טופס נייח

סודות האתגר – קידום פדגוגיה מותאמת

קוד השתלמות: 92771

אופי המפגשים: פנים אל פנים + מקוון  
מיקום המפגשים: מרכז ההדרכה מחוז חיפה
היקף ההשתלמות: 30 שעות לגמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: יאיר פידל MA
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
הוראה לתלמידי קידום נוער מביאה להתמודדות של צוותי הוראה עם קשיים מגוונים בקרב הלומדים. הוראה זו מחייבת את המורה להצטייד בכלים פדגוגיים שיתנו מענה לקשיים אלה. פיתוח מקצועי זה יתמקד בהבנת קשיי הלומדים ברכישת כלים לפיתוח תוצרי למידה הוראתם ומענים תומכי הערכת לומד, תוך התנסות דיון ודילמות ולמידת עמיתים.

מטרות
  • הרחבת הכלים ושיטות הוראה מותאמת.
  • פיתוח כלים והערכה חלופית להתקדמות לימוד.
  • הכרות, ברור צרכים ודילמות.

נושאים מרכזיים
  • קשיים מרכזיים בתחומי הלמידה וההוראה.
  • עקרונות לפיתוח חומרי למידה מותאמים.
  • מבדקי הצלחה כגורם מקדם.

פירוט דרכי היישום ביחידות
משימה מתגלגלת ליישום התכנים הנלמדים בהשתלמות ביחידות.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏12/10/202015:00-18:004הכרות ברור צרכים ודילמות- במפגש זה נכיר האחד את השנייה דרך שני משחקי היכרות. לאחר מכן נתחלק לקבוצות ונעבד את תיאום הציפיות והדילמות בשגרת העבודה שצריכות להוביל אותנו בהשתלמות.יאיר פידלפא"פ
‏09/11/202018:00-20:3032. קשיים מרכזיים בתחומי הלמידה וההוראה - במפגש זה נלמד על המאפיינים של אוכלוסיית נוער בסיכון. לאחר מכן נדון בדרכים להתמודדות בזירות ההוראה השונות.יאיר פידלסינכרוני
‏21/12/202015:00-18:004עקרונות לפיתוח חומרי למידה מותאמים - במפגשים אלו נכיר עקרונות לפיתוח חומרי למידה מותאמים. נתנסה בבניית דפי משימות מדורגים שיהוו גם את מטלת הסיום בהשתלמות.יאיר פידלפא"פ
‏11/01/202118:00-20:303עקרונות לפיתוח חומרי למידה מותאמים - במפגשים אלו נכיר עקרונות לפיתוח חומרי למידה מותאמים. נתנסה בבניית דפי משימות מדורגים שיהוו גם את מטלת הסיום בהשתלמות.יאיר פידלאסינכרוני
‏08/02/202115:00-18:004חזון מול מציאות - במפגש זה נבחן את התתנסות בשטח אל מול התיאוריה - מה עובד יותר ? מה פחות מצליח ? מה ניתן לזהות כמועיל ?יאיר פידלפא"פ
‏15/03/202115:00-18:004חוכמת ההיבחנות - שני מפגשים אלה יעמיקו בכל נושא ההיבחנות של אוכלוסיית תלמידים מאתגרת. העיסוק יהיה סביב שלוש זירות : לפני בחינה, בזמן בחינה ולאחר הבחינה.יאיר פידלפא"פ
‏26/04/202115:00-18:004חוכמת ההיבחנות - שני מפגשים אלה יעמיקו בכל נושא ההיבחנות של אוכלוסיית תלמידים מאתגרת. העיסוק יהיה סביב שלוש זירות : לפני בחינה, בזמן בחינה ולאחר הבחינה.יאיר פידלאסינכרוני
‏10/05/202115:00-18:004סיכום ומטלת סיום (מצ"ב קובץ )יאיר פידלפא"פ

Footer Mobile