טופס נייח

קהילת מורים מקצועית – מורים ללשון

קוד השתלמות: 92706

אופי המפגשים
פנים אל פנים+ מקוון 
מיקום המפגשים: תל אביב
היקף ההשתלמות
30 שעות עם ציון- אופק חדש
מרצה: ענת בן- טוב M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
השתלמות למורי לשון של תכנית היל"ה – התמקדות בתכני תכנית הלימודים: הבנה והבעה והחלקים הלשוניים הנלווים לתכנית הלימודים.

מטרות
  • מורים ללשון יחשפו למיומנויות הוראה בתחום הבנה והבעה: מיזוג וסיכום טקסטים, כתיבה טיעונית.
  • מורים ללשון יחשפו למיומנויות הוראה בתחומי הלשון המוגדרים בתוכנית הלימודים של תכנית היל"ה.
  • מורים ללשון יוכלו להתאים את הלמידה לתרגול בקבוצות קטנות והטרוגניות וישלבו כלים טכנופדגוגיים בהוראה.

נושאים מרכזיים
  • הבנה בסוגי טקסטים שונים.
  • נרדפות/ניגודיות, סמיכות, סימנים גרפים (מרכאות), פירושי מילים, טקסט לא מילולי
  • הבעה: סיכום בורר/ממזג, חיבור טיעון.

דרכי יישום
יחידות הסבר, יחידות תרגול כולל תרגול מקוון, מבחני דגם ברוח התוכנית

דרישות מהמשתלמים
נוכחות במפגשי פא"פ /זום , ביצוע של 80% מהמשימות, הגשת משימה מסכמת.

תכנית ההשתלמות:
תאריךשעותשעות אקדמיותנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

 15:00-18:004מפגש שיח ולמידה – מבוא הבנת הנקרא ומדוע היא חשובה לתלמידים. בן טוב ענתפא"פ – מפגשי שיח
‏15/11/202015:00-17:303הכנת טקסט ועיבודו למפגש פא"פ – (נשתמש בו לאורך כל ההשתלמות). שאלות הבנה והבעה: איתור ואחזור מידע, מיון מידע, רעיון מרכזי, הסקת מסקנות, מתן תשובות לשאלות: סגורות, פתוחותענת בן- טובא-סינכרוני
‏17/12/202015:00-18:004כיצד נעבד את הטקסט שלנו בוורד. כלי טכנופדגוגי: H5P, שילוב קישור בקובץ וורד, שילוב QRCODE בקובץ וורד ענת בן טובפא"פ / *יפוצל לשני מפגשי זום אם לא ניתן יהיה לקיים מפגש פא"פ
‏15/01/202115:00-17:303מאזכרים, קשריםענת בן- טובא-סינכרוני
‏15/02/202115:00-17:303נרדפות/ניגודיות, סמיכותענת בן- טובא-סינכרוני
‏15/03/202115:00-17:303תפקיד המירכאות, פירושי מיליםענת בן טובא-סינכרוני
‏15/04/202115:00-17:303טקסט לא מילוליענת בן טובא-סינכרוני
‏15/05/202115:00-17:303סיכום בורר ממזגענת בן טובא-סינכרוני
‏15/06/202115:00-18:004חיבור טיעון והגשה של מטלה מסכמת בהשתלמות (מבחן+מחוון)ענת בן- טובא-סינכרוני

Footer Mobile