טופס נייח

פיתוח מקצועי מנהלי השכלה

קוד השתלמות: 92763

אופי המפגשים: פנים אל פנים + מקוון
מיקום המפגשים: יתעדכן בהמשך
היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול עם ציון - אופק חדש
מרצים: אביטל סגן-כהן, M.A
אוכלוסיית יעד: מנהלי השכלה

רציונל
הקורס מיועד לפיתוח מקצועי של מנהלי השכלה . במהלך הקורס יעצבו המנהלים את תפיסת התפקיד שלהם, יחשפו למאפייני אוכלוסיית הנערים בקד"נ וירכשו כלים לעבודה ניהולית.

מטרות
  • הבניה והרחבה של תפקיד מנהל ההשכלה בקידום נוער.
  • לימוד עקרונות מובילים ואסטרטגיות לעבודה עם נוער בסיכון.
  • יצירת רשת עמיתים לצורכי שיתוף, איגום משאבים למידת עמיתים והיוועצות.

נושאים מרכזיים
  • הגדרת תפקיד - חזון אידיאולוגי וחזון פרגמטי.
  • נוער בסיכון – עקרונות מובילים ואסטרטגיות עבודה עם נוער בסיכון.
  • 3ניהול בפועל- הובלת צוות, יצירת סביבת למידה דיפרנציאלית.
 
תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

02/11/20209:00-12:004הגדרת תפקיד, חזון אישיאביטל סגן כהןמקוון
‏16/11/20209:00-12:004עבודה סדנאית על חזון אישי ניהולי / בניית חזון של אנשי הצוותאביטל סגן כהןמקוון
‏30/11/20209:00-12:004נוער בסיכון – מאפיינים, עקרונות מובילים ואסטרטגיות לעבודה עם נוער בסיכוןאביטל סגן כהןמקוון
‏21/12/20209:00-13:306הכרות עם לקויות וצרכים שונים של הלומדים. (ליקויי למידה, עזובה, עבריינות, קשיי למידה, הפרעות התנהגותיות).אביטל סגן כהןפאפ
‏28/12/20209:00-12:004ניהול בפועל – הובלת צוות. סגנונות ניהול שונים, טיפול בהתנגדויות, הכשרה והובלת צוותים.אביטל סגן כהןמקוון
‏18/01/20219:00-12:004יצירת סביבת למידה דיפרנציאלית. יצירתיות וגמישות בעבודה הניהולית. התייחסות לעבודה עם ההורים ועם אנשי הקהילה השונים הרלוונטיים להתקדמות הנערים.אביטל סגן כהןמקוון
‏01/02/20219:00-12:004סגירת תהליכים / הערכה ובחינת תהליכים.אביטל סגן כהןפאפ
88/3/219:00-13:005משימה יישומית בנושא חזון ניהולי ושיתופי פעולה.אביטל סגן כהן
915/3/219:00-13:005פסיכופתולוגיה בדגש על אוכלוסיות בסיכון.אביטל סגן כהן
לחץ או הקש כאן להזנת תאריך.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.

Footer Mobile