טופס נייח

הוראת גיאוגרפיה למורים חדשים (או למורים שאינם מתחום הדעת)

קוד השתלמות: 92722

אופי המפגשים: מפגש פנים אל פנים  (שיח ולמידה) + מפגשים מקוונים    
מיקום המפגשים: יתעדכן בהמשך
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: רקפת שפירא- המאירי, M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה- מורים חדשים ומורים שאינם מתחום הדעת.

רציונל
מקצוע הגיאוגרפיה נלמד בתוכנית היל"ה במסלול 10 שנ"ל, 12 שנ"ל ול5 יחידות בגרות. על המורים המלמדים את המקצוע להיות בקיאים בתחום הדעת, להכיר את הנושאים השונים ולדעת להורות אותם בדרכים יעילות לתלמידי היל"ה. ההשתלמות מיועדת  למורים חדשים או מורים המלמדים ג"ג ולא באים מתחום הדעת.

מטרות
  • הכרת תכנית הלימודים וחומרי ההוראה ופיתוח חומרי הוראה ייעודיים.
  • הכרת שיטות הוראה ודרכים להוראה דיפרנציאלית, מותאמת אישית ללומד במקצוע הגיאוגרפיה.
  • השלמת פערים והעמקה בנושאים מורכבים בתחום הדעת.

נושאים מרכזיים
  • גיאוגרפיה פיסית – הכרת האטלס, קריאת מפות, אקלים, גאולוגיה, גאומורפולוגיה.
  • הפיתוח והתכנון המרחבי – מהו פיתוח, פערים ברמות פיתוח, דמוגרפיה והגירה, משאבים כזרזי פיתוח, גלובליזציה, השפעות הפיתוח על הסביבה, העיר ועיור.
  • גיאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון בהתאם לתוכית הלימודים לבגרות.

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת מערכי שיעור והתנסות בהוראתם ביחידות בתקופת ההשתלמות.

דרישות מיוחדות
80% השתתפות במפגשים פא"פ במידה ויהיו, נוכחות במפגשים מקוונים וביצוע80% מהמשימות מקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

  3שיח ולמידהרקפת המאירי?
14.10.2020

17:30-19:00- זום

16:00-17:30 - מטלה

4הכרת האטלס, קריאת מפות נושאיות, מאפייני המזה"ת, מעברים החשובים במזה"תרקפת המאירי

מקוון - סינכרוני

ו א- סינכרוני

11.11.2020

20:30-22:00- זום

19:00-20:30 - מטלה

4כלכלה וגלובליזציה בעולם, במזה"ת ובישראל, פיתוח בר קיימא, משאבים כזרזי פיתוחרקפת המאירי

מקוון - סינכרוני

ו א- סינכרוני

25.11.2020

20:30-22:00- זום

19:00-20:30 - מטלה

4דמוגרפיה והגירה, עיור קולוניאליזםרקפת המאירי

מקוון – סינכרוני

 ו א- סינכרוני

9.12.2020

20:30-22:00- זום

19:00-20:30 - מטלה

4אקליםרקפת המאירי

מקוון – סינכרוני

 ו א- סינכרוני

23.12.2020

20:30-22:00- זום

19:00-20:30 - מטלה

4איכות הסביבה ואנרגיהרקפת המאירי

מקוון - סינכרוני

ו א- סינכרוני

13.1.2021

20:30-22:00- זום

19:00-20:30 - מטלה

4גאולוגיה, גאומורפולוגיהרקפת המאירי

מקוון – סינכרוני

 ו א- סינכרוני

27.1.2021

20:30-22:00- זום

 

3מפגש מסכםרקפת המאירי

מקוון - סינכרוני

ו א- סינכרוני


Footer Mobile