טופס נייח

התאמות לתכנית היסטוריה עם חומר פתוח בלמידה מרחוק

קוד השתלמות: 92716

אופי המפגשים: מקוון
היקף ההשתלמות: 16 שעות- גמול ללא ציון
מרצה: שרון כהנא M.A  
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
הוראת היסטוריה עם חומר פתוח לתלמידים מתקשים  מהווה אתגר חדש שעל המורים להתמודד איתו. יש לשנות את דרכי ההוראה כדי להתאימן למציאות המשתנה.

מטרות
  • המורה ידע לזהות את מאפייני התלמידים המתקשים ולתת מענה מקדם למידה.
  • המורה ישתמש במיומנויות של הוראה עם חומר פתוח באופן שוטף ומתוכנן לפי אסטרטגיות החשיבה בהוראה עם ספר פתוח.
  • המורה יזהה צרכים פדגוגים ויעזר במענה טכנולוגי כדי לרתום את התלמיד ולקדם למידה.

נושאים מרכזיים
  • הוראת היסטוריה עם חומר פתוח.
  • הוראת תלמידים מתקשים.
  • טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה עבור תלמידים מתקשים בהוראה מרחוק.

פירוט דרכי היישום ביחידות
המפגשים מורכבים מהקנייה קצרה לצד שימוש בכלים כאשר בכל מפגש כל משתתף יציג תוצר שיקדם מענה על הגדרת הרציונל והמטרות המצוינות במסמך זה. כאשר בתום ההשתלמות לכל מורה יהיו כלים פרקטיים מותאמים להוראת היסטוריה עם חומר פתוח עם תלמידים מתקשים.

דרישות מיוחדות
מורים להיסטוריה, ביצוע 80% מהמשימות של ההשתלמות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏24/11/202015:00- 18:004בין זהות המורה בהוראת תלמידים מתקשים לבין מאפייני התלמידים ותכנית פעולהשרון כהנאמקוון
‏01/12/202015:00 – 17:303עקרונות בהוראת תלמידים מתקשים עם חומר פתוח בהיסטוריה והיכרות עם התכניתשרון כהנאמקוון
‏08/12/202015:00 – 17:303כלים ליצירת תוכן מדורג (כגון: דף עבודה) עם חומר פתוח בתכנית החדשה בהיסטוריה. שרון כהנאמקוון
‏22/12/202015:00- 17:303אירועי הערכת תהליך למידה עם חומר פתוח בהיסטוריה לתלמידים מתקשיםשרון כהנאמקוון
‏29/12/2020 15:00 – 17:303עקרונת להוראה מרחוק לתלמידים מתקשים בהיסטוריהשרון כהנאמקוון

Footer Mobile