טופס נייח

למידה ממוקדת הצלחות

קוד השתלמות: 92801

אופי המפגשים: פנים אל פנים    מיקום המפגשים:  מה"ד ירושלים
היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול עם ציון - אופק חדש
מרצים: עדי לבנקו  M.A
אוכלוסיית יעד: מנהלי השכלה

רציונל
אסטרטגיות למידה אפקטיביות הן המפתח להישגים לימודיים גבוהים, עצמאות ותחושת מסוגלות. העולם שבו אנו חיים משתנה בקצב מסחרר. אנו נדרשים ללמוד כל הזמן ולאורך כל החיים (Life Long Learning). על כן אסטרטגיות למידה חשובות לא רק להצלחה בלימודים, אלא לכל דבר שאנו רוצים ונדרשים להשיג או ללמוד.
מטרת ההשתלמות היא לתת למנהלות ומנהלי ההשכלה בתכנית היל"ה כלים ישימים מעולמות החינוך, הלמידה והאימון כדי לסייע למורים לבנות תהליכי הוראה אפקטיביים ומותאמים אישית, וכך להוביל את התלמידים ללמוד בצורה יעילה, לקחת אחריות על הלמידה, ללמוד באופן עצמאי ואף ליהנות מהדרך. אנחנו מכנים זאת "למידה ממוקדת הצלחות". הנחת היסוד העומדות בבסיס השתלמות זו הן שלכל תלמיד מאפיינים ייחודיים וסגנון למידה המתאים לו. על מנהל ההשכלה והמורה להכיר את התלמיד ולבנות עבורו יחד תכנית לימודים אישית (תל"א) בהתאם למאפיינים אלו (בדומה למאמן כושר, דיאטיקן או רופא – כולם מתבססים על עקרונות מקצועיים מסויימים, אך לא יתכן שכולם יקבלו את אותה הדיאטה, אותו סט תרגילים או אותו טיפול רפואי).
בנוסף על המורה והמנהל לשלב כוחות יחד עם מעגלים רחבים יותר, ובעיקר עם ההורים כדי להוביל את התלמיד להצלחה. התלמידים איתם אנו באים במגע מסוגלים להגיע רחוק, יש בידיהם את כל המשאבים לעשות זאת. השתלמות זו הינה הזמנה פתוחה ללמוד כיצד למצוא את הכוחות הטמונים בהם, להתניע את המוטיבציה הפנימית שלהם וללמד אותם איך ללמוד. עבור המנהלים זוהי גם הזדמנות לבצע חשיבה מחודשת לגבי האופן בו הם מובילים את הצוותים החינוכיים בכל הנוגע לתהליכי הלמידה וההוראה.

מטרות
  • המנהל יכיר דרכים שונות להשגת שיתוף פעולה של התלמיד, הבניה של מוטיבציה ללמידה, שיתוף ההורה בתהליך הלמידה ופיתוח תחושת מסוגלות.
  • המנהל יכיר עקרונות ללמידה מותאמת: סגנונות למידה ואסטרטגיות למידה מגוונות.
  • המנהל יבחן דרכים שונות להובלת הצוות החינוכי אל עבר פיתוח תהליכי הוראה-למידה מותאמים ללומד.

נושאים מרכזיים
  • אסטרטגיות למידה, מוטיבציה ללמידה, מוח לומד וסגנון למידה אישי.
  • קשר מורה – מנהל – תלמיד.
  • ארגון לומד והובלת הצוות החינוכי.

פירוט דרכי היישום ביחידות
התנסות וליווי  מורים בהתאם לנושאים הנלמדים במפגש- ושיתוף בתהליך במפגשים.

דרישות מיוחדות
מנהלי השכלה -  מחוז ירושלים – השתתפות וביצוע המטלות 80%

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

25/11/202009:00-13:306אני והמוח שלי. פיתוח מוטיבציה ותחושת מסוגלות באמצעות היכרות היא דפוסי חשיבה ואופני פעולה של המוח האנושי + מדוע אסטרטגיות למידה עובדות מבחינה מדעית + יצירת למידה ממוקדת הצלחות: דרכים להשגת שיתוף פעולה וטיפול בהתנגדויות של מורים ותלמידים עדי לבנקופא"פ
23/12/20209:00-13:306אסטרטגיות למידה מהכוח אל הפועל. כיצד מנחים תהליך של למידה ממוקדת תהליך לעומת למידה ממוקדת תוכן. התמקדות באסטרטגיות לניהול הזיכרון. יישום והנחיה של הצוותים הלמידה מבוססת אסטרטגיות ומיומנויות.עדי לבנקופא"פ
17/12/20209:00-13:306הובלת תהליך שינוי ביחידת הלימוד. פיתוח של ארגון לומד ושפה אחידה בתוך היחידה. תצפיות למידה ופיתוח שיח פדגוגי + סגנונות למידה של לומדים ותפיסת עולם  של תהליכי הוראה-למידה מותאמים אישית כמו משימה מותאמת אישית, ADHD מתנה עטופה בבוץ ועוד (פרסונליזציה בלמידה).עדי לבנקופא"פ
10/03/20219:00-13:306שימוש במארגנים גראפיים לטיוב  תהליך הלמידה. טוני בוזאן, מפות מוח, סכמות שמש, תרשימי זרימה ועוד + טיוב תהליך הלמידה וההוראה בשיתוף המורה עדי לבנקופא"פ
28/04/20219:00-13:306המורה והמנהל לא לבד! שיתוף ההורים בתהליך הלמידה. כיצד עבודה מותאמת עם ההורים מעצימה את התלמיד ואת תהליך הלמידה + סיכום ואינטגרציה של התכנים שנלמדו ועבודה על המשימה המסכמתעדי לבנקופא"פ

Footer Mobile