טופס נייח

מורים ותיקים לג"ג הוראה רב תחומית

קוד השתלמות: 92721

אופי המפגשים: מפגש שיח למידה + מפגשים מקוונים
מיקום המפגשים: מפגשי שיח למידה
היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: רקפת המאירי שפירא
אוכלוסיית יעד: מורים ותיקים - תכנית היל"ה

רציונל

מקצוע הגיאוגרפיה נלמד בתוכנית היל"ה במסלול 10 שנ"ל, 12 שנ"ל ול5 יחידות בגרות. הגיאוגרפיה נושקת לתחומי דעת רבים ולעיתים מהווה בסיס להבנת נושאים אחרים. חשבו על מקצועות כמו אזרחות, היסטוריה, תנ"ך או ספרות ונסו לדמיין שיעור המשלב כלים או מושגים מתחום הגיאוגרפיה ולהיפך, שילוב נקודות מבט מהמקצועות האחרים בלימוד הגיאוגרפיה. לדוגמא, בספר אבא גוריו בפתיח יש תיאור ארוך של פריז. לאורך הספר אנו רואים כי הניכור בעיר המשפיע על הלך הרוח של הגיבור. התבוננות על העיר ומאפייניה מתוך יצירה ספרותית יכול להפוך את הלמידה "היבשה" למעניינת ומשמעותית הרבה יותר. זוכרים את השיעור על הנילוס? הוסיפו לשיעור הזה את הסיפור התנ"כי בו בני ישראל יורדים לשבור את הרעב במצריים. חשבו על ההיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה וכיצד היא השפיעה על מפת ההתיישבות, גבולות הארץ, על התפתחות התעשייה והחקלאות בישראל ועוד... קשה להפריד בין הנושאים. ההפרדה לעיתים מלאכותית והוראה רב/בין תחומית יכולה להעשיר את המקצוע, לגוון את ההוראה ולהצמיח שיתופי פעולה בין מורים מתחומי דעת שונים כדי לבנות שילובים על המורים המלמדים את המקצוע להיות בקיאים בתחום הדעת, להכיר את הנושאים השונים ולדעת להורות אותם בדרכים יעילות לתלמידי היל"ה.

מטרות
  • הכרת המודלים בנושא הוראה בינתחומית, רב תחומית.
  • בחינת התאמתה של הוראה רב/בין תחומית בתוכנית היל"ה.
  • יצירת מערכי שיעור בין/רב תחומיים להוראה בתוכנית היל"ה.

נושאים מרכזיים
  • גיוון - מודלים להוראה רב תחומית ובין תחומית.
  • סינרגיה בהוראה - שילוב תחומי דעת מעמיק הבנה וחוסך זמן.
  • שילובים -  תחומי דעת שונים משתלבים בהוראת הגיאוגרפיה.

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת מערכי שיעור והתנסות בהוראתם ביחידות בתקופת ההשתלמות.

דרישות מיוחדות
80% השתתפות במפגשים פא"פ במידה ויהיו , מפגשים מקוונים וביצוע 80% מהמשימות מקוונות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

  3שיח ולמידהרקפת המאירי?
14.10.202019:00-20:30 - מטלה3

מודלים להוראה רב תחומית ובין תחומית – הגדרות ומושגים

 

רקפת  המאירי מקוון -  א- סינכרוני
21.10.2020

20:30-22:00- זום

19:00-20:30 - מטלה

4סיעור מוחות – רעיונות לשילובים ו"סקיצה ראשונית" למערךרקפת  המאירימקוון - סינכרוני ו א- סינכרוני
18.11.2020 -

20:30-22:00- זום

18:00-20:30 - מטלה

5מ"סקיצה" לתוכנית מפורטת – בניית המערךרקפת  המאירימקוון - סינכרוני ו א- סינכרוני
30.12.2020

20:30-22:00- זום

18:00-20:30 - מטלה

4שיתוף - הצגת הרעיונות וליטושיםרקפת  המאירימקוון - סינכרוני ו א- סינכרוני
11.1.202114:00-19:006התנסות בשטח – העברת מערך השיעור לתלמידיםרקפת  המאירימקוון  - א-סינכרוני

25.1.2021

חג

20:30-22:002רפלקציה על התהליךרקפת  המאירימקוון
15.2.021

20:30-22:00- זום

19:00-20:30 - מטלה

3מפגש מסכם – הצגת ההתנסות והרפלקציה ומשוברקפת  המאירימקוון - סינכרוני ו א- סינכרוני

Footer Mobile