טופס נייח

אוריינטציה למורים חדשים

קוד השתלמות: 92792

אופי המפגשים: פנים אל פנים + משימות מקוונות
מיקום המפגשים:  סמינר שיין
היקף ההשתלמות: 30 שעות – גמול עם ציון - אופק חדש
מרצים: אביחי בן לאה M.A , אור -לי קורנבליט  פרנקל

אוכלוסיית יעד

מורים חדשים בתכנית היל"ה - באישור מנהל השכלה /מנחה פדגוגי

רציונל
"ההשפעות החזקות ביותר על למידה של תלמידים מתרחשות כאשר מורים נעשים ללומדים של ההוראה שלהם וכאשר תלמידים נעשים למורים של עצמם" (ג'ון הטי). ההוראה בתוכנית היל"ה מציבות אתגרים רבים וייחודים הנוגעים הן לחינוך והוראה והן לדרכי העבודה עם בני הנוער הלומדים בתוכנית. מורים מנוסים המגיעים לתוכנית חשוב שיקבלו תמיכה וליווי בתחילת דרכם בה. השתלמות זו נועדה לסייע למורים להעמיק את היכרותם עם  תוכנית היל"ה  על היבטיה השונים:  מאפייני הארגון, מאפייני  נוער בסיכון ודרכי העבודה איתו ותהליכי הוראה ולמידה רלוונטיים ומשמעותיים לעבודה בתוכנית.

מטרות
 • 1להכיר את המבנה הארגוני של מערכת קידום נוער ותוכנית היל"ה.
 • להכיר מאפייני נוער בסיכון בכלל ומאפייני הלומדים בתוכנית היל"ה בפרט.
 • לתמוך בתהליך גיבוש זהותו המקצועית של מורה היל"ה.

נושאים מרכזיים
 • עקרונות ההוראה של תוכנית היל"ה.
 • מאפייני  הלומדים בתוכנית היל"ה.
 • גישות ושיטות בהוראה ובלמידה של תכנית היל"ה ותלמידיה.  

פירוט דרכי היישום ביחידות
יישום התכנים הנלמדים בכיתה, וכתיבת מערך למידה בהתאם לדגשים בהשתלמות.

דרישות מיוחדות
נוכחות של 80% לפחות בכל המפגשים, השתתפות פעילה במפגשים והגשת המטלות הנדרשות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגשהמרצה

סוג המפגש

19/10/202010:00-12:30 3שעות היכרות עם מערכת קידום נוער ותוכנית היל"ה– ידע ארגוני לוגיסטי חובות וזכויות המורה בהיל"האור- לי פרנקל + מנחי המחוזמקוון מטלה
‏27/10/202014.00-18:005 שעות
 • הגדרת תפקיד ותפישת תפקיד: מהות ומשמעות
 • אפיון ופרופיל של אוכלוסיית הלומדים בתכנית היל"ה
 • דמות הבוגר הרצויה
אביחי בן לאהמקוון זום
‏11/11/202014.00-18:005 שעות
 • ארבעת העקרונות של ההוראה בתכנית היל"ה
 • דיפרנציאליות בהוראה
 • גיוון בדרכי ההוראה
אביחי בן לאהמקוון זום
‏18/11/2020 14.00-18:005 שעות
 • תכנון מתמיד של ההוראה והלמידה
 • הוראה בקבוצות קטנות
 • טיפול בהתנגדויות והגברת מוטיבציה
אביחי בן לאהמקוון זום
‏09/12/202010:00-12:303 שעותמשימת אסינכרוניתאביחי בן לאהמקוון
21/12/2017.00-19.30 3 שעותממורה למומחה בהוראה - תובנות וסיכום אביחי בן לאה מקוון זום
‏03/01/202110.00-14:306 שעותהיכרות עם רכז/ת המקצוע + אתר המקצוע אור -לי  פרנקל + רכזי מקצועמקוון
מטלה

Footer Mobile