טופס נייח

למידה מרחוק בתוכנית היל"ה - מודלים, כלים וסביבה וירטואלית - ספטמבר

קוד השתלמות: 92724

אופי המפגשים: מקוון   

היקף ההשתלמות: 16 שעות

מרצה: ליאור ברנשטיין וכיפאח נעמה

אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה


רציונל

תשפ"א תתאפיין בלמידה היברידית- למידה ביחידות וכן למידה מקוונת.  המשתלמים ילמדו מודלים ללמידה מרחוק המותאמים לתלקיטים של תוכנית היל"ה, יקבלו כלים לשימוש בכלי גוגל וכן הדרכה לפתיחת סביבה לימודית בגוגל קלאסרום. ההשתלמות מכוונת למורים, מנהלי השכלה ומנחים פדגוגיים בעלי רקע טכנולוגי טוב (ידע וניסיון בסיסי בזום, כלי אופיס) שבסופה יוכלו לבנות סביבה מקוונת ללמידה ומעקב וכן להשתמש בכלים טכנולוגיים נלווים.


מטרות

  • חשיפת המודלים ללמידה היברידית של תוכנית היל"ה.
  • למידת פלטפורמת למידה- גוגל קלאסרום והתחלת עבודה בה.
  • העמקת ידע בכלי גוגל ככלי נלווה לפלטפורמה.


נושאים מרכזיים:

  • למידה היברידית מהי?
  • הוראה לקראת תלקיטים
  • פלטפורמת הוראה ומעקב- גוגל קלאסרום וכלי גוגל


 דרכי היישום ביחידות
בניית סביבת למידה בגוגל קלאסרום שתלווה ותעקוב אחרי למידה מרחוק וביחידות.

דרישות מהמשתלמים
השתתפות פעילה והגשת משימות


תכנית ההשתלמות

תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏07/09/202020:00-22:002פתיחה של מודלים להוראה היברידית והוראה לקראת תלקיטים.ליאורמקוון סינכרוני - זום
‏09/09/202018:00-20:002הכנת שיעור במודל היברידי שהתחברתי אליוליאורמקוון א-סינכרוני
‏14/09/202020:00-22:002כלי גוגלכיפאחמקוון סינכרוני- זום
‏16/09/202018:00-21:003הכנת תוצר נלווה לתלקיט בתחום הדעת בעזרת כלי גוגלכיפאח/ ליאורמקוון א- סינכרוני
‏23/09/202019:30-22:003גוגל קלאסרוםכיפאחמקוון סינכרוני- זום
‏24/09/202018:00-21:004בניית סביבה- כתוצר סיוםליאור/ כיפאחמקוון א-סינכרוניFooter Mobile