טופס נייח

פיתוח מקצועי - מנחים

קוד השתלמות: 92726

אופי המפגשים: פנים אל פנים + מפגשים מקוונים ומשימות מקוונות
מיקום המפגשים:  ייקבע בהמשך
היקף ההשתלמות: 60 שעות - גמול ללא ציון
מרצים: פרטים יימסרו בהמשך
אוכלוסיית יעד: מנחים - פדגוגיה וחינוך טיפול

רציונל
פיתוח מקצועי של מנחי פדגוגיה וחינוך טיפול – קידום נוער- תוכנית הילה

מטרות
  • פיתוח מקצועי של המנחים  
  • פדגוגיה טיפולית – הכרה ויישום

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת הערכה חלופית ומערך טכנו-פדגוגי ללמידה מרחוק

דרישות

נוכחות והשתתפות פעילה ב80% מהמפגשים.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגש

סוג המפגש

16/9/2008:30-14:308יפורט בהמשךפנים אל פנים
21/10/20 08:30-10:002יפורט בהמשךזום
11/11/2009:30-15:308יפורט בהמשךפנים אל פנים
30/12/2009:30-15:308יפורט בהמשךפנים אל פנים
3/2/2109:30-15:308יפורט בהמשךפנים אל פנים
17/3/2109:30-15:308יפורט בהמשךפנים אל פנים
26/05/202109:30-15:308יפורט בהמשךפנים אל פנים
16/06/202109:30-15:308יפורט בהמשךזום
18.8.02108:30-10:002יפורט בהמשךזום

Footer Mobile