טופס נייח

אוריינטציה למנהלי השכלה חדשים

קוד השתלמות: 92773

אופי המפגשים: מפגשי פנים אל פנים
היקף ההשתלמות: 16 שעות - גמול ללא ציון
מרצים: שני שוסטיאל  M.A
אוכלוסיית יעד: מנהלי השכלה חדשים

רציונל
קליטה והטמעת דרכי עבודה למנהלי השכלה חדשה על מנת להיטיב את השרות הניתן לנערי קידום נוער.

מטרות
  • בסיס אחיד לתפקיד מנהל ההשכלה במחוז חיפה (הגדרות תפקיד, מבנה ארגוני, מערכות מחשוב, ניהול צוות מורים, בניית לימודים לנער ועוד).
  • למידת עמיתים ובניית קבוצת שווים.
  • הבניית כתובת נוספת לתמיכה במנהל חדש (בנוסף למנחה הפדגוגי).

נושאים מרכזיים
  • תפיסת תפקיד, מבנה ארגוני, מערכות ממוחשבות.
  • ניהול צוות מורים.
  • בניית תכנית למידה אישית לנער.

פירוט דרכי היישום ביחידות
כל תוכן שיועבר במפגש ידרשו המנהלים ליישם ולהציגו במליאה.

תכנית ההשתלמות

תאריךשעות
ש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏12/01/202112:00-15:004מבנה ארגוני,תפיסת תפקיד, מערכות ממוחשבותשני שוסטיאלמקוון
‏26/01/202112:00-15:004ניהול צוות מורים+ בניית תוכנית לימודים אישית לנערשני שוסטיאלמקוון
‏09/02/202112:00-15:004פדגוגיה טיפולית- קארןשני שוסטיאלפא"פ
‏02/03/202112:00-15:004סיכום שנה ופתחת שנה: תצפית ומשוב, היערכות לשנה הבאהשני שוסטיאלפא"פ
Footer Mobile