טופס נייח

פיתוח מקצועי לרכזי מקצוע

קוד השתלמות: 92725

אופי המפגשים: פנים אל פנים+ מפגשים מקוונים
מיקום המפגשים: תל אביב
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: ד"ר הדס ברודי-שרוידר ובטי קרת
אוכלוסיית יעד: רכזי מקצוע תכנית היל"ה

רציונל
רכזי המקצוע הם חוליה מרכזית בהובלת הפדגוגיה בתוכנית היל"ה. הפיתוח המקצועי ייתן כלים משמעותיים לבניית תכניות הלימוד והערכה ללמידה חדשנית המותאמת לתלמידי היל"ה

מטרות
  • היכרות והעמקה בארבעת העקרונות הפדגוגיים של תוכנית היל"ה
  • הכרה ושימוש בכלים של הערכה חלופית
  • הרחבת הידע במתודות הוראה והנחיה

נושאים מרכזיים
  • גיוון בדרכי הוראה והוראה דיפרנציאלית
  • הערכה חלופית
  • מתודולוגיה ופדגוגיה חדשנית

פירוט דרכי היישום ביחידות
כתיבת הערכה חלופית ומערך טכנו-פדגוגי ללמידה מרחוק.

דרישות מיוחדות

מיועד לרכזי מקצוע, נוכחות של 80% במפגשי פנים אל פנים.

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏14/09/202015.00-18.004פתיחת שנה: אתגרים, בטי קרתמקוון
‏21/12/202015.00-18.004פדגוגיה רב מימדית הדס שרודר ברודיפא"פ
‏08/02/202115.00-18.004פדגוגיה רב מימדית+ הערכההדס שרודר ברודיפא"פ
‏19/04/202115.00-18.004הערכה רב מימדיתהדס שרודר ברודיפא"פ
‏31/05/202115.00-18.004פיתוח לומד עצמאיהדס שרודר ברודיפא"פ
‏21/06/202115.00-18.004פיתוח תוכניות לימודים ברוח ההשתלמותבטי קרתמקוון
‏12/07/202015.00-19.306סיכום והיערכות לשנת הלימודים תשפ"בבטי קרתפא"פ

Footer Mobile