טופס נייח

תכנון וארגון רצף ותהליכים בהוראה - למידה

קוד השתלמות: 92702

אופי המפגשים : מקוון + זום  
היקף ההשתלמות: 16 שעות גמול ללא ציון
מרצה: אילת כץ M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
כדי לקדם הוראה איכותית יש חשיבות מכרעת ליכולות הנוגעות לתכנון מעשה ההוראה למידה.  התכנון הכולל : בחירת תכנים , בחירת מיומנויות ופעילויות, שיעניקו לתלמידים תחושת ערך ורלוונטיות, תכנון יחידות לימוד ומערכי שיעור תוך הפעלת שיקול דעת על ידי המורה בהתחשב בהרכב ובגיל התלמידים ובצרכים הייחודיים להם. לסייע למורה לחשוב מה התלמיד/ה צריכ/ה, יכול/ה ורוצה לקבל בכל יחידת הוראה, על מנת להיות מסוגל/ת ללמוד באופן מיטבי ולעמוד בהצלחה בדרישות תוכנית הלימודים.

מטרות
  • קבלת ידע והיכרות עם המודלים בתכנון הוראה למידה
  • התנסות ויישום בפרקטיקות הוראה
  • התנסות ויישום בדרכי הערכה ומשוב

נושאים מרכזיים
1.   פרקטיקות הוראה
2.   עקרונות בתכנון הוראה למידה
3.   הערכה, משוב מקדם למידה והערכה חלופית
דרכי יישום: משימות ביצוע בכיתה ורפלקציה על המשימות.
דרישות מהמשתלמים: נוכחות במפגשי הזום וביצוע 80% מהמשימות.

תכנית ההשתלמות
תאריךמשעה עד שעהש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

15.11.2019:30-21:00 2

מי אני? איזה מורה אני? למה אני זקוק? מה החוזקות שלי? מהן התפיסות והאמונות

לגבי תהליכי ההוראה למידה.

אילת כ"ץמקוון
1.12.2019:30-21:002

תכנון לימודים: תוכן, תהליך, תוצר

תכנון יחידות לימוד – מעגל הלמידה, הגישה ההוליסטית.

אילת כ"ץמקוון
20.12.20

מקוון – 19:30-21:00

זום – 21:00-22:30

4

עקרונות ושיקולי דעת בתכנון הוראה- למידה. פרקטיקות הוראה

מה התלמיד צריך? מה התלמיד יכול? מה התלמיד רוצה?

אילת כ"ץ

מקוון + זום

 

5.1.2119:30-21:002

דרכים לארגון הלומדים בכיתה

למידה מערבת וביצועי הבנה

אילת כ"ץמקוון
24.1.21

מקוון – 19:30-21:00

זום – 21:00- 22:30

4

הערכה ומשוב מקדם למידה

פרקטיקות הוראה

משחוק, מיני P.B.L.  דיאלוג בכיתה

אילת כ"ץ

מקוון +זום

 

9.2.21 19:30-21:002הערכה חלופית אילת כ"ץ

מקוון

תאריך סיום הגשת עבודות

28.2.21


Footer Mobile