טופס נייח

פיתוח מקצועי רכזי טכנו פדגוגיה

קוד השתלמות: 92718

אופי המפגשים: מקוון    
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: יהודה ישראל
אוכלוסיית יעד: רכזי טכנו פדגוגיה

רציונל
ליווי רכזי טכנופדגוגיה בתכנית היל"ה ביישום פלטפורמות דיגיטליות שימושיות בהליכי הוראה, חשיפה למגמות חדשניות בתחום החינוך והלמידה

מטרות
  • המשתתפים יכירו דגמים להוראה דיגיטלית ויתנסו בהם
  • המשתתפים יכירו פלטפורמות וידאו להוראה
  • הטמעת העקרונות הפדגוגיים של תוכנית היל"ה

נושאים מרכזיים
  • תכנון למידה בתחום הדעת
  • גיוון דרכי ההוראה בתחום הדעת
  • מענה לשונות בין התלמידים בתחום הדעת

פירוט דרכי היישום ביחידות
המשתתפים יטמיעו את התכנים שלמדו בהדרכותיהם למורים ביחידות.

דרישות מיוחדות
ההשתלמות מיועדת לרכזי טכנו פדגוגיה, יש לבצע לפחות 80% מהמשימות המקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

7/1219:00-21:303פדגוגיה דיגיטלית - 1ד"ר דובי וייסמקוון
13/1213:00-17:005מבוא ללמידה מבוססת וידאואופיר גולדשמיטפא"פ - לוד
27/1213:00-17:005פיתוח תוכן והכנה לצילוםאופיר גולדשמיטפא"פ - לוד
11/113:00-17:005צילום ועריכה בסיסיתאופיר גולדשמיטפא"פ - לוד
25/113:00-17:00

5

+2 להכנת תוצר

וידאו בהוראה – סיכום והצגת פרוייקטיםאופיר גולדשמיטפא"פ - לוד
15/215:00-19:005פדגוגיה דיגיטלית 2ד"ר דובי וייספא"פ

Footer Mobile