טופס נייח

הוראה דיפרנציאלית – תכנון וארגון הלמידה וההוראה

קוד השתלמות: 92703

אופי המפגשים: מקוון + זום    
היקף ההשתלמות:  16 שעות עם גמול ללא ציון
מרצה: אילת כץ , M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
אומנות ההוראה היא לראות את המשותף בשונות – ג'ון הטי
הוראה דיפרנציאלית /מבדלת מבוססת על עבודה עם מגוון תלמידים והתאמת ההוראה בהתאם. הוראה המכוונת לתת מענה לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו, כישוריו וצרכיו, כחלק מהכיתה כולה. עקרונות מפתח בהוראה דיפרנציאלית : התאמת תוכן – מה לומדים ?  התאמת תהליך – איך לומדים ? התאמת תוצר- ביצועי הבנה.

מטרות
  • קבלת ידע עיוני ומעשי בפרקטיקות מותאמות להוראה דיפרנציאלית
  • קבלת כלים יישומיים בהוראה אוניברסאלית  –  Learning  - U.D.L
 Universal Design  , זיהוי "דלתות" -חסמי למידה אצל הלומדים ודרכים לנסות ולצמצם ככל האפשר את חסמי הלמידה.
  • היכרות עם כלי הערכה המותאמים להוראה דיפרנציאלית.

נושאים מרכזיים
  • המוח הלומד בכיתה - מקדם הוראה דיפרנציאלית.
  • עקרונות ההוראה האוניברסאלית Universal Design Learning - U.D.L דרכים ליישום.
  • טיפוח אקלים כיתתי המקדם הוראה דיפרנציאלית.  

דרכי יישום
משימות ביצוע בכיתה ורפלקציה על המשימות.

דרישות מהמשתלמים
נוכחות במפגשי הזום וביצוע 80% מהמשימות

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

24.1.2118:00-19:302

 איזה סוג מורה אני? מאפייני המורה בהוראה דיפרנציאלית.

המשגה - הוראה דיפרנציאלית מושגים ועקרונות.

 

אילת כ"ץמקוון
7.2.2118:00-19:302

"המוח הלומד בכיתה"

השפעת חקר המוח על תהליכי הוראה ולמידה

מבנה שיעור מיטבי: מרכיבי השיעור הדיפרנציאלי, פתיחה וסיכום שיעור.

אילת כ"ץמקוון
21.2.21

מקוון : 17:00-18:30

זום : משעה 20:00-21:30

4

 למידה אוניברסלית כעמוד תווך של ההוראה הדיפרנציאלית:

 

Universal Design Learning  - U.D.L

 

עקרונות הלמידה האוניברסלית וכיצד ליישם אותם הלכה למעשה.

1 .מגוון וריבוי של אופני ייצוג

2 .מגוון וריבוי של דרכי פעולה ודרכי הבעה

3 .מגוון וריבוי של פעילויות לימודיות

המאפשרות השתתפות לתלמידים.

הדגמה, למידת מתודות ושגרות הוראה.

אילת כ"ץ

מקוון +

זום

 

7.3.2118:00-19:302

זיהוי "דלתות" -חסמי למידה.

ודרכים לנסות ולצמצם ככל האפשר את חסמי הלמידה

אילת כ"ץמקוון
21.3.21

מקוון : 17:00-18:30

זום : משעה 20:00-21:30

4

טיפוח אקלים כיתתי כמקדם הוראה דיפרנציאלית: הקניית מגוון כלים חברתיים לטיפוח אקלים מיטבי ומתן מקום להיבטים רגשיים לטובת קידום הכלה, אמפטיה והוראה דיפרנציאליות.

אילת כ"ץ

מקוון +זום

 

18.4.21

 

19:30-21:002

הערכה דיפרנציאלית: כלים להערכה אישית, מותאמת ודיפרנציאלית.

אילת כ"ץ

מקוון

2.5.21- סיום הגשת העבודות


Footer Mobile