טופס נייח

פדגוגיה טיפולית ומתקנת למנהלי היל"ה

קוד השתלמות: 92791

אופי המפגשים: פנים אל פנים + משימות מקוונות
מיקום המפגשים:  סמינר שיין
היקף ההשתלמות: 40 שעות- לימודי תעודה (בהמשך להשתלמות שהתקיימה בתש"פ)
מרצים: עופר כהן, פסיכולוג חינוכי
אוכלוסיית יעד: מנהלי השכלה

רציונל
מנהלי היל"ה ביחידות לקידום נוער פועלים בסביבת עבודה דינאמית ועושים שימוש במגוון רחב של כלים השאובים מפרקטיקות פדגוגיות, דידקטיות ניהוליות וטיפוליות . במהלך שנה"ל תש"ף התמקדה השתלמות מנהלי היל"ה בהקניית כלים ישימים מעולמות החינוך, הלמידה והאימון המסייעים למנהלים להנחות את המורים במרכז הלימוד לבצע תהליכי הוראה-למידה יעילים ואפקטיביים יחד עם תלמידיהם. בהמשכה של ההשתלמות בתשפ"א, תתמקד ההשתלמות בקידום  ופיתוח תחושת מיטביות אצל התלמידים, המורים והמנהלים בתחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והרגשי באמצעות כלים מעולם הטיפול (CBT)  והייעוץ. הגישה ההתנהגותית (( Behavioral Therapy  נמצאה יעילה ביותר לעבודה בתוך מסגרות חינוכיות עקב הפשטות שלה, ראייתה את הטיפול כמרחב ללמידת מיומנויות והדגש שלה על התערבויות פרקטיות, קונקרטיות וממוקדות זמן.
בקורס נסקור בקצרה את ההתפתחות ההיסטורית של התיאוריה ההתנהגותית ונלמד את מושגי היסוד בגישה – חשיפות התנהגותיות, התרגלות והקהיה שיטתית. נלמד כלים פרקטיים לעבודה עם ילדים ובני נוער במפגשים פרטניים ובתוך מסגרות חינוכיות - כלי המספור, מדרג חשיפות ומודל ליצירת מוטיבציה.
בסוף הקורס המשתתפים ידעו כיצד לגייס תלמידים לעבודה וללוות אותם בהתמודדות מדורגת סביב מחשבה או סיטואציה מעוררת חרדה.

מטרות
  • היכרות עם התיאוריה הקוגניטיבית לטיפול.
  • יישום טכניקות עיקריות מהתיאוריה באמצעות סימולציות והדגמות מסרטונים.
  • אינטגרציה של כלל החומר בתוך מודל יישומי.

נושאים מרכזיים
  • רקע והיסטוריה של הטיפול הקוגניטיבי ומודל אפר"ת.
  • היכרות ותרגול טכניקות עיקריות מהתיאוריה – תשאול סוקראטי, מספור, זיהוי וזיקוק מחשבות.
  • מודל ציידי המחשבות.
  • פירוט דרכי היישום ביחידות: המשתלמים יידרשו לתרגל  את החומר הנלמד ביחידות , להגיש מטלות ולענות על מבדקים קצרים, ועבודת סיכום.

דרישות מיוחדות
מנהלי השכלה במחוז מרכז , 80% חובת השתתפות  ועמידה במטלות ההשתלמות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏22/10/202010:00-11:302ארגז הכלים הפדגוגי והטיפולי של קידום נוער -  היל"ה מנחי מחוז מרכזפנים מול פנים
‏12/11/202010:00-14:005מהי פסיכופדגוגיהעופר כהןפנים מול פנים
‏19/11/202010:00-12:303היכרות אישית+ מודל התקל"ףעופר כהןמקוון
‏10/12/202010:00-11:302ארז הכלים הפדגוגי והטיפולי של קידום נוער - היל"המנחי מחוז מרכזפנים מול פנים
‏31/12/202010:00-12:303המודל המוטיבציוניעופר כהןמקוון
‏07/01/202110:00-12:303רקע היסטורי ומודל אפר"תעופר כהןמקוון
‏21/01/202110:00-14:005סימולציות של המודל המוטיבציוני ואפר"תעופר כהןפנים מול פנים
‏18/02/202110:00-11:302ארגז הכלים הפדגוגי והטיפולי של קידום נוער-היל"המנחי  מחוז מרכזפנים מול פנים
‏04/03/202110:00-14:005התשאול הסוקרטיעופר כהןפנים מול פנים
‏11/03/202110:00-14:005עבודה בקבוצות באינטגרציה של כל תכני הקורסעופר כהןמקוון
13/5/202110:00-14:005ארגז הכלים הפדגוגי והטיפולי של קידום נוער-היל"המנחי  מחוז מרכזפנים מול פנים
24/6/202110:00-14:005ארגז הכלים הפדגוגי והטיפולי של קידום נוער-היל"המנחי  מחוז מרכזפנים מול פנים

Footer Mobile