טופס נייח

על קשרים והקשרים

קוד השתלמות: 92800

אופי המפגשים: פנים אל פנים + מקוון    מיקום המפגשים:  מה"ד ירושלים
היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: הדס רוזנברג- כהן. פסיכולוגית חינוכית
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
תלמידים בתכנית היל"ה מתקשים לגייס מוטיבציה ללמידה, ולהצליח להפנים וללמוד מידע חדש בתחומי הידע השונים. הכרות של המורים עם עקרונות נוירופדגוגיים ותהליכים מוטיבציוניים יכולים לסייע להם לקדם את הלמידה של התלמידים הן כפרטים והן כקבוצה

מטרות
  • להקנות למורים ידע בסיסי בנושא שיטות הוראה יעילות המבוססות מחקר
  • להקנות למורים הבנה בדבר מקורות אפשריים להיעדר המוטיבציה של התלמידים
  • להקנות למורים ידע בדבר דרכים להגברת המוטיבציה ללמידה

נושאים מרכזיים
  • הבנה כללית של מבנה הידע במוח והתנאים הדרושים ללמידה, והעקרונות המשפיעים על תהליכים מוטיבציוניים
  • שיטות הוראה יעילות המבוססות על מחקר
  • בניית פעילויות לימודיות (בעלות אופי משחקי /לימודי) המבוססות על שיטות ההוראה ומותאמות לכל אחד מנושאי הלימוד

פירוט דרכי היישום ביחידות
בניית תכנית אישית/קבוצתית המשלבת את העקרונות שנלמדו בהשתלמות, לכל מורה יהיו לפחות שלוש פעילויות לימודיות חדשות המבוססות על שיטות הוראה יעילות, בסיום הקורס לכל מורה תהיה תכנית התערבות אישית/כיתתית לקידום המוטיבציה ללמידה.

דרישות מיוחדות
ההשתתפות מותנית באישור מנחה פידגוגי / מנהל/ת השכלה מחוז ירושלים

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

4.11.202015:00-17:303היכרות הדס כהן רוזנברגמפגש זום
18.11.2020 14:00-18:00  5מוח ושיטות הוראה תומכות זיכרוןהדס כהן רוזנברגפנים אל פנים
2.12.202015:00-17:303בניית פעילויות למידההדס כהן רוזנברג

מקוון

  1. סינכרוני
30.12.202014:00-18:00  5תהליכי תפיסה ותהליכים מוטיבציונייםהדס כהן רוזנברגפאפ
13.01.2020115:00-17:303ניתוח מקרה חלק אהדס כהן רוזנברג

מקוון

  1. סינכרוני
03.02.202115:00-17:303ניתוח מקרה ובניית תוכנית התערבותהדס כהן רוזנברג

מקוון

  1. סינכרוני
17.02.202114:00-18:00  5הקשר בין תהליכי זיכרון ומוטיבציה, ניהול דיאלוג עם תלמידיםהדס כהן רוזנברגפא"פ
10.03.202115:00-17:303עבודת סיכוםהדס כהן רוזנברג

מקוון

  1. סינכרוני

Footer Mobile