טופס נייח

שימוש בכלים דיגיטליים בהוראה

קוד השתלמות: 92723

אופי המפגשים: מקוון    
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: יהודה ישראל
אוכלוסיית היעד: מורי היל"ה

רציונל
ליווי צוותי הוראה בתכנית היל"ה ביישום פלטפורמות דיגיטליות שימושיות בהליכי הוראה, הן בהוראה פרונטלית והן בהוראה מרחוק.

מטרות
  • המשתתפים יכירו דגמים להוראה דיגיטלית ויתנסו בהם.
  • המשתתפים יכירו מבחר כלים להוראה דיגיטלית.
  • הטמעת העקרונות הפדגוגיים של תוכנית היל"ה.

נושאים מרכזיים
  • תכנון למידה בתחום הדעת.
  • גיוון דרכי ההוראה בתחום הדעת.
  • מענה לשונות בין התלמידים בתחום הדעת.

פירוט דרכי היישום ביחידות
המשתתפים יישמו מודלים ויעשו שימוש בכלים דיגיטליים בהליכי ההוראה שלהם.

דרישות מיוחדות
ידע בסיסי בהפעלת מחשב.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

14/10

מפגש סינכרוני (ZOOM)

20:00-21:00

 

משימה בעקבות המפגש

16:30-19:30

5
למידה היברידית הלכה למעשה.
יהודה ישראלמקוון
28/10

מפגש סינכרוני (ZOOM)

20:00-21:00

 

משימה בעקבות המפגש

16:30-19:30

5

למה לי בכלל סביבת למידה?

Google Classroom לניהול סביבת הלמידה

 מקוון
11/11

מפגש סינכרוני (ZOOM)

20:00-21:00

 

משימה בעקבות המפגש

16:30-19:30

5כלים לשיעור סינכרוני מיטבי מקוון
2/12

מפגש סינכרוני (ZOOM)

20:00-21:00

 

משימה בעקבות המפגש

16:30-19:30

5כלים ללמידה א-סינכרונית מקוון
23/12

מפגש סינכרוני (ZOOM)

20:00-21:00

 

משימה בעקבות המפגש

16:030-19:30

5כלים להערכה בלמידה מרחוק מקוון
13/1

מפגש סינכרוני (ZOOM)

20:00-21:00

 

משימה בעקבות המפגש

16:30-19:30

5איך בונים מצגת אפקטיבית? מקוון

Footer Mobile