טופס נייח

התאמות לתכנית היסטוריה עם חומר פתוח בלמידה מרחוק

קוד השתלמות: 92717

אופי המפגשים: פנים אל פנים+ מקוון    מיקום המפגשים: תל אביב
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון- אופק חדש
מרצה: שרון כהנא M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
הוראת היסטוריה עם חומר פתוח לתלמידים מתקשים  מהווה אתגר חדש שעל המורים להתמודד איתו. יש לשנות את דרכי ההוראה כדי להתאימן למציאות המשתנה.

מטרות
  • המורה ידע לזהות את מאפייני התלמידים המתקשים ולתת מענה מקדם למידה.
  • המורה ישתמש במיומנויות של הוראה עם חומר פתוח באופן שוטף ומתוכנן לפי אסטרטגיות החשיבה בהוראה עם ספר פתוח.
  • המורה יזהה צרכים פדגוגים ולהיעזר במענה טכנולוגי כדי לרתום את התלמיד ולקדם למידה.

נושאים מרכזיים
  • הוראת היסטוריה עם חומר פתוח.
  • הוראת תלמידים מתקשים.
  • טכנולוגיה בשירות הפדגוגיה עבור תלמידים מתקשים בהוראה מרחוק.

פירוט דרכי היישום ביחידות
המפגשים מורכבים מהקנייה קצרה לצד שימוש בכלים כאשר בכל מפגש כל משתתף יציג תוצר שיקדם מענה על הגדרת הרציונל והמטרות המצוינות במסמך זה. כאשר בתום ההשתלמות לכל מורה יהיו כלים פרקטיים מותאמים להוראת היסטוריה עם חומר פתוח עם תלמידים מתקשים.

דרישות מיוחדות
מורים להיסטוריה, השתתפות במפגשי פא"פ, ביצוע 80% מהמשימות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏25/11/202015:00- 19:005בין זהות המורה בהוראת תלמידים מתקשים לבין מאפייני התלמידים ותכנית פעולהשרון כהנאמקוון
‏02/12/202015:00 – 17:303עקרונות בהוראת תלמידים מתקשים עם חומר פתוח בהיסטוריה והיכרות עם התכניתשרון כהנאמקוון
‏09/12/202015:00 – 17:303כלים ליצירת תוכן מדורג (כגון: דף עבודה) עם חומר פתוח בתכנית החדשה בהיסטוריה. שרון כהנאמקוון
‏23/12/202015:00- 19:005תכנון לאחור של חומר הלימוד בהוראה עם חומר פתוח בהיסטוריה על פי מיון אסטרטגיות חשיבה מסדר שונהשרון כהנאפא"פ
‏30/12/2020 15:00 – 17:303אירועי הערכת תהליך למידה עם חומר פתוח בהיסטוריה לתלמידים מתקשיםשרון כהנאמקוון
‏06/01/202115:00 – 17:303עקרונת להוראה מרחוק לתלמידים מתקשים בהיסטוריהשרון כהנאמקוון
‏13/01/202115:00- 19:005כלים מתקדמים וחשיבה יצירתית בהוראה עם חומר פתוחשרון כהנאפא"פ
‏20/01/202115:00 – 17:303סיכום תהליך למידהשרון כהנאמקוון

Footer Mobile