טופס נייח

לומדות – מורי היל"ה

קוד השתלמות: 92730

אופי המפגשים: מקוון - עבודה עצמית
היקף ההשתלמות: 10 שעות, ללא גמול.
מרצה: אור- לי קורנבליט
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

Footer Mobile