טופס נייח

מדע וטכנולוגיה לכול -מוט"ל

קוד השתלמות: 92701

מרצה: אילת כ"ץ - M.A
היקף ההשתלמות: 30 שעות - גמול עם ציון - אופק חדש
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
"מדע וטכנולוגיה לכל" הוא מקצוע מדעי המיועד לתלמידים שאינם מתמחים במדעים. בבסיסו עיסוק ברעיונות מדעיים מדיסציפלינות מדעיות שונות, ורכישת מיומנויות חשיבה ולמידה. תהליכי ההוראה-למידה ב"מדע וטכנולוגיה לכל" מאורגנים סביב נושאים בעלי רלבנטיות לעולמו של התלמיד. מטרת המקצוע היא להקנות אוריינות מדעית כשילוב של ידע מדעי בסיסי, של מיומנויות הדרושות לאזרח העתיד ושל עמדות כלפי מדע וטכנולוגיה.

מטרות
  • ללוות את המורים החדשים והוותיקים שחלקם אינו מגיע מתחום דעת מדעי במתן והבנת עקרונות ידע מהתחומים הנדרשים להוראה למידה: מדעי החיים, מדעי כדור הארץ, פיסיקה, כימיה.
  • להכיר דרכים המעודדות תשוקה וסקרנות לתופעות ותהליכים במדע, הרלוונטיים לחיי הלומדים.
  • יצירת קהילה מקצועית לומדת ומשתפת  במאגר חומרי למידה.

נושאים מרכזיים
  • עקרונות מדעיים
  • מיומנויות נדרשות במדעים
  • העמקה בכימיה ופיסיקה

דרכי יישום
משימות ביצוע בכיתה ורפלקציה על המשימות.

דרישות מהמשתלמים
הגשת יחידת לימוד (אוריינית מדעית) במצגת, המכילה את כל העקרונות הנדרשים: תוכן, עקרונות, מיומנויות, ערכים, פתיחה/טריגר, פעילויות של הלומדים וביצועי הבנה, דרך לסכם את יחידת הלימוד (תפוקה/תוצר) רפלקציה על התהליך.

תכנית ההשתלמות

תאריךשעות
ש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

26/1/2118:00-20:303

בירור התפקיד שלי כמורה מוט"ל?

זיהוי עמדות ותפיסה פדגוגית.

חשיבות הוראת מוט"ל בהיל"ה.

היכרות ודגשים עם תוכנית הלימודים.

אילת כ"ץמקוון – א-סינכרוני .
9/2/21

20:00-22:00

מפגש זום

19:00-20:00

מפגש מקוון

4

דרך הצגת אוריינית מדעית מהחומר למבחן, נתנסה בתהליכי ועקרונות הלמידה המדעית: תוכן מדעי, מיומנויות אורייניות, ערכים, ביצועי הבנה.

תוך שימוש במתודות ופרקטיקות לעורר סקרנות.

הצגת המשימה המתגלגלת להגשה בסיום ההשתלמות.

אילת כ"ץ מפגש זום + משימה מקוונת א-סינכרונית.
23/2/2118:00-20:303

העמקה ביחידת הוראה מהחומר למבחן באמצעות מעגל הלמידה.

התנסות בחילוץ  עקרונות ומושגים עיקריים הנלמדים בתחומי הדעת של מוט"ל: מדעי החיים, מדעי כדור הארץ, כימיה, פיסיקה

אילת כ"ץ מקוון – א-סינכרוני.
9.3.21

20:00-22:00

מפגש זום

19:00-20:00

מקוון

4

הדגמת יחידת הוראה מתחום הפיסיקה

נעסוק באתגרים שמציב התחום, נתנסה בדרכים ואופנים להקניית עקרונות פיסיקליים, והדרכים להתמודדות עם הקושי.

אילת כ"ץ

מפגש זום + משימה מקוונת

א-סינכרונית.

23.3.2118:00-20:303

בחירה והתנסות בניסויים מדעיים שניתן לבצע בכיתה ללא מעבדה.

אילת כ"ץ מקוון – א- סינכרוני
6.4.21

20:00-22:00

מפגש זום

19:00-20:00

מקוון

4

הדגמת יחידת הוראה בכימיה

נעסוק באתגרים שמציב התחום, נתנסה בדרכים ואופנים להקניית עקרונות מתחום הכימיה, והדרכים להתמודדות עם הקושי..

ארגון הלמידה לקראת המבחן במוט"ל

דגשי לימוד וטיפים 

אילת כ"ץמפגש זום + משימה מקוונת א-סינכרונית.
20.4.2118:00-20:303

הדגמת יחידת הוראה

בדגש מיומנויות נדרשות וביצועי הבנה.

תוך היכרות עם מתודות הוראה.

עבודה על המשימה המתגלגלת.

אילת כ"ץמקוון – א- סינכרוני.
4.5.21

20:00-22:00

מפגש זום

19:00-20:00

מקוון

4

העמקה באחד מתחומי הלמידה כימיה/פיסיקה. יצירת אוריינית למאגר. משותף. עקרונות להכנת משחקים למידה..

ארגון הלמידה לקראת המבחן במוט"ל

דגשי לימוד וטיפים 

אילת כ"ץמפגש זום + משימה מקוונת א-סינכרונית.

18.5.21

 

 20:00-21:30

מפגש זום

2העלאת תוצרים, סיום, סיכום, משוב ורפלקציה. אילת כ"ץ

מפגש זום

 

תאריך סיום להגשת עבודות

31.5.21


Footer Mobile