טופס נייח

שימוש בכלים דיגיטליים בהוראה - מתקדמים

קוד השתלמות: 92709

אופי המפגשים: מקוון    
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון- אופק חדש
מרצה: שיר שלו, M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
בתקופה זו בה העולם עובר תמורות משמעותיות המאלצות אותנו להתרגל למציאות חדשה שבה  מושגים כמו "ריחוק חברתי", "עבודה מהבית" או "למידה מרחוק" הופכים להיות שגורים בלקסיקון היום יומי, גם הגדרת תפקיד המורה מקבלת משמעויות נוספות, אחת מהן למשל היא היכולת להתאים את עצמנו להוראה במצבים משתנים: הכתה כבר אינה מרחב בלעדי ללמידה, כמו כן השעות הקבועות במערכת. אנו נדרשים לפיתוח או לשכלול מיומנויות כגון גמישות, יצירתיות, ואף יכולת אלתור. זאת ועוד, שדרוג מיומנויות הנחיה והובלה גם הן חיוניות בבואנו לפתח לומד סקרן ועצמאי ולהעניק לו סל מיומנויות המתאים למאה ה21. לשימוש בפלטפורמות וכלים דיגיטליים בהוראה יש כמובן יתרונות רבים וביכולתם לסייע לנו המורים לקחת חלק בשינוי המתהווה.
בקורס זה נרצה לפתוח חלון לעולם שבו הטכנולוגיה פוגשת בפדגוגיה ולאפשר למורים לחוות ולהתנסות בעצמם בכלים דיגיטליים המסייעים בהנחיה ולא רק בהוראה, ביצירת הזדמנויות למידה הנוצרות מתוך סקרנות, הגמשה של גבולות הזמן והמקום, ולמידה תוך כדי הנאה.

מטרות
  • בניית יחידת הוראה מתחום הידע של המורה.
  • למידה של כלים דיגיטליים מגוונים המאפשרים למידה במרחבי זמן ומקום שונים ומקדמים למידה פעילה.
  • הטמעת העקרונות הפדגוגיים של תוכנית היל"ה.

נושאים מרכזיים
  • תכנון למידה בתחום הדעת.
  • גיוון דרכי ההוראה בתחום הדעת.
  • מענה לשונות בין התלמידים בתחום הדעת.

פירוט דרכי היישום ביחידות
פיתוח יחידות הוראה מתוקשבות.

דרישות מיוחדות
על המשתלם להגיע עם ידע בשימוש ביישומי מחשב ואינטרנט. יש צורך במחשב וסמארטפון.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

19.10.20

20:00-21:30 (זום)

+ משימה אסינכרונית 17:00 – 19:30

 

 

 

5

סקירה של מושגים ומודלים שונים ללמידה מרחוק ולמידה משולבת ותפקיד המורה.

עקרונות לבניית יחידת לימוד.

משימת סיכום–בחירת נושא/ים, פרקים ליצירת יחידת לימוד וכתיבת המטרות הלימודיות של היחידה (מה התלמיד ידע בסוף מבחינת ידע ומיומנויות).

שיר שלו

מקוון – זום

 

 

 

א -סינכרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11.20

20:00-21:30 (זום)

+ משימה אסינכרונית 17:00 – 19:30

 

5

כלים לסיעור מוחין ואיסוף חומרים להטמעת ידע חדש וארגון מושגים תוך שימוש ברשת האינטרנט למציאת מידע רלוונטי.

משימת סיכום (אסינכרוני): יצירת לוח לאיסוף חומרים והוספת תכנים רלוונטים לנושא הלימודי. הלוח ילווה את המשתלם לאורך הקורס.

שיר שלו

מקוון - זום

 

 

 

א-סינכרוני

30.11.20

20:00-21:30 (זום)

+ משימה אסינכרונית 17:00 – 19:30

 

5

שימוש במצגות בלמידה – עקרונות ליצירת מצגת מיטבית ושימוש במצגת ככלי ללמידה פעילה.

משימת סיכום: יצירת מצגת המתאימה לנושא יחידת הלימוד

שיר שלו

מקוון – זום

 

 

א-סינכרוני

21.12.20

20:00-21:30 (זום)

+ משימה אסינכרונית 17:00 – 19:30

 

5

שימוש בסרטונים ככלי הוראה במודל "כתה הפוכה" וככלי ליצירת דיון בין תלמידים.

משימת סיכום: המשתלם יכין משימה מבוססת סרטון על פי מודל כתה הפוכה באחד מהכלים הנלמדים.

 

שיר שלו

מקוון – זום

 

 

א-סינכרוני

11.1.21

20:00-21:30 (זום)

+ משימה אסינכרונית 17:00 – 19:30

 

5

משחק ומישחוק בשיעור סינכרוני ככלי להנאה, הנעה והגברת המוטיבציה.

משימת סיכום: יצירת פעילות משחקית מותאמת לחומר הנלמד.

 

שיר שלו

מקוון – זום

 

א-סינכרוני

1.2.21

20:00-21:30 (זום)

+ משימה אסינכרונית 17:00 – 19:30

 

5

כלי הערכה דיגיטליים לסיכום יחידת הלימוד.

משימת סיכום: יצירת פעילות הערכה ליחידת הלימוד באמצעות אחד מהכלים הנלמדים

 

שיר שלו

מקוון - זום

 

א-סינכרוני


Footer Mobile