גיבוש "ארגז הכלים" בקשר ותקשורת עם הוריםצאלה מיינרטמקוון בזום+ מטלה
Footer Mobile